Hoe kunnen gevallen wezens groeien en ascenderen?

Vraag: Als de gevallen wezens geen licht van boven ontvangen en geen band hebben met hun IK BEN Aanwezigheid, hoe kunnen ze dan ascenderen? Hoeveel gevallen wezens is dit gelukt en zijn echt geascendeerd? Als iemand een gevallen wezens is maar zich naar het licht heeft gekeerd, is hij of zij dan geen gevallen wezen meer? Kun je ook voorbeelden geven van wezens die zich tot het licht hebben gewend?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Nederland:

Niet met betrekking tot bekende mensen in de geschiedenis. Maar in vorige sferen zijn veel gevallen wezens naar het licht teruggekeerd, zoals je zegt, ze zijn aan het spirituele pad begonnen en daarna geascendeerd. In vorige sferen werden ze ook geconfronteerd met de noodzaak om te veranderen en in plaats van te vallen hebben ze geaccepteerd dat ze moesten veranderen en het pad volgen. Je moet begrijpen dat wij hebben gezegd dat ondanks alle ervaringen die jij hier op aarde krijgt, hoe negatief of traumatisch die ook zijn, jouw IK BEN Aanwezigheid er wel in slaagt om positieve lessen te leren. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor gevallen wezens, in ieder geval in bepaalde mate. Dit betekent dus dat een wezen dat misschien door meerdere sferen heen is gevallen en heel veel ervaringen heeft gehad, de IK BEN Aanwezigheid hier veel van heeft geleerd en wanneer het gevallen wezen zich dan omkeert en aan het pad begint, zal hij geleidelijk aan het punt bereiken waarop hij de positieve lessen van zijn IK BEN Aanwezigheid kan benutten en die verder uitbouwen, en dat houdt in dat hij zich sneller kan bevrijden van de gevallen bewustzijnsstaat dan wanneer hij geen ervaringen heeft gehad waar hij iets aan heeft.

Hoe kan een gevallen wezen zich naar het licht keren? In principe gaat dat op de manier waarop menselijke wezens zich omkeren als ze op de Harde Leerschool zijn. Dat wezen komt op het punt dat hij genoeg heeft van dat soort ervaringen van altijd te worstelen met iets en in het gevallen bewustzijn te zijn, hij begint zich te realiseren dat het gevallen bewustzijn een gevangenis is die heel onaangenaam en heel beperkend is. En wanneer hij de motivatie ontwikkeld om te veranderen, kan hij niet zichzelf uit die staat halen. Maar als hij bereid is om hulp te zoeken bij het geascendeerde rijk, dan zal hij die hulp krijgen en met die hulp kan hij geleidelijk aan uit die gevallen toestand komen en aan het pad beginnen.

Er komt een moment waarop je zou kunnen zeggen dat het wezen stevig verankerd is op het opwaartse pad en dan geen gevallen wezen meer is, omdat de definitie van een gevallen wezen is dat hij weigert om het pad van zelftranscendentie te bewandelen. Wanneer dat precies gebeurt, daar wil ik niet een specifieke definitie van geven. Het is tot op bepaalde hoogte individueel, maar er komt een moment waarop je zou kunnen zeggen dat het wezen geen gevallen wezen meer is. Natuurlijk zijn er nog wel veel psychologische problemen, veel gescheiden zelven, veel karma dat in evenwicht moet worden gebracht, enzovoort, maar het is geen gevallen wezen meer omdat hij bereid is om zichzelf te transcenderen.