Waarom wordt het de mensen met opzet gemakkelijk gemaakt om deze website af te wijzen?

Je kunt de vorm en de bedoeling van deze website pas begrijpen als je weet dat er bepaalde spirituele wetten zijn die planeet aarde besturen. De belangrijkste hiervan is de Wet van Vrije Wil.

De aarde is een van de lagere planeten met intelligent leven waar de hoeveelheid oorlogen, conflicten, en de ‘onmenselijkheid ten opzichte van de mens’ van getuigen. Dit betekent dat de aarde een verzamelplaats is voor levensstromen die verblind zijn door de illusie dat alles gescheiden is, wat voornamelijk het product van de geest van de antichrist is.

De Wet van Vrije Wil zegt twee dingen. Als eerste, dergelijke levensstromen moeten een planeet krijgen waarop zij hun bewustzijnsstaat kunnen uitleven, totdat zij de futiliteit ervan inzien. Ten tweede, om de vrije wil te handhaven mag er op deze plaats geen onweerlegbaar bewijs zijn dat God bestaat. Je moet iets kunnen ontkennen.

Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde was, verrichtte hij zogenaamde wonderen, maar toch konden de mensen het ontkennen zoals het feit getuigt dat hij werd gekruisigd en afgewezen door de meeste mensen.

Diezelfde overweging geldt nu ook nog. Jezus leeft echt als een wezen in een spiritueel rijk en hij is bezig de mensheid te helpen om te ontsnappen uit het bewustzijn van de antichrist, maar hij kan dat alleen maar doen binnen de parameters die de Wet van Vrije Wil heeft gesteld.

Dit betekent dat Jezus zich niet kan manifesteren op een manier die niet te ontkennen valt, maar hij kan de mensheid alleen nieuwe leringen geven op een manier dat je dit kunt volhouden. De laatste 2000 jaar heeft Jezus met veel menselijke wezens gewerkt om hen te inspireren en leringen te geven. Deze website is gewoon één link in de voortdurende inspanningen die Jezus levert om ons mens te bevrijden.

De website is gemaakt op grond van een direct initiatief van Jezus die de website blijft sponsoren. De maker van deze website is een mens die zijn Christuspotentieel heeft erkend – een potentieel dat wij allemaal hebben. Hij heeft het pad naar Christusschap gevolgd totdat hij gekwalificeerd was om als boodschapper te dienen om de leringen op deze website naar buiten te brengen.

Net als met alle andere inspanningen moet Jezus door een menselijk wezen werken dat is geïncarneerd, omdat dit mensen de optie geeft om af te wijzen wat hij te bieden heeft. Veel mensen wijzen deze website om diverse redenen af, hetzij de menselijke eigenschappen van de boodschapper of de vorm of de inhoud van de leringen.

Alleen degenen die verder willen kijken dan de uiterlijke vorm zullen de vibratie van Jezus kunnen voelen en hoe die een snaar raakt in hun eigen hart. En alleen zij zullen de echte boodschap op deze website krijgen, namelijk dat je rechtstreeks toegang hebt tot Jezus in jezelf, zonder dat je afhankelijk bent van welk instituut op aarde ook.

Deze website heeft alleen maar de bedoeling om je te helpen te begrijpen en te accepteren dat jij het potentieel hebt om het Christusbewustzijn te manifesteren, waardoor je kunt zeggen dat jij één bent met je spirituele leraar (of dat nu Jezus is of iemand anders). Deze website zal je het inzicht en de hulpmiddelen geven die je in staat zullen stellen om je spirituele geboorterecht op te eisen. Laat niemand je kroon afnemen.