Gaten in je aura

Vraag: Ik heb gaten in mijn aura. Ik geloof dat dit misschien in dit leven is gebeurd, maar ook in het verleden door de hemel met geweld te nemen. Ik gebruik invocaties en decreten van de meesters, maar zijn er ook specifieke oefeningen en invocaties die ik kan doen om die gaten te helen en/of te repareren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

In de eerste plaats moet je nu heel voorzichtig zijn. Vraag jezelf af of je invocaties en decreten misschien gebruikt met het momentum dat jij dacht te hebben in vorige levens waarin je probeerde dingen met geweld te doen. Er zijn een aantal studenten van geascendeerde meesters die onze decreten hebben gebruikt om iets af te dwingen. Dit is zeker niet iets wat wij aanbevelen. Het helpt natuurlijk niet als je een probleem steeds met dezelfde bewustzijnsstaat aanpakt. Natuurlijk kun je spirituele bescherming oproepen, Astrea oproepen om je te bevrijden van duistere krachten en de violette vlam om energie uit je aura te verwijderen. Dit kan je helpen om de gaten in jouw aura te helen, maar je moet je er ook van bewust zijn dat er waarschijnlijk een gescheiden zelf is dat de hemel met geweld probeert te nemen, waarschijnlijk is er meer dan één. Je moet de leringen en de hulpmiddelen voor het geboortetrauma en de gescheiden zelven gebruiken om te proberen ze bloot te leggen en te zien wie ze zijn. We hebben jullie een groot aantal voorbeelden gegeven van hoe gescheiden zelven eruit kunnen zien. Wanneer je in ogenschouw neemt dat er duizenden avatars zijn afgedaald naar de aarde en duizenden bewoners van de aarde ook trauma’s hebben opgelopen, dan kun je begrijpen dat er veel persoonlijke reacties kunnen zijn en we kunnen die onmogelijk in één lijst samenvatten. In dit geval is het duidelijk dat je als reactie op je geboortetrauma hebt geprobeerd om de hemel met geweld te nemen, omdat je een zelf hebt opgebouwd dat de overtuiging had dat dit nodig was en waarom dit gerechtvaardigd was.

Nu komt het natuurlijk meer voor dat gevallen wezens de hemel met geweld proberen te nemen. Ik zeg dit niet om iedereen die deze vraag stelt bang te maken dat hij een gevallen wezen is; dat is niet het geval. Ik zeg gewoon dat de intentie om de hemel met geweld te nemen, natuurlijk bij de gevallen wezens en de denkwijze van de gevallen wezens vandaan komt. Daarom kan het ook in een geval zoals dit gepast zijn om de oproep te doen om van alle banden te worden losgesneden die je misschien met gevallen wezens of zwarte magiërs hebt, die in vorige eeuwen en zelfs in bepaalde mate ook tegenwoordig nog, mysteriescholen hadden waarin ze probeerden de studenten te leren om de hemel met geweld te nemen. Natuurlijk kun je de hemel nooit met geweld nemen in de vier rijken van de materiële wereld.