Hoe je antwoord vindt op levensvragen

door Kim Michaels

Kun je binnen of buiten je kader antwoorden vinden?
Zodra je merkt dat je antwoorden wilt, kun je er dan eens over nadenken waar je die antwoorden kunt vinden? Om preciezer te zijn: Kun je antwoorden vinden binnen of buiten het kader van jouw huidige kennis en overtuigingen?

Laten we gewoon simpele logica gebruiken. Als je het antwoord op jouw vraag binnen het kader van je huidige kennis en overtuigingen kon vinden, dan zou je dat antwoord al gevonden hebben en zijn doorgegaan met leven. Juist het feit dat je vraag nog onbeantwoord is, toont aan dat je het antwoord niet binnen het kader van je huidige overtuigingen hebt kunnen vinden. Daarom moet je, als je tenminste een antwoord op je vraag wilt vinden, bereid zijn naar dat antwoord op zoek te gaan buiten je huidige kennis en overtuigingen. Je moet misschien zelfs wel een kijkje nemen buiten het kader van jouw huidige geloofssysteem.

Vanzelfsprekend komen we dan misschien wel in de problemen. Het is een feit dat menselijke wezens geneigd zijn zich vast te klampen aan bekende overtuigingen. Als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je dat Jezus zelf vaak de mensen uitdaagde die niet verder wilden kijken dan hun huidige overtuigingen. In feite heeft dit type mensen voor zijn dood gezorgd.

Om die menselijke neiging om ons af te sluiten voor nieuwe ideeën te overwinnen, zou het kunnen helpen als je begrijpt waarom wij ons zo vaak willen vastklampen aan bekende ideeën.

De meest basale menselijke behoefte
Wanneer de mensen zich vastklampen aan bestaande ideeën, dan voorkomen ze vaak dat ze het ene inzicht krijgen dat hen zou kunnen helpen om hun leven te verbeteren. Daarom veroordelen zij zich effectief tot een onaangename en beperkende situatie.

Ongeveer vijfhonderd jaar geleden waren de mensen in Europa gehecht aan het idee dat de aarde plat was. Daardoor verhinderden ze dat ze nieuw land ontdekten en nieuwe kansen kregen achter de horizon. Door vast te houden aan dit beperkende idee, veroordeelden de mensen zichzelf tot een situatie waarin ze maar heel weinig economische kansen hadden. Zij werden de slaaf van hun huidige omstandigheden en ze dachten dat het niet anders kon.

Wat zorgt ervoor dat zij zich zo vastklampen aan hun bestaande overtuigingen dat ze eigenlijk zichzelf benadelen? Om die gehechtheid te begrijpen, moet je naar menselijke behoeften kijken. Helaas begrijpen de meeste psychologen de meest basale behoefte van alle menselijke noden niet.

De wereld is een beangstigende plek en om met de wereld om te kunnen gaan, moet iemand een stabiel podium hebben. Dat podium is het identiteitsgevoel van iemand.

De vraag wordt dan: Hoe bouwen mensen een identiteitsgevoel op? Meestal doen ze dit op een van de volgende manieren:

De innerlijke aanpak. Er zijn mensen die innerlijk weten wie zij zijn, waarom zij hier zijn en hoe zij in de grotere context van wat wij het leven noemen, passen. De enige manier om dit identiteitsgevoel te krijgen, is dat ze antwoord krijgen op de grotere of fundamentele vragen over het leven. In elke generatie en in elke samenleving zie je mensen die antwoord op deze vragen hebben gevonden en daardoor een tijdloos en onwankelbaar identiteitsgevoel hebben opgebouwd. Die mensen worden vaak als spirituelere mensen beschouwd en zij worden vaak als zeldzame uitzonderingen gezien. Die mensen hoeven echter geen zeldzame uitzonderingen te zijn. Iedereen kan een tijdloos en onwankelbaar persoonlijke identiteit opbouwen door de fundamentele antwoorden op het leven te beantwoorden. In feite zou zo’n identiteitsgevoel als je spirituele geboorterecht kunnen beschouwen.

De uiterlijke aanpak. Als je de grotere levensvragen niet kunt beantwoorden, dan is je enige optie dat je een identiteitsgevoel moet opbouwen door ideeën en overtuigingen te gebruiken die van buiten tot jou komen. Het probleem met deze aanpak is dat een identiteitsgevoel dat op ideeën in de buitenwereld berust, voortdurend wordt bedreigd. Het is gewoon een feit dat het enige wat constant op deze wereld is, verandering is. Naarmate de mensheid haar inzicht in het leven uitbreidt, begin je waarschijnlijk oudere overtuigingen en ideeën te betwijfelen. We leven bijvoorbeeld in een tijd waarin veel mensen het gevoel hebben dat hun religieuze en spirituele overtuigingen door de vooruitgang in de wetenschap worden aangevallen.

Wanneer je identiteitsgevoel berust op de uiterlijke aanpak, dan heb je geen stabiel podium voor je reis door de wereld. Je voelt je dan onvermijdelijk bedreigd en dit zorgt ervoor dat je vast blijft houden aan bestaande overtuigingen. Als een nieuw idee bestaande overtuigingen lijkt te betwijfelen of uitdaagt, dan ben je geneigd om dat idee te negeren of te ontkennen. Veel mensen zijn zo bang voor nieuwe ideeën dat zij zich afsluiten voor alles wat buiten het kader van hun bestaande overtuigingen valt. Hoewel dit een begrijpelijke reactie is, helpt die je niet veel, omdat die je spirituele groei afbreekt. Als jij je voor alles afsluit, kun je nu eenmaal niet groeien.

Gehechtheid overwinnen
Als je echt wilt groeien, moet je gewoon jouw gehechtheid aan bestaande ideeën overwinnen (niet allemaal in één keer natuurlijk maar stukje voor stukje). Je kunt niet groeien en hetzelfde blijven en je kunt niet van twee walletjes eten.

Om je gehechtheid aan je huidige overtuigingen te overwinnen, moet je begrijpen dat de menselijke geest twee verschillende elementen heeft. Psychologen zijn zich er al heel lang van bewust dat de menselijke psyche heel complex is en dat je geest uit diverse lagen of niveaus bestaat. In dit verband zullen we over de volgende elementen nadenken:

Je lagere geest. (Wat Jezus de vleselijke geest noemt.) De lagere geest is de zetel van de lagere menselijke eigenschappen. In dit verband is het belangrijkste kenmerk van die lagen angst. De lagere geest zorgt ervoor dat mensen bang zijn voor verandering. Elke verandering wordt door de lagere geest automatisch als een bedreiging gezien. De lagere geest is dus heel erg gehecht aan jouw bestaande overtuigingen en zal er alles aan doen om die overtuigingen te behouden. Dit houdt ook in dat ze agressief is tegen mensen of ideeën die deze overtuigingen lijken te bedreigen. De lagere geest beschouwt jouw bestaande overtuigingen als iets definitiefs, iets wat je niet mag veranderen. Daarom is elke veranderingen in potentie een verlies.

Je hogere geest. (Wat Jezus de Christusgeest noemt.) De hogere geest is de zetel van positieve menselijke eigenschappen. In dit verband is de belangrijkste eigenschap de wens om te groeien, waaronder de wens om je inzicht te vergroten. De hogere geest is niet gehecht aan je bestaande overtuigingen. Voor je hogere geest zijn je bestaande overtuigingen niet definitief of absoluut. Zij vertegenwoordigen gewoon het hoogste inzicht dat je tot nu toe hebt kunnen begrijpen. Voor de hogere geest wordt een idee dat jouw bestande overtuigingen ontkracht, niet als een bedreiging gezien, maar als een kans om te groeien.

We kunnen nu begrijpen waarom sommige mensen openstaan voor nieuwe ideeën en anderen zich daarvoor hebben afgesloten. De doorslaggevende factor is of de normale bewustzijnsstaat van iemand wordt beheerst door zijn lagere of hogere geest. Als iemand door zijn lagere geest wordt gedomineerd, dan is hij bang dat door het onderzoeken van een bestaand idee, de veiligheid en de zekerheid die dat idee leverde, wordt bedreigd.

Als iemand door zijn hogere geest wordt gedomineerd, dan is hij niet bang voor verlies. In plaats daarvan probeert hij steeds zijn begrip van het leven te vergroten en te verfijnen. Je kunt nooit verliezen als je een hoger inzicht krijgt dan je nu hebt. Een hoger inzicht is geen verlies, maar winst. Een vraag is geen bedreiging, maar een kans om te groeien.

Het bewustzijn ontwikkelen dat je in de groei bent
Als jij je relatie tot Jezus echt wilt helen, kun jij het jezelf gemakkelijker maken als je een houding of een bewustzijnsstaat ontwikkelt die zich openstelt voor groei. Je hoeft alleen maar de gemoedstoestand los te laten die door de angst voor verlies wordt beheerst. Je moet je realiseren dat een beperkend idee vervangen door een hoger begrip nooit een verlies is, maar juist de sleutel tot groei.

Een behulpzame manier om een groeiend bewustzijn te bereiken, is dat je een stuk papier pakt en opschrijft wat de voor- en nadelen zijn van die twee verschillende manieren van aanpak, namelijk een gesloten geest of een open geest. Dat stuk papier om in balans te komen, ziet er misschien uit zoals in het volgende voorbeeld:

Wanneer je geest gesloten is:

Als jij veranderingen als een bedreiging ziet, wordt ieder aspect van het leven een potentiële bedreiging. Daardoor wordt je leven een voortdurende worsteling om vast te houden aan wat je hebt.

Het gevoel dat je voortdurend met iets aan het worstelen bent, put je uit en perst alle vreugde uit je leven.

Je leeft voortdurend met de angst om iets te verliezen en niets kan die angst verlichten.

Je hebt het gevoel dat het alleen maar erger kan worden en dat in een ver verleden alles veel beter was dan jij je eigenlijk kunt herinneren.

Je kunt nooit echt gelukkig zijn en gemoedsrust vinden.

Je voelt je nooit veilig of tevreden, wat je ook doet of hoeveel je ook bezit.

Je veroordeelt jezelf tot je huidige omstandigheden, of misschien zelfs wel een spiraal te voelen die bergafwaarts gaat. Er is een oud gezegde over regen en een drup.

Je wordt voortdurend geconfronteerd met problemen waar geen oplossingen voor lijken te zijn (er is ook geen oplossing voor binnen het huidige kader van jouw overtuigingen).

Het leven gaat aan jou voorbij, omdat het onvermijdelijk verder en omhoog gaat. Je kunt het leven niet bijhouden; je loopt achterop. De dinosaurussen hebben bewezen dat je niet stil kunt blijven staan. Je moet groeien of sterven.

Wanneer je geest openstaat:

Je voelt je niet bedreigd omdat de wereld verandert. Je beschouwt dit als een kans om te groeien.

Je voelt optimisme en je leven is vol vreugde.

Je bent niet bang om een beperkende overtuiging los te laten, je weet dat die gewoon wordt vervangen door een betere.

Je hebt het gevoel dat je leven alleen maar beter kan worden naarmate je inzicht vergroot.

Je hebt een heel reële mogelijkheid om waar geluk te vinden en gemoedsrust te krijgen. Je hebt het gevoel dat je steeds verder vooruitgaat en groeit.

Je voelt je veilig en tevreden in de wetenschap dat je leven steeds meer verbetert zolang jij je inzichten maar blijft uitbreiden.

Je weet dat je de rest van je leven niet tot je huidige omstandigheden bent veroordeeld. Meer inzicht is de sleutel om je omstandigheden te verbeteren en het vergroot je begrip steeds meer.

Je weet dat een onopgelost probleem slechts een tijdelijk fenomeen is. Je zult op den duur het inzicht krijgen dat je in staat stelt om elk probleem op te lossen.

Het leven gaat niet aan je voorbij, jij gaat met het leven mee en houdt ervan.

DE INNERLIJKE AANPAK VAN KENNIS ONTDEKKEN

Wat is het leven? Een manier om naar het leven te kijken, is tegen jezelf zeggen dat het leven een constante stroom vragen is die vanuit bronnen buiten jou op je worden afgevuurd.

Hoe reageer ik op deze situatie?
Hoe los ik dit probleem op?
Hoe overwin ik deze crisis?
Hoe bereik ik dat doel?
Hoe krijg ik antwoord op een of andere vraag?

Je kunt je gemakkelijk overrompeld voelen door de vragen die op elk moment van de dag op je worden afgevuurd. Je kunt gemakkelijk het gevoel krijgen dat je achter loopt, bij een of andere crisis probeert te komen. Het is gemakkelijk om het gevoel te hebben dat je nooit voldoet en doet wat je moet doen of zou kunnen doen.

Er is een alternatief voor slachtoffer van het leven en je levensvragen zijn. Als je een paar persoonlijke antwoorden op je grotere levensvragen krijgt, kun je het bewustzijn ontstijgen dat je het slachtoffer bent van omstandigheden waar jij geen controle over hebt. In plaats daarvan kun je jouw leven in een opwindende reis veranderen, een pad naar meer inzicht en meer gemoedsrust.

Wereldlijke (uiterlijke) kennis is niet genoeg
Wat betreft het vinden van antwoorden op de grotere levensvragen, is het niet genoeg om naar feitenkennis of intellectuele kennis te streven. Er zijn veel geloofssystemen en doctrines op deze wereld die beweren dat zij de antwoorden hebben op je levensvragen. Talloze mensen hebben die doctrines bestudeerd zonder een antwoord te vinden. Het is gewoon niet genoeg om feiten of wereldlijke kennis over het leven aan te nemen. Je moet verder kijken dan kennis aannemen en meer inzicht in het leven krijgen. Om er meer begrip van te krijgen, moet je die uiterlijke kennis in je bewustzijn integreren. In plaats van een antwoord van iemand anders te accepteren, moet je een antwoord krijgen dat door jouw eigen geest wordt geformuleerd.

Er is helemaal niets mysterieus of moeilijks aan het integreren van kennis. Je moet je er gewoon bewust van worden dat je het vermogen om dat te doen al bezit en je moet dit natuurlijke vermogen systematisch beginnen te benutten. Dit vermogen staat bekend als intuïtie.

Wat is intuïtie?
De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat zij een bewuste geest en een onbewuste geest bezitten. In het algemeen gesproken is de onbewuste geest een aspect van de geest dat onder je bewuste gewaarzijn ligt. Maar om intuïtie echter te begrijpen, moet je een gedetailleerder inzicht in de onbewuste geest krijgen.

Er zijn psychologen zoals Carl Jung die zich hebben gerealiseerd dat je geest lagen of niveaus bezit. Zoals ik al heb genoemd, zijn de lagere niveaus van de onbewuste geest de zetel van de negatieve aspecten van de menselijke natuur, zoals egoïsme, hebzucht, angst en twijfel. De hogere niveaus van de onbewuste geest zijn de zetel van de hogere menselijke eigenschappen, zoals liefde, vertrouwen, onbaatzuchtigheid en zucht naar kennis.

Als wij het idee van een hogere geest accepteren, kunnen we een nieuw perspectief op intuïtie krijgen en een nieuwe definitie van intuïtie geven. Jezus gaf de volgende definitie van intuïtie:

Intuïtie is een proces waarin je hogere geest inzichten en begrip aan jouw bewuste geest doorgeeft.

De limieten aan wereldlijke kennis
Deze definitie bevat de sleutel tot het vinden van persoonlijke antwoorden op levensvragen. Je moet beginnen met het besef dat er meer dan één manier is om kennis en inzichten te vergaren.

Traditioneel proberen de meeste mensen op de wereldlijke manier kennis te vergroten. De mensen redeneren dat zij persoonlijk geen antwoord kunnen geven op levensvragen en zij proberen antwoorden te krijgen van een gezaghebbende bron buiten hen. Zij bestuderen een soort doctrine of geloofssysteem dat beweert dat er antwoorden op de levensvragen in staan. Die benadering heeft twee beperkingen:

Wanneer je antwoord probeert te krijgen binnen de context van een specifiek geloofssysteem, kun je alleen maar antwoorden krijgen die in dat kader passen. Als de antwoorden daar niet zijn, dan vind je ze niet. Veel mensen zijn tot het besef gekomen dat geen enkel geloofssysteem of doctrine al hun vragen over het leven kan beantwoorden. Als jij vragen hebt die jouw huidige geloofssysteem niet kan beantwoorden, dan kun je die alleen maar vinden als je verder kijkt dan jouw huidige geloofssysteem. Als je niet verder dan je kader wilt kijken, dan vind je geen antwoorden op die vragen.

Wereldlijke kennis op zich zal je maar weinig helpen. Kennis wordt alleen maar nuttig wanneer het wordt geïntegreerd en getransformeerd naar begrip en wijsheid. Al tientallen jaren heeft de medische wetenschap de link tussen roken en veel gezondheidsproblemen bewezen. Miljoenen mensen bezitten de wereldlijke of intellectuele kennis van dit feit, maar toch blijven ze roken. Op zich laat wereldlijke kennis de mensen niet stoppen met roken. De mensen stoppen pas met roken wanneer de wereldlijke kennis wordt geïnternaliseerd en dit hen de vastberadenheid geeft om met roken te stoppen.

Verder kijken dan wereldlijke kennis
Als je aan de gemoedstoestand wilt ontsnappen waardoor je het gevoel hebt dat jij het slachtoffer bent van omstandigheden waar je geen controle over hebt, dan moet de verder kijken dan de wereldlijke manier om kennis aan te pakken. Je moet tot het besef komen dat je het ook innerlijk kennis kunt vergaren.

Wanneer je de innerlijke aanpak toepast, dan besef je dat je het vermogen hebt om antwoorden binnenin jezelf te vinden. In plaats van gewoon kennis op te nemen uit uiterlijke bronnen, kun je die kennis in groter inzicht transformeren. Je doet dit met je innerlijke vermogens. Door middel van die vermogens ontvang je bewust inzicht vanuit een hoger deel van je geest.

Op de innerlijke aanpak overgaan, betekent niet dat je bronnen van wereldlijke kennis moet negeren. Het betekent gewoon dat je verder kijkt dan de antwoorden die je van uiterlijke bronnen krijgt. Je kunt bijvoorbeeld een bepaald geloofssysteem bestuderen, maar in plaats van de antwoorden te accepteren zonder erover na te denken, leg je die nu voor aan je hogere geest. Je hogere geest stuurt je terug naar een groter begrip van deze kennis en dit grotere begrip wordt in een taal uitgedrukt die jij kunt begrijpen.

Als je een uitspraak die waar is, voorlegt aan tien mensen, zullen een aantal mensen hem begrijpen en anderen niet. De reden is dat woorden relatief zijn en dat zij voor verschillende mensen niet hetzelfde betekenen. Een uitspraak kan misschien heel begrijpelijk zijn voor die ene persoon maar voor een ander totale onzin lijken. In veel gevallen kun je wereldlijke kennis bestuderen zonder die te begrijpen. De kennis laat het ‘kwartje’ niet vallen.

Als je de innerlijke aanpak op kennis toepast, stuur je de uiterlijke kennis naar je hogere geest. Je hogere geest transformeert die kennis en drukt die uit in een taal die voor jou van speciale betekenis is. Daardoor zal een idee dat van je hogere geest komt, ‘het ‘kwartje’ laten vallen. Je krijgt dan iets wat vaak een aha-erlebnis wordt genoemd, omdat je een idee dan echt snapt. Dit innerlijke inzicht helpt je om de vraag op te lossen en die vastberadenheid zal het je gemakkelijker maken om je nieuwe inzicht over te brengen op je dagelijkse activiteiten. Wanneer je een idee echt snapt, wordt het gemakkelijk om dat idee uit te voeren.

De innerlijke aanpak van kennis adopteren
Als je serieus betekenisvolle persoonlijke antwoorden wilt vinden op levensvragen, dan is de allerbelangrijkste stap dat jij je die innerlijke kennis eigen maakt. Je moet tot het besef komen dat die innerlijke manier om aan kennis te komen, echt bestaat. De sleutel om dat te doen, is dat jij je er bewust van wordt dat je altijd al intuïtie hebt gehad en dat je die al in veel situaties in het leven hebt benut.

Je benut je intuïtie om veel van jouw huidige overtuigingen te accepteren door te redeneren dat die ideeën ‘kloppen’. Je moet je er gewoon bewust van worden dat je geest dit vermogen bezit en je moet dit efficiënter gaan gebruiken.

WAAROM IS INTUÏTIE DE SLEUTEL TOT PERSOONLIJKE GROEI?

Het is in principe onmogelijk om een idee te vinden of een zogenaamd feit dat ieder mens accepteert. De reden is dat je nooit het absolute bewijs kunt vinden en dat betekent een bewijs waar de menselijke geest nooit aan kan twijfelen.

Je gelooft waarschijnlijk dat de aarde rond is, maar wat voor bewijs heb je daarvan? Je hebt misschien een foto gezien die zogenaamd uit de ruimte is genomen, maar je kunt foto’s manipuleren. Als je echt wilt, kun je twijfel zaaien over elk ‘feitelijk’ bewijs dat lijkt aan te geven dat de aarde rond is. Zelfs als je een tripje naar het internationale ruimtestation zou maken en om de aarde heen zou draaien, zou je nog steeds kunnen zeggen dat dit geen absoluut bewijs oplevert. Je kunt wel hallucineren of onder hypnose zijn, of die hele reis zou wel kunnen zijn gesimuleerd door een geheime regeringsvoorziening.

Deze ideeën krijg je niet om te betwijfelen of de aarde wel rond is, maar om je erop te wijzen dat de menselijke geest het vermogen heeft om aan alles te twijfelen. Daardoor zou je kunnen zeggen dat er voor ons gewone menselijke bewustzijn geen enkel bewijs bestaat dat absoluut is.

Je kunt twee mensen precies hetzelfde idee geven. De ene zal dat misschien accepteren als de absolute waarheid, terwijl de andere dit betwijfelt, belachelijk maakt of verwerpt als totaal onwaar. Hoe verklaar je dat contrast? De eenvoudige oplossing is dat het accepteren van een idee door een persoon, niet het automatische product is van het idee zelf. Het is niet mogelijk om een idee te bedenken dat ieder mensen zal accepteren. Daarom moet het accepteren van een idee worden gebaseerd op een proces dat in de geest van de individuele persoon plaatsheeft.

Hoe accepteer je een idee?
Als er geen absoluut bewijs van is, hoe kun je dan ooit een idee of feit gaan accepteren? Waarom twijfel je niet aan alles? Welnu, de ervaring toont aan dat iemand die aan alles twijfelt, niet als mens kan functioneren.

Er zijn met mensen met een psychologische stoornis die ervoor zorgt dat ze aan alles twijfelen, van hun eigen identiteit tot aan de meest basale aspecten van het dagelijkse leven. Die mensen voelen vaak zeer grote angst, grenzend aan paniekaanvallen. In veel gevallen kunnen zulke mensen emotioneel niet functioneren en zij komen uiteindelijk in een psychiatrische inrichting terecht.

Het is gewoon een feit dat een normaal menselijk wezen een mentale en emotionele fundering moet hebben, namelijk een identiteitsgevoel. Dit identiteitsgevoel berust op ideeën of ‘feiten’ die men als waar en betrouwbaar beschouwt. Zonder een stabiel podium, kunnen we gewoon niet functioneren.

Hoe ga je die ideeën accepteren? Door een proces dat binnen je eigen geest wordt gevoerd. Als je betekenisvolle antwoorden wilt op grotere levensvragen, dan moet jij je bewuster worden van dit proces en hoe het werkt.

Innerlijk en uiterlijk iets accepteren
De meeste mensen hebben een serie kernovertuigingen die zij als waar, betrouwbaar, feitelijk of zelfs onbetwistbaar beschouwen. Je zou kunnen zeggen dat je geest een vat is waar je kernovertuigingen in zitten. Een kernovertuiging is iets waar je maar zelden aan twijfelt.

Voordat een idee in dit vat wordt toegelaten, moet er een evaluatieproces plaatsvinden. Iedereen heeft een proces om te evalueren of een idee in de geheiligde cirkel van kernovertuigingen wordt toegelaten.

Wanneer je een idee beoordeelt, kun je het in principe op twee manieren aanpakken:

• De uiterlijke aanpak. Wanneer je die aanpak hebt, dan accepteer je het idee op grond van bewijs in de buitenwereld. Een idee kan misschien bij je bestaande ideeën passen en dan accepteer je dat het idee waar is. In andere gevallen wordt een idee aangereikt door iemand, een organisatie of een geloofssysteem dat je als betrouwbaar, misschien wel onfeilbaar beschouwt. Nogmaals, je accepteert het idee zonder het idee echt te beoordelen.

Wanneer je een idee op de uiterlijke manier accepteert, dan gebruik jij je intellect of je emoties. Je kunt het op een intellectuele manier aanpakken en rationeel en logisch beoordelen of het idee binnen het kader past dat je al accepteert. Je kunt het misschien ook op een emotionele manier benaderen en een idee accepteren omdat je graag wilt dat het waar is of omdat het je voordeel oplevert als je een idee accepteert.

• De innerlijke aanpak. Met deze aanpak beoordeel je een idee door verder te kijken dan de intellectuele rede of het emotionele verlangen. In plaats van een idee op het eerste gezicht te accepteren, probeer je het idee beter te begrijpen. Je vergelijkt het idee niet alleen met je bestaande overtuigingen of een geloofssysteem op de wereld. Je gaat echt na of het idee klopt, en je baseert dit op iets dat verder gaat dan ze je intellect en je emoties. Wanneer je het op de innerlijke manier aanpakt, dan beoordeel je een idee met je intuïtie. Intuïtie kun je ook een vorm van hoger inzicht noemen, omdat het verder gaat dan zowel je intellect als je emoties.

VERDER KIJKEN DAN DE RELATIVITEIT VAN HET INTELLECT EN DE EMOTIES

Het intellect en de emoties zijn relatieve vermogens van je geest
Je kunt met het menselijke intellect tegen of voor een bepaald idee zijn zonder dat je ooit definitief de beslissing neemt of het idee waar is. Het intellect vergelijkt ieder nieuw idee met een bestaand idee en probeert het nieuwe idee op een relatieve schaal te plaatsen van goed en fout. Maar goed en fout worden echter gedefinieerd door het geloofssysteem dat je intellect op dit moment accepteert. Het intellect maakt zich niet druk over de waarheid in grotere betekenis; het gaat er alleen maar om of dit binnen het kader van zijn bestaande ideeën past.

Wanneer jij je intuïtie gebruikt, dan ga je verder dan zowel het intellect als je emoties. Je stuurt een idee naar een hoger deel van je geest en je laat die hogere geest je meer inzicht geven in het idee. Je gebruikt dit grotere inzicht (een inzicht dat niet het gevolg is van een intellectuele analyse of een emotionele wens) vervolgens om te beslissen of het idee klopt.

Wanneer je die innerlijke benadering gebruikt, ben je misschien niet in staat om een intellectuele verklaring te geven over waarom je een idee accepteert. Je weet gewoon dat het idee goed is ook al kun je niet zeggen waarom. Je intuïtie staat boven de relatieve en altijd veranderende waarden van de emoties. Wanneer je een idee intuïtief accepteert, dan is die acceptatie tijdloos en van blijvende kwaliteit.

Als je antwoord wilt op je levensvragen, dan moet jij je bewuster worden van je intuïtieve vermogens en je moet die op een systematischer manier beginnen te benutten. Intuïtie kan veel meer voor je doen dan meer diepgaande antwoorden te helpen vinden. Ze kan je helpen om die antwoorden te integreren, zodat je ze kunt benutten om je leven te verbeteren. De meeste mensen willen geen antwoorden uit nieuwsgierigheid; zij willen antwoorden die hen kunnen helpen om hun leven op een positieve manier te transformeren.

DE WETTEN VOOR PERSOONLIJKE GROEI ONTDEKKEN

De eerste wet: Benader het leven op een actieve manier
Als je jouw situatie in de buitenwereld, je innerlijke situatie of een bepaald aspect van je leven, wilt veranderen, dan moet je die op een actieve manier beginnen te benaderen om die verandering tot stand te brengen.

Veel mensen beschouwen zichzelf als het slachtoffer van omstandigheden waar zij geen controle over hebben. Zij denken dat zij niets kunnen doen om die situatie te verbeteren, omdat zij bepaalde omstandigheden op de wereld of het gedrag van andere mensen niet kunnen veranderen. Deze aanpak werkt niet goed, omdat die je verlamt en je overlevert aan de genade van omstandigheden op de wereld.

Om het gevoel te overwinnen dat jij een slachtoffer bent, moet jij je beginnen te realiseren dat de sleutel om iets te veranderen, is dat je meer inzicht in de situatie moet krijgen. Voordat dokters bacteriën ontdekten, werden veel ziekten als ongeneeslijk beschouwd. Toen men bacteriën ontdekte, werd het onmiddellijk duidelijk dat je veel ziekten kunt genezen als je de bacteriën vernietigt die ze veroorzaken. De sleutel tot die vooruitgang in de medische wetenschap was een nieuw inzicht in wat de oorzaak is van ziekten. Ook elke andere vooruitgang voor de mensheid of een individu begint met meer inzicht.

De tweede wet: Je kunt altijd wel iets doen om de situatie te verbeteren
Omdat de sleutel tot vooruitgang is dat je meer inzicht wilt, ben je nooit helemaal verlamd. Hoe moeilijk een situatie ook kan lijken, er is altijd wel iets wat je kunt doen. In plaats van te wachten tot omstandigheden op de wereld of andere mensen je probleem oplossen, in plaats van naar een magisch toverstokje te zoeken, kun je het besluit nemen om het actief te benaderen en naar meer inzicht in de situatie te streven. Wanneer je dat inzicht krijgt, wordt de oplossing duidelijk.

Het leven op een actieve manier benaderen, betekent dat er voor ieder probleem een oplossing is. De oplossing is misschien verborgen voor jouw gezichtsveld. Maar als je bereid bent om vastbesloten een poging te wagen, kun je en zul je die vinden. De oplossing zal je niet zomaar in de schoot worden geworpen, je moet erop uit en ernaar op zoek gaan.

De derde wet: Meer inzicht is de sleutel tot groei
De drijfveer van alle persoonlijke groei is dat je meer inzicht zoekt in een specifiek aspect van het leven, jezelf of het leven in het algemeen. Veel mensen hebben het gevoel dat zij naar zo’n inzicht hebben gezocht zonder het te vinden, maar je vindt alleen inzicht als je op de juiste plek zoekt.

Wanneer je een vraag of probleem hebt, waar geen antwoord of oplossing voor bestaat, zet dan je geest open en ga op zoek naar de oplossing buiten het vat van jouw huidige kennis.

Deze manier van redeneren wijst op de essentiële reden waarom heel veel mensen geen oplossingen vinden voor hun problemen of volledig resultaat boeken bij hun pogingen om zichzelf te helpen. Dat komt eenvoudig omdat zij zo gehecht zijn aan hun huidige kennis en overtuigingen over het leven dat zij niet openstaan voor ideeën die verder gaan dan die overtuigingen.

Als je wilt groeien, als je een aspect van je leven wilt verbeteren, moet je beginnen naar meer inzicht te streven.
Als je meer inzicht wilt, moet je bereid zijn om verder te kijken dan het kader van je huidige kennis en overtuigingen.
Dit is eenvoudige logica, maar veel mensen willen hun geest niet voor nieuwe ideeën openstellen.

De vierde wet: Wereldlijke kennis verandert je leven niet
Openstaan voor nieuwe ideeën is geen kwestie van ideeën buiten jou zoeken. Er zijn mensen die tientallen boeken over zelfhulp lezen, maar hun leven verandert nooit. De reden is eenvoudig. Uiterlijke kennis of intellectuele kennis is niet genoeg om veranderingen in je leven te bewerkstelligen.

Laten we eens nadenken over de vraag waarom mensen nog steeds roken. Veel mensen proberen met roken op te houden, maar zij slagen daar niet in en de verklaring is eenvoudig. Mensen besluiten vaak om met roken te stoppen omdat de wereldlijke en intellectuele kennis zegt dat roken gevaarlijk voor je gezondheid is. Mensen roken omdat roken een emotioneel verlangen vervult. Het menselijke intellect is een slecht werktuig om emotionele verlangens te beheersen en daarom kan een intellectueel wens een emotioneel verlangen niet tenietdoen.

De enige manier om een verlangen los te laten, is die door een betere wens te vervangen. Je moet van binnen de vastberadenheid bezitten dat je iets, bijvoorbeeld een goede gezondheid, meer wilt dan willen roken. Die innerlijke vastberadenheid kan niet het gevolg zijn van wereldlijke of intellectuele kennis. Die kan alleen maar van een groter inzicht komen, waardoor kennis door je bewustzijn wordt geïntegreerd. Dit grotere inzicht kan je emotionele verlangen niet tenietdoen; ze vervangt die door een beter verlangen. Daarom zal een echt innerlijk inzicht je in staat stellen om oude gewoontes te veranderen.

De vijfde wet: Echt inzicht komt van binnenuit
De enige vorm van kennis die je leven zal veranderen, is innerlijk inzicht. Deze vorm van inzicht komt van een hoger deel van je eigen geest en wordt uitgedrukt in een taal die je kunt begrijpen en accepteren. Daardoor wordt die vorm van kennis geïntegreerd in je bewustzijn en daarom zal het veranderingen in je leven opleveren.

Zoals al is gezegd, is innerlijk inzicht een product van je intuïtie. Intuïtie wordt vaak beschreven als een innerlijk weten. Het komt in de vorm van een aha-erlebnis waardoor je ineens iets begrijpt op een nieuwe en diepgaande manier. In veel gevallen zal je intuïtie je dingen vertellen die je bewust al weet. Maar omdat de intuïtieve inzichten van jou komen, wordt die kennis daarna geïntegreerd en ineens begrijp je die in plaats van dat je het alleen maar weet. Dit inzicht opent de deur naar positieve veranderingen in je leven.

De zesde wet: De sleutel tot begrip is dat je de innerlijke aanpak van kennis benut
Om de grote levensvragen beter te begrijpen, moet je op de innerlijke aanpak van kennis overgaan

In het verleden berusten veel opleidingsinstituten op de uiterlijke aanpak van kennis en studenten moesten feiten inprenten. Er zijn nu echter veel opleiders die zich realiseren dat die aanpak ernstige tekort schiet. Als je een student de feiten leert over het bouwen van bruggen, heb je nog niet de garantie dat de student ook een brug kan bouwen. Een complexe taak, zoals het bouwen van een brug, vereist meer inzicht in het onderwerp en dat inzicht is niet automatisch het resultaat van iemands geest volproppen met feiten.

Met de innerlijke aanpak ga je actief op zoek naar meer inzicht die vanuit jezelf komt. Intuïtieve kennis is meer dan feitenkennis, hoewel die ook op bepaalde feiten kan berusten. In plaats van iets echter alleen op intellectueel niveau begrijpen, worden die feiten nu geïntegreerd in je bewustzijn. Een goede ingenieur ontwikkelt bijvoorbeeld intuïtief het gevoel over hoe je een brug moet bouwen. Een goede ingenieur kan dit inzicht benutten om het bouwen van bruggen naar een hoger niveau te tillen. Innovaties komen niet voort uit feitenkennis, intellectuele kennis of theoretische kennis. Die komt voort uit geïntegreerde kennis.

Als je antwoorden wilt die echt betekenis hebben en die je helpen om je leven ten goede te transformeren, dan moet je op de innerlijke aanpak van kennis overgaan. De uiterlijke en innerlijke manier om dat te doen, sluiten elkaar niet wederzijds uit. In feite behaal je de beste resultaten als je ze beide integreert.

De zevende wet: Je kunt intuïtieve inzichten produceren
De laatste decennia zijn psychologen en andere wetenschappers zich in toenemende mate van bewust geworden van de waarde van intuïtie. Maar omdat veel dingen die verband houden met de menselijke geest, moeilijk te onderzoeken zijn met traditionele wetenschappelijke methoden, is er niet heel veel zogenaamd stevig bewijs over intuïtie. Daarom zijn veel mensen geneigd te denken dat intuïtie toeval is en dat zij geen macht over dat proces hebben. Dit is niet juist. Je kunt veel doen om je intuïtie te vergroten en de frequentie van je intuïtieve inzichten op te voeren.

Intuïtie is een vermogen dat in de menselijke geest zit ingebouwd. Een paar decennia geleden geloofden de meeste mensen dat jij, als je mager geboren werd, geen kans had om een gespierd lichaam te ontwikkelen. De mensen realiseren zich nu dat je de verschijning en de kracht van het fysieke lichaam dramatisch kunt veranderen als je dat systematisch aanpakt.

Intuïtie is natuurlijk ook een eenvoudig en natuurlijk vermogen van de menselijke geest. Als je bereid bent om het systematisch aan te pakken, kun je dramatische veranderingen in je vermogen tot stand brengen om intuïtieve inzichten te krijgen. Met die inzichten kun je betekenisvolle antwoord krijgen op al jouw vragen over het leven.

HOE JE JOUW INTUÏTIE VERSTERKT

Deze sectie beschrijft hoe je de frequentie en de helderheid van je intuïtieve inzicht kunt versterken door meer inzicht te krijgen in intuïtie: wat het is, waar het vandaan komt en wat haar tegenhoudt (Jazeker, er kan iets in je eigen geest zijn dat je intuïtie kan beperken).

Een geïntegreerde benadering van kennis uit de buitenwereld
Door die uiterlijke benadering kun je waardevolle en goede ideeën vinden waar jij zelf nooit aan gedacht zou hebben. Zelfs als jij alleen zulke ideeën zou kunnen krijgen, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden wanneer iemand anders dit al voor jou heeft gedaan? Er zijn veel goede en waardevolle bronnen van kennis op de wereld. Je zou een dwaas zijn als je die kennis zou negeren; je moet alleen voorkomen dat je in de val loopt door te denken dat bronnen van kennis op de wereld je alles kunnen geven wat je nodig hebt.

Om dat te voorkomen, moet je de innerlijke of geïntegreerde benadering van kennis benutten. Met die aanpak gebruik je innerlijke kennis als een werktuig om diepere inzichten binnenin te krijgen. Bronnen van kennis in de buitenwereld worden een inspiratie die het intuïtieve proces stimuleren. Uiterlijke kennis wordt een podium om diepere inzichten te krijgen die je alleen maar van je hogere geest kunt ontvangen. Daardoor wordt uiterlijke kennis een geïntegreerd onderdeel van jouw bewustzijn en dit geeft je zowel de kennis als de motivatie om je leven te transformeren.

De kennis die Jezus je verschaft op deze website, zal je antwoorden geven op de fundamentele levensvragen, maar die antwoorden hoeven niet beslist iets voor jou te doen. Om van deze site te profiteren, moet je de site alleen als inspiratie gebruiken om antwoorden van binnenuit te krijgen. De antwoorden op deze site worden in een taal uitgedrukt die bij jou misschien geen ‘kwartje’ laat vallen. Als je echter de innerlijke aanpak van kennis benut, kun je innerlijk inzicht in de ideeën op deze site ontvangen. Dit inzicht zorgt ervoor dat het ‘kwartje’ valt en helpt je om welk aspect ook van je leven te verbeteren.

Wanneer je kennis op de geïntegreerde manier aanpakt, dan gebruik je de kennis op de wereld alleen als werktuig om het proces om antwoorden binnenin jezelf te krijgen, te stimuleren.

Je twijfelende geest
Waarom zijn er maar zo weinig dingen waar alle mensen het over eens kunnen zijn? Waarom zijn er altijd mensen die twijfelen aan een bepaald idee?

De conclusie is eenvoudig. Er is een bepaald element in de menselijke geest dat niet met waarheid in absolute zin kan omgaan (Dit heeft Jezus de lagere geest of de vleselijke geest genoemd).

Voor dit specifieke aspect van je geest, is alles relatief. Daarom kan elk idee betwijfeld worden en elk aspect van het leven kan worden gebruikt om een kortzichtig egoïstisch doel na te jagen. Dit verklaart waarom het in principe onmogelijk is om een idee of feit te vinden waar geen enkel menselijk wezen aan zal twijfelen of hier misbruik van te maken.

De gelovende geest
Als je twijfelende geest het enige element van jouw bewustzijn was, dan zouden we nooit iets accepteren dat niet kan worden bewezen en zouden wij niet normaal kunnen functioneren. Daarom moet er wel een ander deel in je geest zitten, en dit deel stelt ons in staat om een idee te accepteren, zelfs als je dit idee niet kunt bewijzen in absolute zin.

De meeste mensen geloven bijvoorbeeld dat de zon morgen opkomt, maar waar is dat bewijs? Je hebt dit persoonlijk ervaren tijdens je leven, de zon is inderdaad iedere morgen opgekomen. Maar je hebt echter geen enkel bewijs dat de zon morgen opkomt. Daarom berust de overtuiging dat de zon opkomt niet op een onomstotelijk feit. Er is geen absoluut bewijs dat de zon morgen opkomt.

Iets weten zonder het bewijs te hebben
Dus waarom accepteer je dat de aarde rond is en dat de zon morgen weer opkomt? Vanzelfsprekend berust het accepteren van die ideeën niet op de lagere geest met haar neiging om alles te betwijfelen. Er moet dus een ander element in de menselijke geest zijn dat je in staat stelt om een idee te accepteren, zelfs wanneer je niet het onomstotelijke bewijs hebt dat het idee waar is.

De conclusie is dat de menselijke geest een vaardigheid heeft die haar in staat stelt om ideeën te accepteren zonder bewijs. Die vaardigheid noemt men meestal intuïtie, maar we zouden het ook ‘hoger redeneren’ kunnen noemen.

Intuïtie is de vaardigheid om te weten te komen of een idee klopt, zelfs als je geen feitelijk bewijs hebt of zelfs maar een rationeel, logisch argument. Je weet gewoon dat jij het weet. Het aspect van de geest dat je in staat stelt om ideeën te accepteren zonder bewijs, is de hogere geest. Jezus noemt dat vermogen de Christusgeest of het Christuszelf.

Het klopt
Intuïtie is niet een mystieke vaardigheid waardoor ideeën of overtuigingen vanuit het niets opkomen. Intuïtie gebruikt meestal de vermogens van de geest om de bewijzen van een specifiek idee tegen elkaar af te wegen. Toen je bijvoorbeeld de voors en tegens tegen elkaar afwoog, besloot je intuïtief dat de aarde rond moest zijn. Je deed dat omdat het ‘klopte’. En dat komt omdat het klopt op je huidige niveau van inzicht.

Het punt is dat je altijd al je intuïtie hebt gebruikt. Als dat niet zo was, dan zou je nooit een ‘feit’ of idee dat je niet kon bewijzen, accepteren. Vanzelfsprekend heeft je intuïtie je in staat gesteld om veel ideeën te accepteren die goed en betrouwbaar zijn. Als intuïtie je goede en betrouwbare antwoorden over wereldlijke dingen geven, zoals bijvoorbeeld dat de aarde rond is, waarom zou ze dan ook geen goede antwoorden kunnen geven op een aantal subtielere levensvragen?

Als je serieus antwoorden op de grote levensvragen wilt, moet jij je bewust gewaar worden van je intuïtie, zodat je haar effectiever kunt benutten. Wanneer je nadenkt over een paar subtielere levensvragen, dan realiseer jij je al snel dat je op geen enkele manier absolute of feitelijke antwoorden op zulke vragen kunt geven. Hoe kun je een feitelijk antwoord geven op de vraag: “Wat is de betekenis van het leven?” Vanzelfsprekend is hier geen feitelijk antwoord op. Maar door de geschiedenis heen zijn er mensen geweest die antwoord op deze vraag hebben gekregen en dat kun jij ook krijgen. Om echter zulke antwoorden te vinden, moet je jouw intuïtie op een hoger niveau brengen.

De evolutionaire en revolutionaire krachten
Als je objectief naar intuïtie kijkt, dan zie je dat dit vermogen diepgaande invloed op de geschiedenis van het menselijke ras heeft gehad. Een paar van de grootste ontdekkingen zijn ontstaan uit een intuïtieve ervaring en dit geldt zelfs op het terrein van de wetenschap.

Een intuïtieve ervaring heeft Albert Einstein in staat gesteld om de relativiteitstheorie te formuleren. Toen hij nadacht over de eigenschappen van licht, probeerde Einstein zich voor te stellen hoe het zou zijn om op een lichtstraal te reizen. In een intuïtieve flits realiseerde hij zich dat de lichtstraal stil zou lijken te staan, als hij met de snelheid van het licht zou reizen. Dit intuïtieve besef vormde de basis voor zijn relativiteitstheorie, een theorie die op het terrein van de natuurkunde voor een revolutie zorgde.

Een bestudering van de wetenschappelijke geschiedenis toont in feite aan dat de wetenschap op twee krachten berust. Er is een evolutionaire kracht waarmee wetenschappers gaten in bestaande theorieën invullen (de uiterlijke benadering van kennis). Dan is er nog een revolutionaire kracht die wetenschappers in staat stelt om verder te kijken dan bestaande theorieën en de wetenschap op een heel ander niveau te brengen (de innerlijke benadering van kennis). De meest grote wetenschappers, van Galileo tot Newton tot Einstein, gebruikten hun intuïtie om revolutionaire vooruitgang op hun terrein naar buiten te brengen.

Jij hebt ook intuïtieve vermogens en als je antwoord op de grotere levensvragen wilt, dan moet je tot het besef komen dat de enige manier om dergelijke antwoorden te vinden, is je intuïtie te benutten. Je kunt ook ideeën krijgen die een revolutie in jouw eigen leven zullen veroorzaken en misschien ook wel in het leven van anderen.

Zoals al eerder is gezegd, is intuïtie een proces waarin een hoger deel van je geest, ideeën en inzichten communiceert naar je bewuste geest. Die definitie helpt ons om een paar van de meest voorkomende vragen over intuïtie te verklaren.

Waarom is je intuïtie niet altijd accuraat?
Veel mensen zijn zich bewust van hun intuïtie en hoewel sommigen de waarde ervan inzien, zijn ze ook enigszins voorzichtig. Zij hebben ervaren dat intuïtie niet altijd betrouwbaar lijkt te zijn. Soms krijg je geen antwoorden, soms onjuiste of verdraaide antwoorden en soms onvolledige antwoorden. Waarom gebeurt dat?

Het idee is dat je hogere geest intuïtie gebruikt bij een poging om met je bewuste geest te communiceren, geeft een mogelijk antwoord: Iets bemoeit zich met het proces en voorkomt dat je bewuste geest heldere en accurate inzichten krijgen. Wat is dat iets?

Je bewuste geest kun je met een radio vergelijken. Net als een radio de capaciteit heeft om zich op verschillende stations af te stemmen, kan je bewuste geest zich afstemmen op andere aspecten van je geest.

Voor de meeste mensen staat hun bewuste geest vaak afgestemd op hun onbewuste geest, of wat wij de twijfelende of lagere geest hebben genoemd. Als dat het geval is, dan kunnen de inzichten van de hogere geest alleen maar je bewuste geest bereiken als ze door je lagere geest heen gaan, en die geest kan zowel als barrière als als filter dienen.

Waarom mensen hun geest afsluiten
Je kent waarschijnlijk wel mensen die je heel gesloten of bekrompen vindt. Zulke mensen zijn erg gehecht aan bepaalde ideeën of overtuigingen en ze willen niet nadenken over iets wat hen laat twijfelen aan hun gekozen overtuigingen. Zij zijn ook heel terughoudend om over nieuwe ideeën na te denken die veel verder gaat dan hun bestaande kennis en overtuigingen. Om dergelijk gedrag te verklaren, moet je het idee overwegen dat ieder mens een stabiel podium van ideeën en overtuigingen nodig heeft.

We hebben al gezien dat je geest een vat heeft waarin ideeën zitten die jij als betrouwbaar, waar of onbetwijfelbaar beschouwt. Zodra een idee in dat vat zit, raakt je lagere geest gehecht aan dat idee. Je lagere geest is je twijfelende geest en die twijfelt aan elk nieuw idee. Maar als een idee eenmaal is toegelaten in het vat van je kernovertuigingen, dan beschouwt je lagere geest het idee als verboden terrein of onwankelbaar.

Je lagere geest raakt er heel erg aan gehecht om het zo te houden en daarom wil hij niet over ideeën of bewijs nadenken die twijfel zaaien over zijn kernovertuiging. Als hij wordt geconfronteerd met zulk bewijs, dan zal de lagere geest er onmiddellijk aan beginnen te twijfelen.

Bij sommige mensen is de bewuste geest voornamelijk op de lagere geest afgestemd geraakt en daarom hebben die mensen hun geest voor nieuwe ideeën afgesloten. Zij willen simpelweg hun kernovertuigingen behouden; die geven hen een gevoel van veiligheid en comfort. Alles wat een kernovertuiging lijkt te betwijfelen, wordt als een bedreiging gezien die vermeden moet worden, of ontkend, of misschien wel geëlimineerd (en dat verklaart waarom wetenschappers op de brandstapel kwamen toen ze zeiden dat de aarde rond was).

Ruimdenkende mensen
Je kent waarschijnlijk ook mensen die ruimdenkend zijn en die voortdurend hun kennis uitbreiden en hun overtuigingen verfijnen. Die mensen denken regelmatig over nieuwe ideeën na en als een idee goed lijkt, zullen ze dat toevoegen aan hun kernovertuigingen zonder zich erdoor bedreigd te voelen. Als het idee niet klopt, dan negeren ze het gewoon zonder negatieve gevoelens te koesteren ten aanzien van de persoon die met het idee kwam.

Die mensen zijn ruimdenkend, omdat hun bewustzijn voornamelijk is afgestemd op hun hogere geest. Hun gevoel van stabiliteit komt niet voort uit kennis en overtuigingen van buitenaf; die komt van een deel van hun geest dat boven de relativiteit en de twijfel van de lagere geest staat. Door die afstemming bereiken die mensen een groter gevoel van stabiliteit dan je kunt krijgen met de relativiteit van de lagere geest. Je zou kunnen zeggen dat de veiligheid die berust op de lagere geest, een huis is dat is gebouwd op zand en dat de veiligheid die berust op de hogere geest een huis is dat op stevige grond is gebouwd.

Voor mensen met een open geest is het leven een voortdurende ontdekkingsreis waarin zij voortdurend hun inzichten en overtuigingen verdiepen. Voor bekrompen mensen is het leven een strijd om hun kernovertuigingen te handhaven tegen de aanvallen van een vijandige wereld. Wat kan dit ons vertellen over intuïtie?

Intuïtie-interferentie
Wanneer je bewuste geest op je lagere geest is afgestemd, moeten de inzichten van je hogere geest door de lagere geest passeren voor zij je bewuste geest kunnen bereiken. Je lagere geest is heel erg gehecht aan jouw kernovertuigingen en daarom zal elk intuïtief inzicht dat vraagtekens lijkt te zetten bij je kernovertuigingen of verder gaat, gezien worden als een bedreiging door je lagere geest. De lagere geest handelt al een soort ruis die verhindert dat het signaal van de radio-ontvanger je bewuste geest bereikt.

In sommige gevallen wordt een intuïtief inzicht geheel geblokkeerd. In andere gevallen kan het doorgaan als een gefragmenteerd of vervormd idee. In andere gevallen gaat het inzicht verder, maar je lagere geest begint onmiddellijk twijfel te zaaien.

Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van het gezegde dat de eerste indruk de beste is. Veel mensen hebben bijvoorbeeld ervaren dat zij iemand voor het eerst ontmoetten en onmiddellijk de indruk hadden dat je die persoon niet kon vertrouwen. Maar vanwege zijn status of zijn kwalificaties zette je die indruk opzij om later tot de ontdekking te komen dat die indruk juist was en dat hij echt niet te vertrouwen was.

De conclusie is dat een van de belangrijkste redenen dat intuïtie niet altijd betrouwbaar is, is dat je lagere geest ruis veroorzaakt die de inzichten die uit je hogere geest komen, doorkruist. Je hoort alleen wat je lagere geest wil dat jij hoort. Om dat te overwinnen, moet je een poging doen om je bewuste geest af te stemmen op je hogere geest en de lagere geest neutraliseren door minder gehecht te zijn aan bestaande overtuigingen. Een open geest begint met een beslissing.

Je kunt alleen maar ontvangen wat je kunt begrijpen
Je hebt misschien wel gehoord van ‘hij die heeft, zal meer gegeven worden’, en dat klopt wat betreft intuïtie. Denk erom dat intuïtie een vorm van communicatie is van je hogere geest naar je bewuste geest. Die communicatie wordt gebaseerd op ideeën of concepten en je hogere geest kan alleen nieuwe inzichten geven over een onderwerp waar je iets vanaf weet.

Als jouw hogere geest je een inzicht wil geven over astrofysica, dan kan dat niet als je niets over het onderwerp afweet. Als je niet een klein beetje kennis over een onderwerp hebt, dan kan je hogere geest hier niet mee aan de slag. Intuïtie kan je begrip versterken, maar er moet iets zijn wat je kunt uitbreiden. Als je niets weet, kun je de inzichten niet bevatten of accepteren die van je hogere geest komen.

Als jij je intuïtie dus wilt versterken wat betreft een bepaald aspect in jouw leven, dan moet je dat onderwerp bestuderen. Je moet de uiterlijke aanpak van kennis benutten en wat inzicht krijgen, zodat je de taal die je hogere geest spreekt, kunt begrijpen. Hoe meer inzicht, hoe intuïtiever je inzichten worden.

Samenvatting: Hoe jij je intuïtie vergroot
Toen Albert Einstein zijn intuïtieve inzicht kreeg dat leidde tot de relativiteitstheorie, voldeed hij aan de volgende eisen:

Hij wist veel over het onderwerp (in dit geval natuurkunde, maar dit geldt voor elk onderwerp). Hij had jarenlang dat onderwerp bestudeert en over een aantal vragen nagedacht die huidige wetenschappelijke theorieën niet konden verklaren. Hij had zijn geest letterlijk volgezogen met kennis over de vragen die hij probeerde te beantwoorden.

Hij stond open voor een antwoord, zelfs als dat antwoord verder ging dan zijn bestaande kennis en overtuigingen.

De relativiteitstheorie was volledig het tegenovergestelde van de orthodoxe wetenschappelijke theorieën uit die tijd. Die ontsteeg bestaande theorieën zo veel dat veel natuurkundigen weigerden om die te accepteren. Waarom ontving Einstein die nieuwe theorie? Er waren veel andere wetenschappers die net zoveel of meer over het onderwerp wisten als Einstein. Meestal nemen mensen aan dat Einstein een genie was, maar als daar nu eens een andere verklaring voor was?

Wat als Einstein nu eens gewoon de meest ruimdenkende wetenschapper uit zijn tijd was? Misschien was Einstein zo ruimdenkend dat hij een inzicht kon ontvangen dat zijn bestaande overtuigingen zover overtrof dat veel andere wetenschappers die als onzin zouden hebben afgedaan? Misschien is een echt genie wel gewoon een ruimdenkend persoon en bereid om verder te kijken dan bestaande kennis en overtuigingen.

Intuïtie bestaat uit niveaus
Laten we terugkomen op de vraag waarom intuïtie niet altijd accuraat of volledig is. Er zijn mensen die misschien een intuïtieve aanwijzing krijgen om een bepaald geloofssysteem te accepteren. Jaren later ontstaat er een nieuw besef dat verder gaat dan hun geloofssysteem en dan wantrouwen zij hun intuïtie uiteindelijk. Sommigen hebben zelfs het gevoel dat zij meteen al de verkeerde richting zijn opgegaan.

De sleutel om dit wantrouwen te overwinnen, is dat je begrijpt dat intuïtie heel erg wordt beïnvloed door jouw huidige bewustzijnsniveau en begrip. Je hogere geest probeert voortdurend je inzicht te vergroten en je bewustzijnsniveau te verhogen, maar dat kan alleen maar in het tempo van jouw bewuste geest.

Je hogere geest kent de waarheid in ultieme zin, maar je bewuste geest is misschien niet in staat om de allerhoogste waarheid te bevatten of te accepteren. Daarom is je hogere geest niet bezig met het communiceren van de hoogste waarheid. Je hogere geest wil jou een bepaald idee geven dat je kunt bevatten en accepteren op jouw huidige niveau en dat je op een enigszins hoger niveau zal brengen.

Het pad naar inzicht
Om dit te illustreren, stel je voor dat het leven een pad is. Het doel van dit pad is om je op een niveau te brengen waarop je de antwoorden op al jouw levensvragen krijgt. Je zult echter dat niveau van inzicht pas krijgen als je de laatste trede bereikt. Op dit moment ben je misschien nog wat beneden die laatste trede en daarom probeert je hogere geest niet om je te laten springen van het punt waarop je nu bent naar de laatste trede van het pad. Je bewuste geest zou die verandering niet aankunnen en het zou je een identiteitscrisis bezorgen.

Je hogere geest is alleen maar bezig jou te helpen met het nemen van de volgende stap op je persoonlijke pad. Het gevolg is dat je hogere geest je een intuïtief inzicht probeert te geven dat je kunt bevatten en accepteren op het huidige niveau van dit pad. Daarna, wanneer je een paar treden hoger bent, ben je klaar om een hoger inzicht te ontvangen.

Met andere woorden, vandaag zit je op een hogere trede van het pad dan twee jaar geleden. In feite heb je misschien wel een inzicht gekregen dat heel veel hoger ligt dan wat je destijds kreeg, zodat je eerdere overtuigingen niet meer klopten. In werkelijkheid was jouw hogere inzicht echter het product van je vorige niveau van inzicht. Dat inzicht was misschien beperkt door je gehechtheid aan bepaalde overtuigingen of gebrek aan kennis over het onderwerp.

De sleutel tot persoonlijke groei: onthechting
Je moet je realiseren dat je lagere geest gehecht raakt aan je bestaande overtuigingen. Dit gedeelte van je geest heeft verschrikkelijk veel behoefte aan veiligheid, hij probeert dus om de allerbeste overtuiging of het allerbeste geloofssysteem te vinden. Mensen die door hun lagere geest worden gedomineerd, raken erg gehecht aan hun bestaande overtuigingen en willen die ideeën vasthouden in plaats van op zoek te gaan naar het hogere inzicht dat direct om de hoek ligt.

Denk eens na over het volgende verhaal:
Stel je voor dat je op straat loopt en tien dollar op de stoep vindt. Je raapt het biljet op en bekijkt het, terwijl je erover nadenkt waaraan je dat uit zult geven. Ineens hoor je een stem en je ziet een paar meter verder een man staan. Hij zegt: “Mooi dat je tien dollar hebt gevonden, maar om de hoek ligt honderd dollar, maar om die te krijgen moet je de tien dollar die je in je hand hebt, loslaten.”
Je eerste reactie is misschien een van ongeloof. Hoe weet je of er echt honderd dollar om de hoek ligt. De man leest je gedachten en zegt: “Doe gewoon een stap naar voren en dan kun je die honderd dollar zien liggen.”
Wat doe je? Doe je die stap en kijk je zelf, of houd je vast wat je hebt en nu weet? Als je de stap doet en honderd dollar ziet liggen, zou je waarschijnlijk niet aarzelen om het tien dollarbiljet te laten vallen om die honderd dollar te pakken.

Helaas houden veel mensen vast aan hun huidige overtuigingen en weigeren ze om hun geest open te stellen voor een beter inzicht in het leven. Zij willen niet die ene stap voorwaarts zetten om het hogere inzicht te zien dat net om de hoek is. Zij willen op hun veilige plek blijven en zich op hun gemak voelen. Zij houden meer van veiligheid dan van groei.

Als je meer waarde hecht aan veiligheid dan aan groei, dan zou je dit niet lezen. Daarom moet je bewust toegeven dat jij inderdaad een stap voorwaarts wilt doen op je persoonlijke pad naar meer inzicht. Je moet gewoon je intuïtie bewuster en systematischer gaan gebruiken. En om dat te doen, moet je ook de gehechtheid van je lagere geest aan jouw huidige overtuigingen loslaten.

Laat gehechtheid los
Alleen je lagere geest is gehecht aan bestaande overtuigingen. Je bewuste geest is van nature nieuwsgierig. Helaas kan nieuwsgierigheid verdampen door negatieve ervaringen waardoor je bewuste geest zich afstemt op de twijfel en angst van je lagere geest. Maar je bewuste geest is echter sterker dan de lagere geest.

Als je het moeilijk vindt om bestaande ideeën los te laten, probeer dan eens om je van die overtuigingen bewust te worden. In de meeste gevallen vind je dingen als:

De gehechtheid van de lagere geest is heel onlogisch en irrationeel. Als je eenmaal begrijpt waarom je lagere geest gehecht is aan een bepaald idee, dan zie je duidelijk dat die gehechtheid je groei beperkt. Daarom kun je ervoor kiezen om die gehechtheid bewust opzij te zetten.

De gehechtheid werd in het verleden gecreëerd (vaak in je jeugd) en die was het product van het inzicht en de volwassenheid die je toen had. Je bent nu volwassen geworden op een manier die boven dat niveau ligt, dus je hebt geen reden meer om dat idee nog steeds te hebben. Stel je voor dat een volwassene erop staat om een broek te dragen die hij op zijn vijfde had gekregen. Die broek past niet meer, maar hij vind hem zo mooi dat hij hem niet kan wegdoen. Vanzelfsprekend zou je denken dat zo iemand gek is. Is het dan niet gek om aan ideeën vast te houden die je vele jaren geleden hebt geaccepteerd en niet meer passen bij je huidige niveau van inzicht en volwassenheid? Laten we het eens vanuit een andere hoek bekijken.

De sleutel tot groei: verder kijken
Zoals al eerder is gezegd, is de sleutel om een aspect van je leven te verbeteren, is dat je eerst je inzicht vergroot in de situatie die je wilt verbeteren. De sleutel om je persoonlijke problemen op te lossen, is dat je een inzicht krijgt dat je nu niet hebt. De oplossing voor je probleem vind je alleen maar als je verder kijkt dan wat je nu weet en wat je hogere overtuigingen zijn. Zolang je op dezelfde plekken blijft zoeken naar de ontbrekende oplossing, vind je die oplossing niet.

De truc is dat jij, zolang jij je door je lagere geest laat foppen om aan je huidige overtuigingen vast te houden, niet verder kijkt dan het kader van die overtuigingen. Je hogere geest zal je dan simpoelweg niet het inzicht geven dat je in staat stelt om vooruit te komen. Je lagere geest zal je intuïtie blokkeren of tussenbeide komen en dan blijf je vastzitten in je huidige situatie totdat jij beslist om een stap voorwaarts te doen en je geest open te stellen voor een hoger inzicht.

Zo eenvoudig is het. Om je leven te verbeteren, moet je een nieuw begrip ervan krijgen en dat begrip moet van binnenuit komen als een intuïtief inzicht. Omdat begrip te krijgen, hoef je alleen maar je geest open te stellen!

Ga niet op zoek naar de absolute waarheid – probeer meer inzicht te krijgen
Veel mensen zijn oprecht op zoek naar meer inzicht in het leven, maar zij worden beperkt door de lagere geest en diens behoefte aan veiligheid. De lagere geest probeert aan die behoefte tegemoet te komen door te verklaren dat een bepaald religieus of wetenschap geloofssysteem de absolute waarheid is.

Wanneer je van een geloofssysteem zegt dat het de status heeft van de absolute waarheid, dan beperkt dat automatisch het type intuïtieve inzichten dat je kunt krijgen. In principe heeft dat een aantal negatieve effecten:

Als jij denkt dat een geloofssysteem de absolute waarheid is, dan moet dit in staat zijn om al je levensvragen te beantwoorden. Als er een vraag niet kan worden beantwoord, dan moet je redeneren dat de vraag zelf fout is of niet deugt. Daarom stel je die vraag niet meer in plaats van de innerlijke aanpak om iets te weten te komen, te benutten (wat de enige manier is om de vraag te beantwoorden).

Als je een vraag stelt die de gezagsdragers uit je geloofssysteem niet kunnen beantwoorden, dan zouden die je het gevoel kunnen geven dat er iets met jou mis is. Je zou kunnen besluiten om dat soort vragen niet meer te stellen, zodat er geen onaangename consequenties uit voortvloeien (bijvoorbeeld dat je een verschoppeling in je samenleving wordt).

Veel mensen hebben vragen die hun huidige geloofssysteem niet kunnen beantwoorden. Als ze niet verder willen kijken dan dat systeem, dan komen ze vaak met heel bizarre ideeën aan in een poging om hun geloofssysteem op te rekken, zodat dit hun vragen kan beantwoorden. Het zou veel eenvoudiger zijn om te vragen om meer inzicht door de innerlijke aanpak van kennis te benutten.

Als mensen heel erg gehecht zijn aan een bepaald geloofssysteem, doen ze heel bizarre dingen om te voorkomen dat er ideeën opkomen die hun geloofssysteem lijken te betwijfelen. Een kerk die bijvoorbeeld gebouwd is op de ideeën van Christus (doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen), zou kunnen besluiten om mensen te martelen en te doden die de officiële doctrines van die kerk niet geloven. Ineens heb je de inquisitie. Of een gemeenschap die berust op de beginselen van de wetenschap (objectiviteit en de bereidheid om alle bewijzen te onderzoeken) zou kunnen besluiten om al het bewijs af te wijzen dat aangeeft dat er meer in het leven is dan het materiële universum. Ineens ontstaat er een materialistische cultuur.

Een les uit de geschiedenis
Wanneer je objectief naar de geschiedenis kijkt, dan wordt het duidelijk dat er behoefte is aan veiligheid en de daaruit voortvloeiende zoektocht om de absolute waarheid te vinden of te definiëren, heeft geleid tot de ergste gruweldaden die de mensheid heeft gezien.

Dan vind je het misschien (in ieder geval een poosje) nuttig om de zoektocht naar de absolute waarheid op te schorten. Dit wil niet zeggen dat de absolute waarheid niet bestaat. Als je de leringen die Jezus op deze site heeft gegeven, volgt, dan zul je achter de absolute waarheid komen.

Als het leven een pad is, is het misschien pas mogelijk om de absolute waarheid te bevatten, als je de hogere stadia van het pad bereikt. Tot die tijd zal de behoefte aan de absolute waarheid er waarschijnlijk voor zorgen dat je aan een bepaald geloofssysteem gehecht raakt en je bewuste geest afsluit voor inzichten uit je hogere geest.

Als je echt de absolute waarheid internaliseert, dan kun je dat alleen maar met de inzichten doen die van je hogere geest komen. Gehechtheid aan een geloofssysteem op de wereld voorkomt dat je die inzichten krijgt en daardoor voorkom je dat je de absolute waarheid begrijpt.

Dit betekent niet dat jij je huidige geloofssysteem moet loslaten. Het betekent eenvoudig dat jij jouw bewuste geest moet openstellen voor inzichten van je hogere geest, zelfs als die inzichten een beetje verder gaan dan je huidige overtuigingen.

Overweeg daarom eens of je de zoektocht naar de absolute waarheid niet een poosje wilt opschorten. In plaats daarvan ga je op zoek naar meer inzicht dan je op dit moment hebt en blijf je dat doen tot je hogere geest je iets anders vertelt. Zolang je naar meer inzicht zoekt, stop je niet met groeien. Groeien of niet groeien, dat is de vraag.

EEN SYSTEMATISCHE MANIER OM JE INTUÏTIE TE VERGROTEN

Als je deze woorden leest, heb jij die innerlijke aanpak van kennis al geadopteerd en gebruik jij je intuïtie al in enige mate. Je moet alleen beginnen je intuïtie op een bewustere en meer systematische manier te benutten.

Het proces om een antwoord van binnenuit te ontvangen, bestaat uit drie stappen:

• Je moet je uiterlijke geest doordrenken met het idee dat je probeert te begrijpen. Bestudeer het idee tot je iets opbouwt wat ‘creatieve spanning’ heet.
• Als die creatieve spanning een bepaalde intensiteit krijgt, moet je het idee loslaten. Ontspan je geest gewoon en denk niet meer aan het idee of het probleem.
• Nadat je het hebt losgelaten, houd jij je aandacht op je binnenste gericht, en luistert of er een antwoord op komt.

Om je intuïtie met succes te gebruiken, moet je alle drie elementen toepassen en voor veel mensen vraagt dit enige oefening. Als je een moeilijk probleem hebt, vinden veel mensen het moeilijk om spanning op te bouwen, maar dit is eerder stress dan creatieve spanning.

Veel mensen vinden het moeilijk om de vraag los te laten als die creatieve of niet zo creatieve spanning is opgebouwd. Die loslaten is echter het belangrijkste onderdeel van het proces en de reden is eenvoudig. Wanneer je creatieve spanning opbouwt, doordrenk je jouw geest met de vraag tot er geen ruimte meer over is voor een antwoord.

Om het antwoord te krijgen, moet je de vraag loslaten en je geest tot rust brengen, zodat het antwoord dat al in je hogere geest aanwezig is, naar je bewuste gewaarzijn kan komen. Zolang jij de spanning vasthoudt, heeft het antwoord geen ruimte om naar boven te komen.

De sleutel tot een betere intuïtie is bewust deze drie stappen te nemen:

Begin met je hogere geest te laten weten welk idee je wilt begrijpen.
Bouw de intensiteit op om er zeker van te zijn dat de vraag je geest bereikt.
Je dagelijkse gedachten denken niet meer aan het probleem, zodat je hogere geest het antwoord kan formuleren.
Luister naar het antwoord dat van die hogere geest komt.

De stappen zijn eenvoudig: Denk, laat los en luister.

Het stapje voor stapje aanpakken
In het begin heb je er misschien profijt van als je dit stapje voor stapje aanpakt. Als je een nieuw idee tegenkomt, op deze site of ergens anders, dan doe je het volgende:

Houd je uiterlijke geest ervan tegen om een oordeel over het idee te vormen. Het intellect staat altijd klaar om alles en iedereen te beoordelen. Als je er al een oordeel over hebt gevormd, moet je dat bewust opzij zetten. Besluit gewoon dat je het oordeel niet accepteert, maar dat je het antwoord zult zoeken in je hogere geest. Schakel het oordelende deel van je geest uit door erop te mediteren dat een open geest de sleutel tot vooruitgang is.

Besluit om met een open geest naar het idee te kijken. Benut de techniek die veel wetenschappers gebruiken en vraag jezelf: “Als dit idee waar was, zou het dan ook iets kunnen verklaren wat mijn huidige kennis en overtuigingen niet kunnen verklaren?” Je probeert niet vast te stellen of het idee klopt, je denkt gewoon na over de ‘verklarende kracht” van het idee.

Besluit om het idee vanuit verschillende hoeken te bekijken. Richt je op het idee tot je het gevoel hebt dat je concentratie een bepaalde intensiteit heeft bereikt.

Wanneer je het gevoel hebt dat je creatieve spanning hebt gekregen, neem dan de beslissing om het idee los te laten en dit naar je hogere geest te sturen.

Stuur het idee dan naar jouw hogere geest met de vraag: “Wat is een beter inzicht in dit idee?” Vraag niet of het idee goed of fout is en vraag ook niet wat je in een bepaalde situatie moet doen. Je hogere geest is geen innerlijke ‘psychologische hotline’. Vraag eenvoudig om meer inzicht, zodat je bewuste geest betere keuzes kan maken.

Laat los, ontspan en luister naar het antwoord.

Als je geen antwoord ontvangt, neem dan het vastberaden besluit dat je doorgaat zonder een oordeel over het idee te vellen. Blijf gewoon openstaan voor de mogelijkheid dat je hogere geest je misschien later antwoord geeft. Hoewel dit voor veel mensen een nieuwe techniek is, vinden velen dat zij niet onmiddellijk antwoord ontvangen. In plaats daarvan komt het antwoord later, vaak wanneer ze dit het minst verwachten.

Neem het besluit dat je het proces haar gang wil laten gaan en dat je wilt blijven oefenen. Je zult je dan geleidelijk aan meer op je gemak gaan voelen bij de techniek en dit is de sleutel om antwoorden te krijgen. Om antwoorden te krijgen, moet je ruimte maken voor het antwoord in je bewuste geest. Het antwoord zit al in je hogere geest. Je hoeft het alleen maar in je bewuste geest uit te nodigen.

Tegenwoordig zitten de mensen zo gevangen in een stressvolle dagelijkse routine dat er geen opening is voor nieuwe ideeën. Neem een ‘time out’ en luister naar de stilte in jou. Die stilte kan je veel gouden antwoorden geven.