Hoe je omgaat met bezetenheid

Vraag: Deze vraag gaat over bezetenheid. Het kan gebeuren dat zelfs studenten van geascendeerde meesters door duistere krachten worden bezeten. Zijn de geascendeerde meesters bereid om ons invocaties te geven om ons tegen bezetenheid te beschermen en om ons te helen van bezetenheid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

We hebben al invocaties en decreten gegeven die je zeker kunnen helpen om dit te vermijden. Jullie hebben de oorspronkelijke, heel lange rozenkrans van Aartsengel Michaël. Jullie hebben andere invocaties en decreten aan Aartsengel Michaël en Astrea. Wij kunnen jullie natuurlijk een specifieke invocatie geven tegen bezetenheid, maar het is niet een heel groot probleem voor de studenten van geascendeerde meesters. Voor de mensen die dit meemaken, is het belangrijker dat zij de hulpmiddelen die er zijn gebruiken, maar zich ook te realiseren dat bezetenheid eigenlijk over mensen gaat, zoals Aartsengel Michaël en Surya hebben gezegd, die zijn geregeerd door een dictator. De dictator vervult een behoefte die de mensen hebben, hoewel die vaak onbewust bestaat. Dus wanneer er een soort entiteit of demon in je energieveld komt en jou overneemt, komt dat omdat hij door een onbewuste behoefte van jou is uitgenodigd. Die behoefte is natuurlijk niet jouw behoefte. De Bewuste Jij heeft die behoefte niet; een gescheiden zelf heeft die behoefte. Maar je moet op een bepaald moment ook besluiten dat je het verlangen opgeeft om speciaal te zijn of speciale vaardigheden te bezitten waardoor de entiteit die jou in zijn macht heeft in de eerste plaats wordt uitgenodigd.