Je spirituele leraar vinden

door Kim Michaels

Ik bewandel het spirituele pad al meer dan dertig jaar en ik heb diverse spirituele leringen bestudeerd. Ik ben ook betrokken geweest bij meerdere organisaties en spirituele leraren. Ik heb vrienden die ook bij meerdere organisaties betrokken zijn en ik heb honderden mensen zien worstelen met het spirituele pad. Op grond van mijn ervaringen en observaties ben ik tot een heel heldere conclusie gekomen. Het verschil tussen de mensen die succesvol zijn op het spirituele pad en degenen die maar blijven worstelen met frustraties, is hoe ze naar het concept leraar kijken.

De drukknopmentaliteit
Als je een stap terugdoet en naar het grote plaatje kijkt, dan is de essentie van het spirituele pad (of het leven) je onwetendheid los te laten en het gaan begrijpen, vanuit het duister naar het licht –geestelijk natuurlijk. Er is een oud gezegde: “Als de mensen het beter wisten, dan zouden ze het beter doen.” Ik geloof dat ieder normaal persoon zichzelf nooit willens en wetens pijn zou doen. Daarom zei Jezus over de mensen die hem kruisigden:

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23:34)

Dus als wij een vorm van pijn, beperking of lijden ervaren, dan komt dat omdat wij iets niet weten – wij weten het niet beter. Hoe vaak heb jij in je leven een gevoel gehad van ‘had ik dit maar eerder geweten!’ Waarom leven we tegenwoordig langer dan mensen vijfhonderd jaar geleden? Omdat wij meer weten over hygiëne, voeding en hoe je ziekten bestrijdt.

Ik denk dat alle mensen wel enigszins weten dat meer kennis belangrijk is, maar dit geldt vooral voor spirituele zoekers. Wij weten gewoon dat er meer in het leven is dan wat wij op school of op de zondagsschool hebben geleerd. Wij weten dat wij iets kunnen vinden en we kunnen er gewoon niet mee ophouden om ernaar te zoeken. En die drijfveer om naar kennis en inzicht op zoek te gaan, vormt de stuwkracht op het pad – de motor die onze vooruitgang aan zet – waar zou een auto ons kunnen brengen als hij geen stuur heeft? Die zou alleen maar in dezelfde richting kunnen rijden totdat er een muur geraakt wordt of je in de sloot belandt. Mijn punt is dat wij een manier moeten vinden die onze zoektocht naar kennis de juiste richting op laat gaan. Waar moet je zoeken om de kennis te vinden die je in staat stelt om je leven te veranderen?

Ik ben opgegroeid in het westen en de meeste mensen die ik heb ontmoet, waren ook westerlingen, in andere culturen kan het dus anders zijn. Maar wanneer wij westerlingen ons de eerste keer bewust worden van het spirituele pad, hebben we de neiging om dit net zo te benaderen als elk ander aspect van het leven, namelijk als consument. Wij denken op de manier waarop wij geprogrammeerd zijn te denken, namelijk dat wij, als wij een behoefte hebben, iemand of een dienst of een product moeten vinden om daaraan tegemoet te komen. Wij zijn ook geneigd te denken dat dit een mechanisch proces is, en dat houdt in dat er automatisch aan onze behoefte wordt voldaan als wij het juiste product of de juiste persoon vinden en dat ons leven daarna onherroepelijk beter zal worden.

De meesten van ons zijn niet opgegroeid met ons bewust gewaar te zijn van het spirituele pad. Op een bepaald punt in ons leven werden wij ons ervan bewust dat wij spirituele zoekers zijn en we denken natuurlijk: “O, ik heb spirituele kennis en inzichten nodig, dus ik moet de juiste leraar of leer vinden en daarna zal mijn leven automatisch verbeteren.” Dit noem ik de ‘drukknopmentaliteit’. We zijn opgegroeid met technologie en wanneer we naar een donkere kamer gaan en op een knop drukken, verwachten we dat het licht aangaat. Als dat niet zo is, dan mankeert er iets aan.

Dus wat gebeurt er wanneer wij ons ervan bewust worden dat onze geest een donkere kamer is en dat wij het licht aan moeten doen? Wij denken dat het gewoon een kwestie is van het lichtknopje vinden. Dus wij wagen ons in de religieuze supermarkt en gaan op zoek naar een leraar of een techniek die naar verwachting automatisch het licht in onze geest aandoet en ons verandert in verlichte spirituele meesters. En we worden onmiddellijk gebombardeerd met talrijke leraren en organisaties die beweren dat zij dat nu juist kunnen.

Waarom mensen gefrustreerd raken
Als de goed geprogrammeerde consumenten die wij zijn, kiezen we een product dat ons aantrekkelijk lijkt en beginnen dat verlangend te consumeren. Maar na een poosje – meestal maar heel kort – beginnen we ons te voelen als iemand die op het knopje heeft gedrukt, maar bij wie het licht is niet aangegaan. Dus we blijven maar aan de knop zitten en hoewel we de klik wel horen, gaat het licht niet aan. Dan beginnen wij ons meestal gefrustreerd te voelen en misschien reageren wij het wel af op de leraar of de leer die schijnbaar niet lijkt te werken.

Persoonlijk heb ik die frustratie gevoeld en ik heb die ook bij veel anderen gezien. Dit is heel begrijpelijk, wanneer je in overweging neemt dat heel veel leraren of organisaties beloftes doen die zij niet kunnen nakomen. Zij zitten ook gevangen in de consumentenaanpak van spirituele groei en hebben – onwetend of heel wel wetend – besloten om de mensen te vertellen wat zij willen horen.

Dus wat moeten we dan? Welnu, er zijn mensen die het meteen opgeven en het nooit weer opnieuw proberen. Maar de meesten geven het niet zo gemakkelijk op. Wij hebben de politiek correcte consumentenaanpak en redeneren dat wij het juiste product nog niet gevonden hebben. Dus dan gaan we op zoek naar een ander product en wanneer we één vinden die ons aanspreekt – en de beloftes doet die wij willen horen – denken we: “Ah, dit is het juiste.” Maar opnieuw, we drukken op het knopje, maar het licht gaat niet aan. Ik heb mensen gezien die dit vele decennia hebben gedaan en bij wie de frustratie bleef groeien:

• Er zijn mensen die de leraar de schuld geven en zij stappen in de modus die hen het gevoel geeft dat de leraar in de buitenwereld hun vooruitgang saboteert – zij hebben geen succes, totdat zij de juiste leraar vinden.
• Sommigen besteden hun tijd aan de strijd tegen een leraar of organisatie van wie zij het gevoel hebben dat die van hen heeft geprofiteerd.
• Er zijn mensen die weigeren te erkennen dat de leraar of organisatie die zij hebben gekozen, een holle belofte heeft gedaan en die weigeren om hun benadering van spirituele groei opnieuw te onderzoeken. Dus zij blijven op een felle manier loyaal aan een organisatie, en geloven vaak dat zij vooruitgaan, terwijl zij weigeren om in te zien dat zij vastzitten in de consumentenaanpak.
• Er zijn mensen die het spel spelen dat hun leraar beter is dan ieder ander en daarom moeten zij de hele wereld bekeren.
• Sommige mensen geven de droom op van onmiddellijke bevrediging en in plaats daarvan geloven ze in de bevrediging van morgen die soms nooit komt. Zij redeneren dat hun leven op een dag zal veranderen als zij hetzelfde blijven doen. Tussen haakjes de definitie van Einstein van krankzinnigheid is: hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten.

Die mensen hebben allemaal met elkaar gemeen dat zij naar de oplossing blijven zoeken – naar de leraar – buiten hen. Gelukkig heb ik ook veel mensen gezien die na een paar mislukte pogingen tot het besef komen dat de consumentenaanpak voor spirituele groei gewoon niet werkt. Die werkt niet omdat deze berust op een fundamentele misvatting over waar het op het spirituele pad om gaat.

De ware bedoeling van het spirituele pad
In onze consumentencultuur worden wij geprogrammeerd om te geloven dat wij onze omstandigheden in het leven kunnen veranderen zonder onszelf echt te veranderen. Neem nu het probleem obesitas. Er zijn talloze producten op de markt die je beloven dat je door een pil te slikken, gewicht kunt verliezen zonder je eetpatroon te veranderen. Eet wat je wilt en je pil zorgt ervoor dat je gewicht verliest. Andere bedrijven verkopen een dieet en zeggen dat je hun dieet kunt gebruiken om gewicht te verliezen zonder oefeningen te doen. Maar andere bedrijven verkopen apparatuur en die zeggen dat je gewicht kunt verliezen zonder je eetpatroon te veranderen. Weer anderen zeggen dat je gewicht kunt verliezen zonder je levensstijl of je houding ten aanzien van het leven te veranderen.

Zie je de grootste gemeenschappelijke deler? Ze zeggen allemaal dat je het leven te hooi en te gras kunt benaderen. Heb je een probleem met obesitas? De oorzaak is die of die mechanische component en door die ene component op een mechanische manier te benutten, los jij je probleem op. Die hele aanpak berust op de westerse traditie om de werkelijkheid in aparte stukjes op te breken, om haar in vakjes in te delen, zodat het schijnbaar gemakkelijker wordt om die te analyseren en ernaar te handelen. Die aanpak heeft voor ons tot een cultuur geleid die geheel berust op het idee dat je sluiproutes kunt volgen.

De benadering van het leven in onze consumentencultuur is dat je een bepaald probleem kunt isoleren en die aan een bepaalde mechanische oorzaak kunt koppelen. Dus als je alleen die ene oorzaak behandelt, kun je het probleem oplossen. Die aanpak werkt heel goed bij een auto. Als je een lekke band hebt, moet je de band plakken, je hoeft het oliefilter niet te verwisselen. Maar ondanks alles wat onze westerse wetenschappers beweren, zijn mensen geen machines. Dus als spirituele zoeker moet wij ons inspannen om ons te bevrijden van de programmering van onze wetenschappelijke, mechanische consumentencultuur.

We zouden kunnen zeggen dat spirituele groei niet gaat over één specifiek aspect in ons leven – het gaat om ons totale leven. Als je echt spirituele groei wilt, moet je jouw hele bewustzijn veranderen, niet een deel. Nogmaals, zelfs de westerse religie berust op een aanpak van de delen en laat de mensen geloven dat wij religie alleen maar op zondag hoeven te praktiseren en haar de rest van de week kunnen vergeten. Maar spirituele groei is niet hetzelfde als religie, het gaat om ons totale bewustzijn. Als je wilt groeien, moet je bereid zijn om je hele bewustzijn te veranderen. Zoals Jezus heeft gezegd:

Het koninkrijk der hemelen lijkt op een zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. (Matteüs 13:33)

Je moet bereid zijn je hele bewustzijn te verhogen. Veel spirituele zoekers zijn zich bewust geworden van de misvatting dat je het leven te hooi en te gras kunt aanpakken en zijn op zoek naar een gezondere aanpak, zoals de holistische geneeskunde. Maar het is mijn ervaring dat veel mensen nog niet beseffen dat wij spirituele groei ook op een holistische manier moeten aanpakken. Obesitas is bijvoorbeeld niet alleen een fysiek probleem. Alles is bewustzijn, dus je fysieke lichaam is het product van je bewustzijnsstaat. Als je echt een fysiek probleem wilt oplossen, dan moet je de psychologische mechanismen blootleggen die voor het probleem hebben gezorgd. Dat mechanisme kan vele levens teruggaan en je hebt tijd en werk nodig om dat te overwinnen. Natuurlijk is de waarheid heel onaangenaam voor mensen die in een consumentencultuur zijn opgegroeid omdat die je programmeert om in mechanische oplossingen en sluiproutes te geloven. En dat is nu juist de reden dat heel veel mensen gefrustreerd raken over het spirituele pad en waarom velen het al opgeven voor zij resultaat zien.

Een benadering van spirituele groei die berust op de realiteit
Wat is de uitweg? Die is dat jij je realiseert dat het leven een holistisch proces is. Ieder aspect van je leven is een product van iets wat in je bewustzijn gebeurt. Ieder aspect van het leven op deze planeet is een product van iets wat in het collectieve bewustzijn gebeurt. Dus de enige manier om ons leven te veranderen, is ons bewustzijn veranderen. De enige manier om de wereld te veranderen, is onszelf veranderen.

Dit leidt tot het principe dat het fundament vormt voor spirituele groei:

Je kunt de situatie op de wereld niet veranderen, als jij je innerlijke toestand niet verandert.
Je kunt je wereld niet veranderen, als jij niet zelf verandert.

De conclusie is dat het ware doel van het spirituele pad is dat jij je bewustzijn moet veranderen en dat is geen mechanisch proces. Het is verleidelijk om te denken dat het veranderen van je bewustzijn betekent dat je een leraar of leer moet vinden die je de geheime formule geeft die het voor je doet. Heel veel mensen zoeken naar de heilige graal of de steen der wijsheid. Maar de naakte waarheid is dat geen enkele leraar of leer van buitenaf dit voor je kan doen. Jij bent de enige die jou kan veranderen en de reden is dat God jou vrije wil heeft geschonken.

Als je wilt veranderen, dan kun jij maar op één manier veranderen en dat is door de keus te maken dat jij jezelf wilt veranderen. Een leraar van buitenaf kan je misschien inspireren om die keuze te maken en je informatie te verstrekken die het gemakkelijker voor je maakt om te kiezen. Maar de leraar kan die keus nooit voor jou maken. Dit wordt helder wanneer je nadenkt over wat je precies moet veranderen. Wie is die jij die moet veranderen? Dit is de Bewuste Jij en de kern van dit zelf is jouw identiteitsgevoel.

Er is een oud Indiaa(n?)s spreekwoord dat zegt: “De kennis die in de boeken staat, blijft in de boeken staan.” Het idee is dat je tot in het oneindige spirituele leringen kunt bestuderen, maar als jij je die niet eigen maakt, doen die niets voor je. Geloof me, ik heb tientallen mensen gezien die trouw spirituele leringen hebben bestudeerd en diverse technieken hebben gepraktiseerd maar hun leven is nooit veranderd. De reden is dat die mensen niets uit die les halen.

Ze nemen die op intellectueel niveau op en er zijn mensen die een indrukwekkende staat van intellectuele kennis hebben opgebouwd over elk onderwerp onder de zon. Zij kunnen er uren over praten en ze klinken indrukwekkend voor een onervaren zoeker. Ik heb mensen ontmoet die leken te leven voor de kans om indruk op anderen te maken met hun intellectuele kennis over spiritualiteit, maar die mensen leken zelf nooit te veranderen. En ik heb mensen ontmoet die geen enkel spiritueel principe zouden kunnen verklaren, ook al hing hun leven ervan af, maar zij leefden dat principe iedere dag. Jezus heeft dit uitgelegd met de uitspraak:

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en farizeeërs, dan zullen jullie zeker het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

Ik wijs er nu op dat de ware sleutel tot spirituele vooruitgang is dat je beseft dat je een spirituele lering niet als een consument kunt benaderen. Het is niet een kwestie van gewoon een lering lezen en die op intellectueel niveau begrijpen. Het is geen kwestie van bij een kerk of spirituele organisatie gaan en dan verwachten dat je automatisch verlicht wordt. Je moet je de lering eigen maken, zodat hij een deel van je wezen wordt. Daardoor zal de lering je identiteitsgevoel permanent veranderen en omdat al jouw gedachten, gevoelens en daden uit je identiteitsgevoel voortkomen, zal je leven op een natuurlijke manier veranderen. Dus wat is de sleutel om een spirituele lering te internaliseren? Dat je een lering in de buitenwereld gebruikt als hulpmiddel om het proces te stimuleren om inzichten te halen uit een bron die in jou zit.

De innerlijke leraar
Hoewel dit op meer dan één manier kan, heb ik ontdekt dat je dit het meest efficiënt kunt doen als je accepteert dat de ware leraar in jou is. De leraar probeert je voortdurend iets te leren en dat doet hij of zij via je intuïtie. Daarom is het ook niet echt de bedoeling dat een leraar of leer op de wereld je de informatie geeft die je leven zal veranderen. EEN LERAAR OP DE WERELD HOEFT ALLEEN MAAR HET PROCES TE STIMULEREN OM DE ECHTE ANTWOORDEN UIT JEZELF TE HALEN!

De sleutel om een spirituele lering te internaliseren, is dat jij je nooit door een lering op de wereld gevangen laat zetten in intellectueel begrip. In plaats daarvan gebruik je die om intuïtieve inzichten te krijgen waar je niet met je intellect bij kunt, van de leraar binnenin jou. Je zou kunnen zeggen dat je een lering altijd beschouwt als een middel om de communicatie met je innerlijke leraar op gang te brengen. Je stuurt vervolgens dit concept naar je innerlijke leraar en wacht tot het wordt terug gespiegeld. Dit terug spiegelen zal gebeuren in de vorm van intuïtieve inzichten die je een zeer persoonlijk inzicht in de uiterlijke lering geeft. Dit innerlijke inzicht stelt je in staat om de uiterlijke lering te internaliseren. En alleen dan zal de lering je leven veranderen! Dit is juist waarom de Schriftgeleerden en farizeeërs Jezus niet erkenden als spirituele leraar – zij zaten vast in intellectuele analyses van de uiterlijke lering.

Wie is de innerlijke leraar? Dat kan je Christuszelf zijn, een spiritueel wezen dat jou is toegewezen vanuit het spirituele rijk. Jouw Christuszelf is de bemiddelaar tussen jouw uiterlijke geest en het spirituele rijk. Hij kent jou van nabij en volgt je ziel op heel persoonlijk niveau.

Jouw leraar kan ook een geascendeerd wezen zijn, zoals Jezus, Moeder Maria, of andere leden van de geascendeerde meesters. Maar zelfs die leraren communiceren met je door de tussenpersoon die je Christuszelf is. Met andere woorden, zelfs de geascendeerde meesters willen niet dat jij hen als externe leraren benadert, dat zij boven jou verheven zijn. Waar verblijven geascendeerde wezens – waar kun je die vinden? Zij verblijven in het spirituele rijk, wat Jezus het koninkrijk der hemelen heeft genoemd. En waar is het koninkrijk der hemelen volgens Jezus?

Men kan niet zeggen: “Kijk hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. (Lucas 17:21)

De boodschap is duidelijk. De ware leraar zit in jou, en zolang je nog naar een leraar op de wereld zoekt, vind je de ware leraar waarschijnlijk niet. In plaats daarvan vind je waarschijnlijk een verkeerde leraar.

Pas op voor de valse leraren
Door de jaren heen, heb ik helaas gemerkt dat polarisatie spirituele zoekers in twee uitersten verdeelt:

• Ik ken veel oprecht spirituele zoekers die zich vastklampen aan een orthodoxe religie, zoals een vorm van orthodox of zelfs fundamentalistisch christendom. Ik ken ook anderen die net zo loyaal zijn aan een new age leraar of organisatie. Die vertegenwoordigen het ene uiterste, namelijk de overtuiging dat één bepaalde leraar of leer op de wereld beter is dan alle andere en dat de oplossing van alle wereldproblemen is dat de wereld zich moet bekeren tot die ene ware leer. Ik viel voor die aanpak toen ik jong was en ik heb mensen ontmoet die er een heel leven in hebben vastgezeten.
• Het andere uiterste is iets wat we zien bij new age mensen. Zij hebben de eerdere benadering afgewezen, vaak omdat zij zijn opgegroeid in een christelijke cultuur die dreigde met de hel en zij hebben de op angst berustende, veroordelende houding die zo’n cultuur domineert, verworpen. Maar zij gingen vaak naar het tegenovergestelde uiterste en redeneerden dat er geen ‘goed of fout’ bestaat, er is geen ‘allerhoogste waarheid’, in die zin dat elke lering net zo goed of fout kan zijn als elke andere lering. Daarom verwerpen die mensen vaak het concept van het kwaad en het gevolg is dat zij ook het idee verwerpen dat er verkeerde leraren zouden kunnen zijn die opzettelijk en op een agressieve manier proberen hen te bedriegen en te voorkomen dat zij spirituele vooruitgang boeken.

Volgens mij worden de mensen die tot het eerste uiterste vervallen, vaak rigide en boeken heel weinig vooruitgang, zelfs als zij er vaak op pochen dat zij tot de elite behoren die de wereld redt. Mensen die tot het tweede uiterste zijn vervallen, hebben vaak verwarde, onsamenhangende en inconsistente overtuigingen, hoewel zij er vaak erg trots op zijn dat zij tot de elite behoren die de wereld redt. Wat is de manier om er vanaf te komen? Dat je een volwassen consument wordt in de religieuze supermarkt. Je hoeft niet naar de winkel met het idee dat maar één zeepmerk het enige juiste is en dat alle anderen van de duivel zijn. Aan de andere kant zou het naïef zijn om te verwachten dat een chemisch product veilig is en geen bijwerkingen heeft.

De sleutel tot een goed geïnformeerde consument is onderscheidingsvermogen, het vermogen om te zien wat waar is in hogere zin en wat in de dualistische geest ontstaat. Ik heb mensen ontmoet die dit onderscheid proberen op te bouwen op grond van een of ander uiterlijk criterium. Mensen van het eerste uiterste beoordelen alles door die met een uiterlijke lering, zoals de Bijbel, te vergelijken die zij ontegenzeglijk als de waarheid beschouwen. Mensen in het tweede uiterste weigeren om een oordeel te vormen en zij accepteren alles wat goed klinkt, vaak op grond van wat zij willen horen.

De enige manier om echt onderscheidingsvermogen te krijgen is de uiterlijke geest te ontstijgen, de dualistische geest van het intellect en de emoties en naar de innerlijke leraar te reiken. Alleen met de Christusgeest kun je het verschil weten tussen wat waar is, in de betekenis van wat één is met de realiteit van God en wat niet waar is, in de betekenis van wat uit de geest van gescheidenheid van God voortkomt. Zoals Jezus heeft gezegd:

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Matteüs 11:27)

De truc is hier dat de Zoon niet uitsluitend de persoon Jezus is, maar de universele Christusgeest die je kunt bereiken door je geïndividualiseerde Christuszelf. Met andere woorden, de sleutel tot onderscheid is de Christusgeest, of zoals Paulus zei:

Laat die geest in jou zijn, die ook in Christus Jezus was (Filippenzen 2:5)

De ware betekenis is dat je bewust contact maakt met je innerlijke leraar. Als je aan het spirituele pad begint, lijkt dit misschien moeilijk, maar als je geen contact had met je innerlijke leraar, zou je er niet voor open hebben gestaan om het spirituele pad te ontdekken. Dus je hoeft alleen maar de talenten te vermenigvuldigen die je al hebt door je intuïtieve verbinding uit te breiden. Als je dat doet, kan dat buitengewoon van nut voor jou zijn om een leraar of lering te volgen en dit geeft je een uitstekende manier om onderscheid te maken tussen een echte en valse leraar.

Een echte leraar weet dat de sleutel tot jouw groei (zelfs je verlossing of ascensie) is dat jij spiritueel in je eigen onderhoud kunt voorzien, dat jij de waarheid binnen jezelf kunt vinden in plaats van te vertrouwen op alles buiten jouw spirituele zelf of IK BEN Aanwezigheid. Dus de ware leraar helpt je altijd om dichter bij je eigen onafhankelijkheid te komen. Je zou kunnen zeggen dat een echte leraar jou altijd in contact zal brengen met je innerlijke leraar, zodat je zelf zoveel kracht ontwikkelt dat jij geen leraar op de wereld meer nodig hebt. De ware leraar begrijpt dat de ware mate van succes is dat je geen leraar meer nodig hebt.

In tegenstelling tot de valse leraar die ook de sleutel tot verlossing kent en daarom voortdurend probeert contact te maken met jouw innerlijke leraar. Je kunt duidelijke voorbeelden zien bij de zogenaamde cultussen die hun leden proberen te isoleren en hen het gevoel geven dat zij alleen maar gered kunnen worden door hun specifieke leraar op de wereld die de tussenpersoon is tussen God en hen. Tussen haakjes een paar wereldreligies passen in deze categorie – ik noem met opzet geen namen.

Helaas zijn er veel meer subtiele voorbeelden van verkeerde leraren die je veel waarheden geven, maar die deze genoeg mixen met fouten om te verhinderen dat jij onafhankelijk wordt. Maar de allergrootste valse leraar is jouw eigen ego, die het alleen kan overleven als hij jou belet om contact te maken met de innerlijke leraar. Je ego zal proberen om je in één van de twee uitersten vast te houden die hierboven zijn beschreven. De sleutel om hieraan te ontsnappen, is dat je het pad op een evenwichtige manier benadert. In plaats van te redeneren dat er maar één ware leraar is of dat alle leraren even goed zijn, zeg je dat er verkeerde leraren en goede leraren zijn. Van beide kun je leren, maar alleen maar als je bereid bent om onderscheid tussen hen te maken en alleen als je bereid bent om van je fouten te leren – wat inhoudt dat je het moet toegeven wanneer je een fout maakt.

Hoogmoed overwinnen
Toen ik het spirituele pad ontdekte, was is achttien en dacht – zoals de meeste tieners – dat ik het allemaal uitgeplozen had. Ik vond een organisatie die een vorm van oosterse meditatie onderwees en een paar leringen gaven die een mix waren van hindoeïsme en wetenschap. In die tijd dacht ik dat ik de enige ware leer had ontdekt en dat alle wereldproblemen zouden zijn opgelost als iedereen zich daartoe bekeerde. Na een paar jaren voelde ik intuïtief aan dat er iets niet klopte, maar bewust begreep ik niet wat het was. Ik verliet diep teleurgesteld die organisatie en een paar jaar leefde ik in een spiritueel vacuüm. Ik had het gevoel dat ik was bedrogen en ik vond elke andere spirituele leer verdacht. Het gevolg was dat ik geen andere leer vond hoewel ik daar wel naar verlangde.

Er bestaat een wet die je kunt beschrijven met het volgende gezegde: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Dus als ik een paar jaar lang geen leraar had gevonden, was de enige realistische conclusie dat ik er nog niet klaar voor was. Waarom was ik er niet klaar voor? Omdat ik niet wilde toegeven dat ik een fout had gemaakt. Ik gaf de organisatie en de leider de schuld van mijn ervaring in plaats van toe te geven dat het echte probleem was dat ik het spirituele pad op een onvolwassen manier aanpakte. Ik was te trots om mijn fout toe te geven en ik heb andere spirituele zoekers in dezelfde val zien stappen en daardoor bleven ze in een vacuüm zitten of bleven ze bij een bepaalde organisatie ook al hadden ze allang verder moeten gaan.

Mijn probleem was eenvoudig. Intuïtief wist ik dat ik bij een valse leer had gezeten. Maar om dat met mijn dagelijkse geest toe te geven, moest ik erkennen dat ik er verkeerd aan gedaan om van ganser harte die organisatie te omarmen als de ware verlossing van de mensheid. Ik moest bereid worden om toe te geven dat ik was bedrogen omdat mijn onderscheidingsvermogen niet goed genoeg was. Ik was een paar jaar lang niet bereid om dat toe te geven en het resultaat was dat ik mezelf in een vacuüm hield dat ervoor zorgde dat de volgende leraar niet in mijn leven kon komen.

Een betere manier om je leraar te vinden
Kun je het beter aanpakken? Ik geloof van wel en hopelijk duurt het voor jou niet zo lang om die te vinden als voor mij. Die aanpak is dat je beseft dat de ware leraar altijd jouw innerlijke leraar is. Deze leraar is voortdurend bezig jou te begeleiden om zoveel mogelijk vooruitgang op jouw spirituele pad te boeken. Om dat te kunnen, zal je innerlijke leraar je vaak naar een specifieke leraar of organisatie op de wereld leiden. De truc is dat je innerlijke leraar je nóóit naar de allerbeste leraar of organisatie probeert te leiden. Jouw innerlijke leraar staat boven de uiterlijke benadering, de consumentenaanpak, van spirituele groei. Jouw innerlijke leraar weet dat geen enkele leraar of organisatie de enige ware is of de allerbeste sleutel tot verlossing. De enige sleutel tot verlossing is dat jij je bewustzijn verhoogt.

Dus jouw innerlijke leraar probeert je niet naar de allerbeste leraar van de wereld te leiden. Jouw innerlijke leraar brengt je bij de uiterlijke leraar die het meest geschikt is om je de les te geven die jij nodig hebt om de volgende stap op je persoonlijke pad te doen. En in sommige gevallen moet je leren dat jij niet al je vertrouwen moet leggen in een uiterlijke lering of organisatie. Je moet de leraar op de wereld loslaten en contact maken met je innerlijke leraar. En wie kan je die les beter leren dan een valse leraar, al kan hij je – of misschien juist omdat hij je – een poosje voor de gek kan houden.

Mijn punt is dat ik intuïtief het gevoel had dat mijn innerlijke leraar mij bij mijn eerste spirituele organisatie had gebracht. Toen ik het gevoel begon te krijgen dat dit een verkeerde leraar was, slaagde mijn ego erin om mij ervan te overtuigen dat mijn intuïtie mij had bedrogen en dat ik er nooit weer op moest vertrouwen. Hoewel ik dat wantrouwen behield, zat ik in een vacuüm en mijn leven voelde leeg – ik was letterlijk depressief.

Je kunt deze samenzwering van je ego neutraliseren door te herkennen dat jouw innerlijke leraar je altijd op een plek brengt om de volgende les te leren. Wanneer je de droom opgeeft dat je een leraar op de wereld moet vinden, die je automatisch in een verlicht wezen verandert, hoef je die onmogelijke droom niet meer te hebben. In plaats daarvan kun je elke situatie als een stapsteen beschouwen naar meer vooruitgang en je kunt actief naar de les op zoek gaan die je daar moet leren in plaats van te geloven dat je tot in het oneindige bij die organisatie moet blijven.

Je moet begrijpen dat jouw ego voortdurend probeert om iedere situatie te benutten om te verhinderen dat jij vooruitgaat. Dus als jouw ego niet kan verhinderen dat je aan het spirituele pad begint, zal je ego elke fout proberen te gebruiken om je ervan te weerhouden om de volgende stap te doen. Aan de andere kant zal je innerlijke leraar je begeleiden om iedere fout te benutten als je drijfveer voor de volgende stap. Het probleem is dat hoogmoed ervoor zal zorgen dat wij naar ons ego luisteren in plaats van naar de innerlijke leraar. De enige uitweg is dat jij je bewust inspant om verder te kijken dan je ego en je innerlijke leraar te vinden.

Ik besef tegenwoordig dat ik inderdaad door mijn innerlijke leraar werd geleid om mijn eerste spirituele organisatie te vinden. Maar ik werd daar naartoe geleid om een paar heel specifieke lessen te leren die mij zouden helpen om het pad volwassener aan te pakken en met meer onderscheidingsvermogen. Nadat ik een aantal lessen had geleerd, was ik eraan toe om de volgende leer op de wereld te vinden en dat was een ware leer die door de geascendeerde meesters werd gesponsord.

In het begin dacht ik dat ik toen de allerbeste leer had ontdekt en dat ik daar de rest van mijn leven bij zou blijven. Maar ik besefte geleidelijk aan dat zelfs een ware leer een val kan worden als die verhindert dat je één met je innerlijke leraar wordt. En tegenwoordig weet ik dat geen enkele leraar op de wereld al het werk voor jou kan doen. De leraar op de wereld kan je helpen om een bepaald punt te ontstijgen, het punt waarop je voor de deur staat die naar het eeuwige leven leidt, of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar uiteindelijk moet je op eigen kracht door die deur lopen en je kunt dat alleen wanneer je niet meer op iets buiten jouw Zelf vertrouwt.

Tussen haakjes, alles wat ik in dit artikel heb gezegd, geldt ook voor deze website. Deze website is vanzelfsprekend een uiterlijke leraar. Als je tussen de regels doorleest, zie je dat Jezus het voortdurend heeft over de noodzaak om je innerlijke leraar te vinden en spirituele groei op een evenwichtige manier aan te pakken. Je moet je daarom nooit deze website, of de leringen en hulpmiddelen die erop staan, laten verhinderen naar binnen te gaan. Deze website heeft maar één bedoeling, namelijk jou in contact brengen met je innerlijke leraar en dan heb je deze website niet meer nodig. Zoals Jezus heeft gezegd: “Als niemand in mijn voetsporen treedt, dan heb ik als leraar gefaald.”

Laat Jezus en zijn leringen alsjeblieft niet falen. Vind het koninkrijk van God in jou!