Een gevallen wezen en het pad van ascensie

Vraag: Is er ooit een geascendeerd wezen geconfronteerd met de tweede dood? Is er dus iemand geweest die is geascendeerd, die deze ervaring heeft gekregen en zich vervolgens heeft omgedraaid en het pad naar de ascensie opnieuw heeft bewandeld?

Kim: Een geascendeerd wezen?

Iemand die is geascendeerd, die nu geascendeerd is en die hiermee werd geconfronteerd voordat iemand besloot om het pad naar ascensie te bewandelen? En vervolgens aan het pad is begonnen en daarna geascendeerd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Mijn geliefde, er zijn wezens geweest die zijn gevallen en toen zij werden geconfronteerd met de tweede dood, besloten hebben om zich om te draaien en het pad te bewandelen en nu geascendeerd zijn. Dit is zowel in de vierde, de vijfde als in de zesde sfeer gebeurd en het gebeurt ook in deze sfeer, hoewel nog niemand dat proces heeft afgerond. Als je eenmaal geascendeerd bent, val je niet, omdat je de wens opgeeft om je vrije wil te benutten als gescheiden wezen en in plaats daarvan besloten hebt dat je die wilt gebruiken als wezen die één is met al het leven en jouw IK BEN Aanwezigheid.