Gezag dat wordt gebaseerd op vorige levens

Vraag: Vraag over een man die beweerde dat hij de geïncarneerde geest van een jonge man was die uit de doden werd opgewekt door Jezus en een spirituele beweging in Estland had tot 1995, omdat hij toen stierf.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2017 – Estland:

Mijn geliefde, wij willen in het algemeen liever geen commentaar geven op specifieke mensen, specifieke leraren, hun vorige levens en dergelijke. En dit heeft te maken met vrije wil. Maar wat ik wel wil zeggen, gaat over vorige levens en er zijn veel mensen die beweren dat al hun vorige levens of een paar vorige levens aan hen onthuld zijn. Maar nu moet je wat beter onderscheid maken, een beetje ontwikkelder zijn. Je kunt een bepaalde tendens zien dat er mensen zijn die zichzelf als een soort spirituele leraar willen vestigen of als een soort paranormaal medium of iets dergelijks. En zij zullen beweren dat zij een bepaald gezag hebben, omdat zij een speciaal vorig leven hadden. En misschien zijn zij hier heilig van overtuigd, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

In bepaalde gevallen kunnen mensen natuurlijk aan de weet komen wat hun vorige levens waren en dat zij de juiste kennis bezitten. Maar in het algemeen hebben mensen die dit openlijk verklaren een motivatie die niet helemaal zuiver is en daarom kan het zijn dat zij dit in veel gevallen niet precies zien en accuraat zien. En daarom kan het zijn dat het probleem eigenlijk is dat jij jezelf moet afvragen of jij werkelijk je vorige levens moet kennen? Want wat is de bedoeling daarvan? En dit staat in verband met de leringen die wij hebben gegeven over de zelven, die je hebt gecreëerd als reactie op je geboortetrauma waardoor je echt een gescheiden zelf kunt scheppen dat wil dat jij een speciaal gezag op aarde hebt, zodat de mensen naar jou zullen luisteren.

Een ander manier om gezag te krijgen, is dat je ook kunt wensen dat je een beroemde persoon was in een vorig leven en je zou zelfs wel het gevoel kunnen hebben dat dit aan jou wordt getoond door middel van een spiritueel proces of door een spirituele meester. Maar dat hoeft niet het geval te zijn, vooral als dat je bedoeling is. Je kunt natuurlijk ook naar krankzinnigengestichten gaan en twee mensen vinden die allebei denken dat zij in een vorig leven Napoleon waren. En vanuit het standpunt van Aristoteles zou je zeggen dat ze niet allebei gelijk kunnen hebben. Je zou ook kunnen zeggen dat ze allebei geen gelijk hebben. Of je zou er nog anders naar kunnen kijken. Wij hebben er al eerder op gewezen dat veel mensen die in het verleden bekende mensen waren die in de loop van de geschiedenis misschien een bepaald archetype zijn geworden – een bepaald archetype van hoe mensen met een bepaald psychologisch probleem in praktische situaties zullen handelen. En we hebben dus voorbeelden van mensen die op diverse manieren het inzicht hebben gekregen dat zij die persoon in een vorig leven waren.

En het is niet zo dat zij echt die persoon waren, maar dat zij om iets in hun psyche op te lossen, moeten geloven dat zij die persoon waren omdat dit hen de drijfveer geeft, of in ieder geval de kans, om wat beter te kijken naar de psychologische problemen van die persoon, om te zien wat zij in dit leven nog moeten oplossen en daar vervolgens aan te werken.