Karmische groepen en huwelijken tussen naaste bloedverwanten

Vraag: In veel culturen in westerse naties bestond in het verleden het fenomeen van huwelijken tussen naaste bloedverwanten zoals bijvoorbeeld broers met zusters, of nichten en neven die elkaar huwden. Zouden de geascendeerde meesters hier iets over willen zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Dit fenomeen is slechts een uitdrukkingsvorm van het feit dat men geneigd is om karmische groepen te vormen waarbij groepen, familiegroepen karma met elkaar hebben. Als ze dat niet willen oplossen, dan moeten ze nauwer met elkaar in contact komen te staan. Zo ontstaat dit fenomeen dat aanleiding geeft tot huwelijken tussen naaste bloedverwanten.

Dit kan ook leiden tot seksueel misbruik van kinderen door ouders en andere ongezonde fenomenen binnen een familie. De opkomst hiervan in een islamitische cultuur is zeker iets waar je oproepen voor kunt doen als je in zo’n cultuur leeft. Het is eigenlijk alleen maar weer een voorbeeld dat mensen dingen tot in het extreme moeten doorvoeren om meer in evenwicht te komen. Je begrijpt wel dat een van de manieren om mensen in zulke karmische groepen te helpen, is dat ze trouwen met iemand uit een andere familie die niet tot dezelfde karmische groep behoort. Dan krijgen ze een ander perspectief op het leven.

Door huwelijken toe te staan tussen naaste bloedverwanten versterk je die hele nauwe familiebanden of de karmische groep en mensen kunnen er dan moeilijker aan ontsnappen.