Jouw potentieel om dienstbaar te zijn

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 april 2009

Veel van jullie hebben dit al jullie hele leven gedaan, maar ik zeg je, nogmaals, dat er niveaus van bewustzijn zijn, waarop jij je steeds meer gewaar wordt van jouw potentieel om dienstbaar te zijn – niet alleen door je eigen innerlijke kwaliteiten, maar door de open deur te zijn. Want begrijp je mijn geliefden, dat terwijl je naar de ene kant van het cijfer acht, het onderste deel van het cijfer reikt, naar de Geest omhoog reikt?

In de nexus verbind je die met elkaar, en dan komt de stuwkracht van de Omega die het naar beneden brengt om al het leven te dienen. En dan word je zoals Jezus heeft gezegd: “IK BEN de open deur die niemand kan sluiten.” En begrijp je dan dat dit verband houdt met mijn lering over het niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen?

Want je moet op het punt komen waarop je weet dat jij de open deur bent die niemand kan sluiten. Noch jouw eigen ego noch de reacties op andere mensen kunnen jouw deur sluiten en ervoor zorgen dat jij je licht en je liefde en je dienstbaarheid binnen houdt. Of ze je nu afwijzen of uitlachen of het gevoel hebben dat zij jou naar beneden hebben gehaald en een mooie overwinning op jou hebben behaald met hun dualistische zelf.

Begrijp je dat je niet hier bent om tegen hen te strijden en hen bezig te houden? Je bent hier om er gewoon te staan om te zíjn en je licht uitstralen en demonstreren dat zij niet bij jou kunnen komen, jouw zelfbeeld niet kunnen veranderen, wat zij jou ook aandoen.

Zie je dat Jezus dit bij de Schriftgeleerden en farizeeërs heeft gedaan, maar ook bij anderen? Hij heeft gedemonstreerd dat zij hem niet in een dualistische strijd konden betrekken, wat zij hem ook aandeden. Hij zou gewoon zijn wie hij was – de waarheid zeggen. Jullie – jullie allemaal – zijn hier niet om dit op dezelfde manier te doen als Jezus. Maar jullie zijn hier om te zeggen dat je het licht bent en het licht dat jij bent, uit te stralen en het niet door een of andere macht te laten afsluiten. Dat is de initiatie, de denkwijze die je dichter bij genezing zal brengen. Want je kunt je lagere wezen alleen maar helen als je verder reikt dan jouw lagere wezen en probeert anderen te helen, probeert hen het licht te brengen.