De echte werken van Jezus

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 januari 2009

Daarom wil Jezus niets liever dan dat jullie, zijn ware studenten van tegenwoordig, hem overtreffen in het uiten van creativiteit. En dit betekent niet dat je twee mijl over water moet lopen, terwijl hij slechts één mijl liep (publiek lacht). Mijn geliefden, dit is een uitdrukkingsvorm van creativiteit die aan deze tijd is aangepast, wat betekent dat jij je licht moet laten schijnen, de waarheid op een manier aan het licht brengen die de mensen in deze tijd kunnen begrijpen, er iets mee kunnen, zodat zij zich ervan bewust worden dat zij méér kunnen zijn.

Dan doe je de werken van Christus, mijn geliefden. Al die manifestaties op de wereld van zogenaamde wonderen waren niet de grootste werken van Christus. De grootste werken waren de werken die het identiteitsgevoel van de mensen uitdaagden, die hen uitdaagden om zich te realiseren dat er meer is dan een wezen te zijn dat zich van zichzelf bewust is – zelfs een menselijk wezen zoals zich zeggen – dan wat de meeste mensen in die tijd tot uiting brachten. En ik kan je ervan verzekeren dat ondanks het feit dat zijn leringen zijn verdraaid, er na de missie van Jezus wel een element van het massabewustzijn is gestorven. Omdat het bewustzijn van de mensen voor de missie van Jezus nog beperkter was dan tegenwoordig.

En zodoende kan ik je ervan verzekeren dat voor Jezus op aarde was het potentieel niet aanwezig was om de massa bewust te maken van de spirituele waarheid, omdat het identiteitsgevoel van de mensen zo beperkt was door het massabewustzijn dat Jezus uitdaagde, en letterlijk werd geoordeeld en van de aarde werd weggehaald na zijn kruisiging en wederopstanding. En dit heeft alle mensen op aarde een heel nieuwe kans gegeven die zij niet kenden voordat Jezus kwam en zijn overwinning op deze aarde behaalde.

En natuurlijk willen Jezus en wij allemaal dat momentum volledig tot bloei zien komen in deze tijd, waarbij de mensen – in ieder geval een cruciaal aantal mensen – dat ontwaken beleven, en beseffen dat zij een spiritueel wezen zijn, en dat accepteren, het accepteren, mijn geliefden en accepteren dat zij het recht hebben om dat tot uiting te brengen.

Deze boodschap moeten jullie overbrengen; je hebt aangeboden om die over te brengen. En jullie zullen die beginnen over te brengen wanneer jullie bereid zijn om je over te geven – om leeg te zijn in definitieve zin en gevuld te worden met de oneindige Kracht, Wijsheid, Zuiverheid, Waarheid, Heelheid, Dienstbaarheid, Vrede, Vrijheid en alle eigenschappen van God, mijn geliefden, die jullie door je persoonlijke Godvlam tot uiting brengen.

Dus wat is de waarheid? De waarheid is dat jullie meer zijn dan menselijke wezens, dat alle mensen meer zijn dan menselijke wezens, dat de aarde veel meer is dan een materiële, fysieke planeet met beperkingen en ziekte en armoede. De waarheid, mijn geliefden, is dat niets in het materiële universum onvermijdelijk is, niets is onveranderbaar. Alles kan in een oogwenk worden veranderd in de ogen van God, wanneer jullie beseffen dat jullie die ogen zijn, dat jullie die handen en voeten van God, de spreekbuis van God zijn.

Dus ontwaak! Laat jezelf ontwaken, zodat je nooit weer op de oude manier naar jezelf kijkt, maar beseft dat jij méér bent. En dat jij elk moment dat jij méér wordt, de hele planeet verheft. En door jullie gezamenlijke inspanningen zal er verandering optreden, mijn geliefden. Er komt verandering in. Wat er ís al verandering. Want jullie zijn hier.

Ik verzegel jullie in de oneindige vreugde van de Moeder, die geniet van jullie vooruitgang, die geniet van jullie bereidheid om de momentums uit het verleden op te geven, jullie bereidheid om méér te zijn. Wees verzegeld in de oneindige liefde van de Goddelijke Moeder, de liefde die altijd méér is en die jou altijd als méér ziet.