Een vraag over het in evenwicht brengen van karma

Vraag: Mijn vraag gaat over karma, 51% in evenwicht brengen. Wat voor soort karma is die 51% en wat is die 49%, en wat is het verschil?

Antwoord van Kim Michaels, 2017 – Estland:

De meesters hebben uitgelegd dat ze dit in een eerdere dispensatie hebben gezegd en ik denk dat een onderdeel daarvan was dat Serapis Bey heeft gezegd dat dit was om een eenvoudiger beeld van de ascensie te geven. Omdat zelfs ik, toen ik die lering hoorde, me realiseerde dat dit niet alles kon zijn wat er voor een ascensie nodig was, omdat het geen kwestie is van karma in evenwicht brengen om te kunnen ascenderen. Je bent niet hier gekomen om karma te maken, dat in evenwicht te brengen en dan te maken dat je hier weer wegkomt. Je bent hier gekomen vanwege je Goddelijke plan of om een andere reden. Ik begreep toen niet wat we nu over avatars weten. Maar ik had gewoon het gevoel dat er meer moest zijn. De lering die destijds werd gegeven, richtte zich meer op een van de allereerste vereisten om te kunnen ascenderen: het in evenwicht brengen van karma. Op een bepaald moment moest je 100% karma in evenwicht brengen. Toen werd de dispensatie gegeven dat je kon ascenderen als er nog 51% niet in evenwicht was. En de meesters hebben via mij uitgelegd dat de 51% die je in evenwicht moet brengen, het karma is dat je met andere mensen hebt. En die 49% is karma dat je met jezelf hebt en daarom kun je dat ook wel in evenwicht brengen als je niet geïncarneerd bent, omdat dit vooral gaat over de manier waarop jij jezelf bekijkt, hoe jij jezelf naar beneden hebt gehaald. Je zou ook kunnen zeggen dat dit gaat om het opruimen van je innerlijke geesten of zelven. En dat kun je dus ook doen, hoewel het waarschijnlijk gemakkelijker is als je bent geïncarneerd.