De 10.000 Christuswezens roepen

Geascendeerde Meester Jezus, 24 oktober 2009

Het is een wet dat degenen die macht misbruikt hebben, niet van de aarde weggehaald kunnen worden tot iemand die geïncarneerd is tot het niveau van Christusschap is gestegen dat ze de positie kunnen handhaven die deze levensstromen hadden voor ze tot de dualiteit vervielen. Dit is een wet en ik kan je zeggen dat er 10.000 mensen zijn – de 10.000 mensen waar ik over heb gesproken sinds ik het boek ‘The Christ is Born in You’ heb uitgegeven – er zijn 10.000 levensstromen die vrijwillig in dit Tijdperk naar de aarde geïncarneerd zijn om onderdeel van dit werk te vormen.

Die 10.000 zijn degenen die ik nu oproep om gehoor te geven aan hun roeping, aan hun bedoeling, en te beseffen dat jullie hier zijn om op te staan en jullie Christusschap op te eisen, dat Christusschap te manifesteren. Want ik zeg je dat de levensstromen die vandaag geoordeeld worden, pas uit hun lichaam gehaald worden als enkelen van de 10.000 Christuswezens tot een voldoende hoog niveau van Christusschap gestegen zijn, dat zij van de aarde weggehaald kunnen worden en de aarde daardoor van de last van de neerwaartse aantrekkingskracht van deze levensstromen en hun misbruik van macht wordt bevrijd.

Wanneer de 10.000 beginnen te ontwaken, zul je inderdaad zien dat enkelen van de hooggeplaatste en machtige mensen die je al vele jaren overal ter wereld tegenkomt – hetzij in de politiek of de financiële wereld, de militaire wereld of op ander gebied – je zult zien dat ze verdwijnen. Op een of andere manier zullen ze, of uit hun lichaam gehaald worden, of zo onbevoegd verklaard worden, doordat zij de last van hun eigen karma moeten dragen, zodat ze niet meer in staat zullen zijn om macht te misbruiken. Of ze worden ontmaskerd, zodat de mensen eindelijk kunnen zien wie zij zijn – lege hulzen die geen macht hebben, zelfs al leken ze gisteren bijna onoverwinnelijk.

Die cyclus is al begonnen doordat het publiek enkele van deze mensen doorziet, ziet hoe zij al heel lang macht misbruiken en verkeerd gebruikt hebben, dat het tijd wordt om te zeggen: “Genoeg is genoeg!” Ik roep jullie allemaal op je op innerlijk niveau te herinneren wie jullie zijn. Ik roep jullie op overeind te komen en te erkennen dat het tijd is om uit de schaduw te treden. Het is tijd om je licht niet langer onder de korenmaat te verbergen.

Het is tijd, mijn geliefden, om te zijn wie je bent, om dat licht te laten schijnen vanaf de daken van de huizen, zodat je het kunt zien en jij een magneet wordt die het hart van anderen zodanig opent dat zij ook gewekt worden. Zodat de miljoenen die het potentieel hebben om het pad naar Christusschap bewust in dit leven te volgen, zich inderdaad bewust worden van dat potentieel door die oproep. Laat het zo zijn, laat het vandaag zo zijn, want ik spreek met het totale vuur van mijn Wezen, HET TOTALE VUUR VAN MIJN WEZEN, de Alpha en Omega van mijn Wezen. En dus is het manifest!

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.