De eeuwige intrige van de machtselite

Geascendeerde Meester Patrick, 18 mei 2007

Dit is hun eeuwige complot. Ze zouden liever zien dat geen enkel mens op aarde ooit enige vorm van Christusschap zou laten zien, maar ze weten dat zij dit realistisch gezien niet zouden kunnen voorkomen, want van tijd tot tijd zal er iemand zijn die ervoor uit durft te komen en dat Christusschap demonstreren. Hoewel ze allerlei dingen doen om de bevolking te onderdrukken, weten ze dat er af en toe een zeldzame eenling is die hen en de programmering van het massabewustzijn trotseert. En wanneer dat gebeurt, wat doen ze dan?

Welnu, zodra die persoon van het levensscherm verdwenen is, beginnen ze die persoon te verafgoden, plaatsen hem op een voetstuk, zodat niemand dat voorbeeld durft te volgen. Hoewel één persoon Christusschap had gedemonstreerd, wordt het geen stroompje dat zich door anderen verspreidt om op den duur een krachtige waterval te worden die de rots van degenen die het bewustzijn hebben dat geen rots van Christus is, maar de onverzettelijke rots van het kromme denken, overspoelt en slijt.

Dat hebben ze met mij gedaan, toen het duidelijk werd dat zij niet konden voorkomen dat de mensen in Ierland mij vereerden als iemand die een bezieling voor hun land geweest was. Welnu, ze maakten van mij een heilige, en dat niet alleen, maar een goede katholieke heilige die alle regels en aanwijzingen van die kerk voor hoe een heilige eruit zou moeten zien, nakwam. Want toen ik eenmaal mijn lichaam verlaten had, kon ik hen toch moeilijk meer aanvechten? Dus konden ze alles met mij doen wat ze maar wilden, zoals zij ook met Christus gedaan hebben wat ze maar wilden.

Ik kan garanderen dat toen ik nog geïncarneerd was, ik naar de innerlijke leiding van mijn hogere Wezen, van mijn Heer Christus, van mijn Christuszelf luisterde. Ik ging met de Rivier van Leven mee en liet de Heilige Geest door mij heen stromen. En ik kan je ervan verzekeren dat wat ik predikte niet ‘de goede katholieke doctrine’ was, zoals die tegenwoordig of in die tijd werd bezien door degenen die invloedrijke machtsposities hadden gekregen, zoals de Bishop die boven mij stond, totdat ik onafhankelijkheid verkreeg door de genade van God en de verlichting van één Paus die niet de kromme denkwijze had.

Het is zelfs een misverstand te zeggen dat Sint Patrick degene was die niet alleen het christendom maar het katholicisme naar Ierland bracht, want wat ik werkelijk predikte was een lering die veel universeler was dan ooit officieel door de katholieke kerk gepredikt werd. Want ik weet zeker dat je wel doorhebt dat de communicatie in die tijd veel langzamer ging en primitiever was. Dus het was niet mogelijk om een uitzending via internet van mijn preken die in de bergen werden gegeven, uit te zenden zodat de paus in Rome daar een of andere censor zou hebben en kon zeggen: “Ah, die Patrick daar in Ierland zei iets verkeerds! We moeten de touwtjes bij hem aantrekken!” Ik weet zeker dat jullie beseffen dat zij dit, als dit toen mogelijk was geweest, precies gedaan hadden. En het zou niet lang geduurd hebben voor ze iemand met een vliegtuig hadden gestuurd om mij terecht te wijzen, zoals de Bishop in Engeland verschillende malen heeft geprobeerd.

Ik moest zeker tegen de kromme geest in de koningen en de priesters van de heidense religie opboksen, maar ik moest ook tegen de mensen in de katholieke kerk zelf opboksen, want die waren daar natuurlijk vanaf het allereerste begin bij de stichting van die kerk. Zoals Constantijn zelf een heel goed voorbeeld was van iemand die zich volledig met het kromme denken had vereenzelvigd.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.