Wat is zwarte magie?

Vraag: Wat is een voorbeeld van een avatar die zwarte magie gebruikt? Als ik een beschermende bubbel boven een stuk land visualiseer in een poging om het te beschermen tegen weersomstandigheden, bijvoorbeeld een orkaan, is dit dan zwarte magie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Wat ik in het algemeen aanraad, is dat je bij alles wat je doet je geest tot op bepaalde hoogte openhoudt, om datgene wat je doet aan te passen aan de visie van Christus, zodat jij niet je huidige wereldlijke inzichten aan iets oplegt. Nu zou je kunnen zeggen zoals wij hebben gezegd over de fanatische denkwijze, dat wanneer je een bepaald beeld accepteert over hoe je denkt dat het er op de wereld aan toe moet toegaan, jij dan dat beeld op de wereld projecteert. Dit is de eenvoudigste definitie van zwarte magie.

Omdat zoals wij hebben gezegd, de toestand in de wereld zoals die tegenwoordig is, niet door de Elohim is geschapen. De aarde is op een veel lager niveau gebracht. De materie is dichter, er is lijden, er zijn tekorten aan van alles. En dit stond niet in het oorspronkelijke ontwerp. Dit is dus door de mensheid geschapen, omdat de mensen de dualiteitsstaat zijn ingegaan, een staat waarin gebrek voorkomt. En zij hebben beelden gevormd van hoe zij denken dat de wereld werkt op grond van dat bewustzijn van gebrek. En zij hebben dat op de wereld geprojecteerd en daarom heeft de kosmische spiegel dat naar hen weerkaatst en de fysieke omstandigheden hebben uitvergroot wat in het bewustzijn van de mensen zit. En dit is de ruimste definitie van zwarte magie.

Daarom willen we dat jullie je realiseren dat jullie elk moment tot aan het moment dat je ascendeert een beperkt beeld hebt, omdat het fysieke lichaam je een beperkt beeld geeft. En daarom is het verstandig om nooit vol te houden dat alles op een bepaalde manier moet, maar altijd zo open te zijn dat jouw beeld wordt aangepast aan de Christusgeest. Zoals deze boodschapper zich enige tijd geleden realiseerde: hij had eigenlijk helemaal geen vaste absolute meningen of vaststaande absolute kennis, omdat hij zich realiseerde dat alles wat hij vandaag de dag wist en begreep, zich morgen weer zou kunnen uitbreiden en dat hij dan een beter inzicht zou kunnen krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat jij denkt dat jij niet het absolute inzicht in het leven hebt, of een absolute mening of één die van episch belang is. Er zijn natuurlijk veel andere vormen van zwarte magie die erger zijn. Maar ik heb het gevoel dat dit buiten de vraag valt. Als je het hebt over avatars, dan zijn er avatars die zwarte magie hebben gebruikt; er is een verhaal over een oosterse wijze, genaamd Milarepa die door een gevallen wezen werd verleid die zwarte magiër was om zwarte magie te gebruiken en toen hij zijn fout inzag, dit zover ontsteeg dat hij kon ascenderen. Dat is niet het enige voorbeeld op aarde. Maar op dit moment vind ik het niet nodig om nog meer voorbeelden te geven.