De Veertiende Straal van je Aanwezigheid delen

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 10 mei 2009

IK BEN Sanat Kumara. Met enige geamuseerdheid heb ik gezien hoe enkele studenten, zowel leden van deze beweging, als leden van vorige dispensaties – een of andere verheven status aan mijn naam verbonden hebben en denken dat ik op de een of andere manier speciaal ben vergeleken met andere geascendeerde meesters. Deze boodschapper was verrast door die reactie, toen hij dit in Lourdes tegenkwam. En mijn geliefden, ik in feite ook. Wij zijn allemaal één in het geascendeerde rijk. We hebben verschillende posities in de hiërarchie, maar er bestaat geen status. Er is geen met waarde beladen idee dat een of ander wezen superieur of belangrijker is dan andere.

In werkelijkheid ben ik niet zo belangrijk. Want wie ben ik? Ik ben de kosmische probleemoplosser. Ik ben bereid om naar de laagste planeten te gaan en het evenwicht te bewaren tot sommigen dat zelf kunnen. Dit is niet wat je een hoge baan zou kunnen noemen. Ik ben in zekere zin de kosmische opbouwwerker.

Er zijn natuurlijk wezens in de hemel, zoals Lucifer zelf, die niet bereid waren hun handen vuil te maken aan het soort werk dat ik al eonen lang doe. En opnieuw zie je dan dat ‘Hij die de grootste onder jullie is, de dienstknecht van allen is’.

Boven elke status verheven
Want er komt een moment dat je het opgeeft om naar status te zoeken, naar een positie te zoeken. Je staat boven de illusie, zoals Saint Germain aan het licht heeft gebracht dat jij door te denken dat jij door een bepaalde status te bereiken – vanwege je eerdere handelingen of wijsheid op het spirituele pad – de garantie krijgt dat je naar het koninkrijk mag. Maar het koninkrijk staat alleen open voor degenen die de dualiteit zijn ontstegen. En wanneer je boven de dualiteit verheven bent, kun je geen waardeoordeel, geen status of wat ook maar, over hebben.

En daarom kom ik om jullie op de veertiende straal wijzen. Het is een straal die de lineaire geest heel moeilijk kan doorgronden – voor jouw ego is het onmogelijk om die te doorgronden.

Wij moeten natuurlijk woorden gebruiken om hem in deze vorm over te brengen. En de woorden waar ik jullie graag over wil laten nadenken wat betreft deze straal zijn in feite de volgende: “jouw Aanwezigheid delen”, jouw Goddelijke Aanwezigheid delen.

Toen ik naar de aarde kwam, was de aarde op zo’n laag niveau dat er geen beschaving was zoals je die tegenwoordig ziet. Er waren geen communicatiemiddelen. Er waren slechts wezens die, hoewel ze menselijk potentieel hadden, als intelligente apen leefden. Welke lering zou ik hen ooit kunnen geven?

Er was daarvoor geen religie waar ik op kon aansluiten, zoals Jezus natuurlijk heeft geprobeerd om de Joodse religie te vernieuwen, zoals de Boeddha heeft geprobeerd om de Hindoereligie te vernieuwen. Er was niets, absoluut niets waar ik een vervolg op kon geven. Er lag helemaal geen fundering voor een spirituele lering. Want je kunt geen lering aan wezens geven die zich er niet van bewust zijn dat het leven ook een spirituele kant heeft, zelfs geen concept van God, of een ander superieur wezen, een opperwezen.

Wat kon ik dan op de aarde doen? Ik kon mijn Aanwezigheid delen, mijn Goddelijke Aanwezigheid – en zo de wezens die ik tegenkwam de mogelijkheid geven om te ervaren dat er iets meer is dan hun huidige bewustzijnsstaat.

De valkuil dat je iets wilt doen
En naarmate je het spirituele pad opklimt – slaagt voor de initiaties van de andere stralen – krijg je meer inzicht, meer wijsheid. Maar dit inzicht kan ook een molensteen om je nek worden. Iets wat je naar beneden trekt, die barrières in je geest vormt, waardoor je gaat denken dat jij, om de mensheid te wekken – Gods koninkrijk moet brengen, of Saint Germains Gouden Eeuw moet manifesteren – eropuit moet en mensen een verfijnde lering geven. En hoe verfijnder de lering, hoe verhevener jij bent als leraar – is dat meestal niet de misvatting?

En toch blijft de waarheid tegenwoordig precies hetzelfde al in die primitieve tijd. Wat echt verschil uitmaakt, is dat mensen de Goddelijke Aanwezigheid ervaren. Je kunt geen beter geschenk aan de mensheid geven – aan andere mensen, aan het doel van Saint Germain – dan jouw Goddelijke Aanwezigheid met hen te delen.

Maar de lineaire geest is heel vaak jouw probleem – dat hoeft niet beslist je ego te zijn. Want naarmate je op een hoger niveau komt, vormt niet zozeer jouw ego de blokkade, maar het feit dat jouw bewuste zelf de lineaire geest nog niet heeft getranscendeerd. En daarom ben je – vanwege de lineaire geest – zo gefixeerd op de lering in de buitenwereld en denk je dat je eropuit moet en het woord prediken – een specifiek woord – en mensen zover te krijgen dat ze zich bekeren tot een bepaalde lering, een bepaalde organisatie, een bepaalde goeroe te volgen.

En je ziet dit overal ter wereld – goedbedoelende mensen, die al enige volwassenheid op het spirituele pad hebben, maar nog steeds vast zitten in het denken dat ze een bepaalde uitdrukkingsvorm van de waarheid moeten prediken als de hoogste, of als de oplossing voor alle problemen. En door eropuit te gaan en hier zo op gefixeerd te zijn, zijn ze, waarover Gautama het over heeft, zo gefixeerd op het veranderen van andere mensen dat ze het belang vergeten om te Zijn wie zij zijn – of te delen wie zij zijn. Niet als gescheiden zelf, maar als het Goddelijke zelf, de Goddelijke Aanwezigheid.

Mijn geliefden, de lineaire geest kan natuurlijk wat Jezus zei over de leugenaars en de leugen aanvechten – de verkeerde leraren aanvechten, de geldwisselaars aanvechten – en de lineaire geest kan denken dat dit inhoudt dat je naar hun leugen moet kijken en dat je er met een lering die het tegenovergestelde is van de leugen, namelijk de waarheid, met woorden tegenin moet gaan. Maar zoals wij al zeiden, woorden zijn woorden. Woorden zijn relatief. Het is niet mogelijk om een absolute waarheid in woorden uit te drukken.

Luister naar wat ik gezegd heb. Het is niet mogelijk om een absolute waarheid in woorden uit te drukken. Elk woord kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Als je een verklaring aflegt in woorden en er luisteren tien mensen naar, zullen zij tien verschillende ervaringen krijgen van wat de woorden voor hen betekenen.

De behoefte aan gnosis
Daarom is er, zoals we in eerdere verhandelingen hebben uitgelegd, behoefte aan gnosis, waardoor de kenner één wordt met het gekende. Als je het echt wilt begrijpen – bevatten, leren kennen – wat ik tot uitdrukking wil brengen, moet je verder gaan dan de woorden en je afstemmen op mijn Aanwezigheid. Als je echt wilt dat een ander mens de waarheid begrijpt – bevat, leert kennen – die jij bent gaan kennen, dan is het niet genoeg om die persoon woorden of leringen of technieken te geven – je moet jouw Goddelijke Aanwezigheid met hen delen.

Ik zeg niet dat je geen woorden aan hen kunt geven. Maar de woorden kunnen gewoon niet door de lineaire geest worden ingeprent en diens verlangen om ze te veranderen. De woorden moeten door jouw Goddelijke Aanwezigheid worden ingeprent, wie jij bent in je Hogere Wezen, die door de lagere vorm straalt – en daardoor iets diep in hun hart beroert, een vage herinnering, dat zij ook ergens anders vandaan komen dan deze wereld. En door te ervaren dat jij jouw Aanwezigheid, die boven deze wereld verheven is, met hen deelt, begint er iets in hen te ontwaken, de herinnering dat zij ook meer zijn dan deze wereld.

Mijn geliefden, het heeft geen zin dat je eropuit gaat met het inzicht dat je hebt en gewoon probeert de mensen aan te vechten die een ander, of een lager, inzicht of verkeerd inzicht hebben – als dat alleen maar op het niveau van de lineaire geest gebeurt, of zelfs met jouw ego en zijn waardeoordeel. Je probeert alleen maar één relatieve waarheid te vestigen die superieur is aan een andere, of zelfs alle relatieve waarheden. Dit zal de dualistische strijd niet verminderen, maar er iets aan toevoegen.

Maar als jij jouw waarheid zegt, doordrenkt met jouw Goddelijke aanwezigheid, zou je misschien wel anderen kunnen wekken – hen tonen dat er een alternatief voor de dualistische strijd is, voor de strijd dat de ene waarheid beter is dan alle andere.

Wees bereid, om te leren van mijn voorbeeld. Oordeel niet wie er klaar voor is of niet, wie het waard is of niet. Stel geen criteria op of voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen, voor jij jouw waarheid met hen wilt delen. Wees bereid om jouw Aanwezigheid met iedereen te delen.

Er zijn mensen die zo’n bewustzijnsstaat hebben dat ze er op dat bewustzijnsniveau niet toe zijn aan een verfijnde, spirituele lering – of er juist tijdelijk niet klaar voor zijn. Maar in welke bewustzijnsstaat mensen ook zijn – tijdelijk of op lange termijn – ze zijn er altijd aan toe dat jij jouw Goddelijke Aanwezigheid met hen deelt.

Jouw Aanwezigheid delen is nooit een verspilling
Dit kan nooit verspilde moeite zijn. Dit kan nooit aan iemand verspild zijn. Je bent zo gewend om te kijken of mensen spiritueel zijn of niet. Maar hoe komt dat? Door het feit dat jij in vele levens afgewezen bent door degenen die niet alleen niet-spiritueel zijn, maar zelfs anti-spiritueel waren. En dus heb jij verkeerde leraren en hun studenten jouw eigen waarneming van waarom jij hier bent, laten verbuigen, jouw emoties laten verbuigen tot jij op het punt belandde dat je zo bang werd om afgewezen te worden – zo bang om jouw parels voor de zwijnen te werpen – dat je altijd probeert te evalueren of mensen er klaar voor zijn als jij je mond opendoet en hen benadert.

En ik zeg niet dat jij dat niet hoeft te evalueren. Want zoals ik gezegd heb, als iemand niet toe is aan een verfijnde spirituele lering, heeft het geen zin om iemand die lering te geven. Maar je kunt hem altijd een kopje koud water geven in Christus’ naam, een kopje van jouw Goddelijke Aanwezigheid met hem delen.

Sommigen zullen dat afwijzen, sommigen zullen dat vervloeken of veroordelen. Dat kan jou niets schelen, want door jouw Aanwezigheid te delen, behaal je een overwinning – niet door het resultaat.

Deze wereld is nog niet geascendeerd. Wat haar dichter bij de ascensie zal brengen, is dat een paar mensen die geïncarneerd zijn de open deur worden voor het licht van de Goddelijke Aanwezigheid en dat door hun uiterlijke vorm deze wereld in te stralen.

Het gaat er niet om of een bepaald persoon het ontvangt. Want door het feit dat het licht er binnenkomt, verandert de wereld een beetje. De wereld wordt een beetje lichter. En op den duur zullen veel kleine kopjes licht een grotere verandering tot stand brengen.

Niet jouw Goddelijke Aanwezigheid delen, is verspilde moeite. Want de bedoeling is niet zo zeer dat je een bepaalde persoon verandert – want we moeten altijd de vrije wil respecteren. Maar de vrije wil betekent niet dat de mensen in het duister kunnen blijven. En dus heb jij het recht om op deze wereld te zijn en de open deur te zijn voor dat licht dat op den duur alles zal laten oplichten – waaronder het collectieve bewustzijn – zodat de mensen kunnen zien wat daarvoor nog verborgen was. Ze kunnen beginnen hun bewustzijn te veranderen en betere keuzes, verlichte keuzes, te maken.

Een hulpmiddel om je geest te verstillen
Dus denk er eens over na dat jij, als je echt de hoogste dienstbaarheid wilt geven waartoe jij in staat bent, het punt moet bereiken waarop je bereid bent op de veertiende straal te studeren. En hoe kom je daar? Nu zoals Saint Germain zei, moet je alles willen onderzoeken. Zelfs de lering die je door een moeilijke reis op het spirituele pad hebt gekregen en waarvan jij het gevoel hebt dat die echt of verfijnd of beter dan een aantal andere is. En dan begrijp je dat je op het punt moet komen waarop jij beseft dat zelfs de hoogst mogelijke lering niet de oplossing voor alle problemen is, niet de juiste lering voor ieder menselijk wezen is.

Er is niet één lering die automatisch ieder menselijk wezen zal laten ontwaken. Er is echter één factor die kan dienen om de meeste menselijke wezens te raken – en dat is jouw Goddelijke Aanwezigheid met hen delen.

Denk zorgvuldig over dit concept na. Sommigen van jullie zullen er nog niet aan toe zijn. Maar veel van jullie zijn er wel aan toe – als je door de wedergeboorte wilt gaan van accepteren dat je er aan toe bent om iets van jouw Goddelijke Aanwezigheid te delen, wat je al doet, maar zelfs nog meer kunt doen door je er bewust van gewaar te worden en je dus af te stemmen op de Goddelijke Aanwezigheid in plaats van tevreden te zijn met de lineaire geest en altijd na te denken over wat je moet zeggen en andere mensen vertellen.

In plaats daarvan volg je de oproep van de Boeddha om naar binnen te gaan, om je geest te verstillen. En dus zal ik een poging ondernemen om je een eenvoudige, maar doeltreffende methode te geven om dat stil zijn te ervaren. Je kunt het op verschillende manieren benaderen. Maar het globale idee is dat je elke dag even wat tijd neemt, of in ieder geval zo vaak je kunt. Ga naar een rustige kamer. Ga gemakkelijk zitten met je ruggengraat enigszins rechtop. En richt je aandacht dan naar binnen.

Onvermijdelijk zullen er gedachten opkomen. Loop niet in de val door te denken dat jij om je geest te verstillen die gedachten moet bestrijden, ze moet tegenhouden. Want als je dat doet, roep jij spanning in je geest op. En hoe kan jouw geest tot zwijgen gebracht worden als jij je geest zelfs nog meer inspant?

Veel mensen hebben talloze uren verspild door te mediteren op hoe jij de geest tot zwijgen moet brengen – en door dat te doen alleen maar de strijd en het lawaai in jouw geest te versterken. In plaats daarvan is de aanpak simpel. Je weet dat elk oppervlakkig verschijnsel een onderliggende, diepere realiteit heeft. Als je naar je fysieke lichaam kijkt, weet je dat er onder het zichtbare oppervlak organen en beenderen zitten. Maar die organen en beenderen bestaan uit cellen. De cellen worden gemaakt van moleculen. De moleculen worden gemaakt van atomen. De atomen zijn net miniatuurzonnestelsels met elektronen die in een baan om de kern draaien. Maar tussen de elektronen en hun kern zit lege ruimte.

En als je steeds dieper onder de oppervlakkige verschijnselen gaat, zie je dat je op den duur bij iets komt wat leeg is. Leeg. Daar is niets meer. Geen elektron, geen neutron, geen proton. Geen moleculen. Geen ‘iets’.

Je kunt verschillende visualisaties gebruiken – misschien ook deze die ik net gegeven heb. Misschien kun je een rivier visualiseren en hoe die voortdurend beweegt, maar dat er nog steeds, tussen de moleculen, lege ruimte is. Buiten de stroom van het water om bestaat een stil zijn dat de achtergrond vormt voor de beweging.

Want beweging moet beweging zijn in relatie tot iets, omdat je heel goed weet dat een heel trage beweging – omdat het geen zin meer heeft om die met iets te vergelijken – niet door jouw zintuigen kan worden ontdekt. En uiteindelijk is er enkel beweging mogelijk, omdat er de achtergrond stil zijn is.

Zo zou je in gedachten misschien kunnen mediteren op een rivier. En terwijl die gedachten opkomen, zie je dat het net draaikolken in die rivier zijn. Maar als je dat onderzoekt en verder zoekt, kom je op den duur uit bij het stil zijn. Hiermee wil ik zeggen dat jij wanneer een gedachte opkomt, hem dan niet moet proberen te bestrijden. Maar ook ga je er niet mee door. Je onderzoekt die. Je gaat erdoorheen. En je kijkt wat erachter zit.

Een andere gedachte kan het resultaat zijn. Kijk wat daar achter zit. Als er weer een gedachte opkomt, onderzoek je hem, ga erdoorheen. Kijk wat erachter zit. Blijf dit doen en op den duur kom je bij een bepaalde mate van stil zijn uit.

Breng tijd door in het stil zijn
Blijf dag na dag oefenen en dan kom je op het punt dat je snel stil kunt worden en ervaren dat er achter, naast de stroom van gedachten stil zijn bestaat – een Aanwezigheid die jouw identiteitsgevoel vormt, jouw gevoel van Zijn, jouw gevoel van ‘IK BEN’. En pas als jij dat gevoel hebt van ‘IK BEN’ kun jij je gedachten hebben die van jouw geest, jouw wezen, komen. En door dus verder te gaan dan iedere gedachte, ieder gevoel, iedere sensatie in je geest, kun jij bij die bodem van het Zijn komen die de kern-Aanwezigheid is, jouw IK BEN Aanwezigheid.

En breng dan tijd door in dat stil zijn – zonder iets te forceren, zonder iets te willen, zonder iets vragen, zonder voor iets te bidden. Wees er tevreden mee dat je slechts de Aanwezigheid ervaart. Vraag nergens om, geen antwoorden, geen veranderingen. Wees tevreden dat jij de Aanwezigheid ervaart. En wanneer je voelt dat het tijd is om uit het gevoel te gaan, neem dan even de tijd om zachtjes naar de normale bewustzijnsstaat terug te keren.

Dit is geen meditatie die lang hoeft te duren. En als je er bedrevener in wordt, hoeft het elke dag maar een paar minuten per dag in beslag te nemen. En daarna ga je gewoon weg en doe je wat je iedere dag doet, zonder iets te verwachten, te vragen of te eisen. Maar je zult verbaasd staan over hoe contact maken met jouw Aanwezigheid een grote ommekeer kan worden om nieuwe gedachten, nieuwe perspectieven, nieuwe ideeën in jouw dagelijkse denkgeest te brengen. Ideeën waarvan jij beseft dat die geen deel uitmaken van het algemene statische evenwicht dat in de atmosfeer van de aarde hangt vanuit het massabewustzijn, maar die uit een hoger rijk komen, een beetje oneindigheid met zich meevoeren – en jou daarom in die creatieve stroom laat zijn om nieuwe oplossingen, nieuwe perspectieven, aan te dragen.

En als jij je dan op die Aanwezigheid afstemt, kun je ook het gevoel van dat stil zijn bij je houden. Je zult op het punt komen dat je kunt beginnen te spreken vanuit dat stil zijn. Zodat jouw woorden niet uit jouw eigen statische gedachten of het collectieve bewustzijn komen, dat probeert een of andere vorm van statisch evenwicht tegen te werken. In plaats daarvan komen ze van een dieper niveau; ze zijn met iets doordrenkt. Ze zijn doordrenkt met een Aanwezigheid en daardoor bereiken ze de mensen op een dieper niveau. Want ze raken hen in hun hart en helpen hen om verder te zien.

Het helpt soms om mensen uit te dagen op een heel directe en confronterende manier. Voor sommigen van jullie is dit een hele natuurlijke manier om je uit te drukken, tenminste op je huidige niveau. Ik zeg niet dat jullie je allemaal op dezelfde manier moeten uitdrukken. Ik zeg gewoon dat elk van jullie het potentieel heeft om jouw Aanwezigheid op een bepaalde manier tot uitdrukking te brengen, zodat de woorden meer betekenen dan zomaar woorden en de lineaire geest. Zodat die doordrenkt zijn met iets echts.

Ik roep op tot oprechte spiritualiteit
Kijk naar de spirituele en religieuzes mensen op deze planeet. Zet op zondag je televisie eens aan wanneer er predikers op zijn. Let er eens op hoe andere spirituele mensen over spiritualiteit spreken. En zie dan hoe vaak ze vanaf dat oppervlakkige niveau – de lineaire geest – of zelfs hun ego met al zijn angsten en verlangens naar macht, spreken. En realiseer je dan dat als er een nieuw spiritueel ontwaken moet komen in dit tijdperk, dat niet komt van degenen die met hun dagelijkse denkgeest prediken. Het komt alleen maar als er mensen bereid zijn de open deur te zijn voor iets wat de diepte ingaat – iets wat oprecht het hart raakt.

En erken dan dat dit misschien wel de grootste behoefte is die waaraan jij in dit tijdperk kunt voldoen – om iemand te worden die bekend staat om oprecht over jouw spiritualiteit te spreken. Om een nieuw geluid te brengen in het spirituele debat, in de arena van spiritualiteit en religie. Omdat je niet gewoon één positie inneemt om een bepaalde religie te verdedigen, of de andere kant door alle religies aan te vallen vanuit een wetenschappelijk, materialistisch perspectief. Maar je gaat verder, je vindt de Middenweg door oprecht te zijn.

Want je spreekt vanuit het stil zijn. Je doordrenkt jouw woorden met de Aanwezigheid die jij bent. Want je weet dat je die Aanwezigheid bent. Want je bent herboren door te accepteren dat jij een uitdrukkingsvorm bent van de Aanwezigheid.

En hoe kan het dan dat jij, wanneer jij weet wie je bent, dat niet tot uitdrukking kunt brengen in al jouw woorden, al jouw handelingen, al jouw gedachten en gevoelens? Want dat zal jou het grootste gevoel van vreugde en voldoening geven.

Mijn geliefden, je ego zal er een bepaalde voldoening voelen wanneer hij iemand ervan weet te overtuigen dat hij gelijk heeft. Maar het geeft veel meer vreugde als je de stroom van jouw Aanwezigheid door jouw uiterlijke wezen, voelt en die creatieve stroom ervaart. En vervolgens ook door hoe andere mensen reageren, hoe zij verrast worden, want er is iemand die over spiritualiteit spreekt, maar niet op de gebruikelijke manier – het is een ander geluid.

In het begin weten zij misschien niet wat zij ermee aan moeten. Maar je zult zien dat veel mensen er op een nieuwe manier op zullen reageren, op een diepere manier. Ze zullen ontwaken – doordat jij jouw Aanwezigheid met hen hebt gedeeld – en zich op hun eigen Aanwezigheid afstemmen. En ook aan de reis beginnen, totdat ze op het punt komen dat zij hun Aanwezigheid kunnen delen. En terwijl dit zich verspreidt als kringen in het water, dan ontstaat er een hele nieuwe spirituele beweging die gewoon haar Aanwezigheid deelt. Die Aanwezigheid tot uitdrukking brengt, zonder een bepaald resultaat te verwachten, maar gewoon de wens om te delen wie je bent, jouw Aanwezigheid te delen.

De beloning voor dienstbaarheid is méér dienstbaarheid
Dit is de essentie van de veertiende straal. Ik, Sanat Kumara, heb beloofd om de levensvormen op aarde op deze straal te wijzen en te dienen om jullie de initiaties op deze straal te geven.

Jullie hebben nu een lering ontvangen die verder gaat dan wat er ooit in eerdere dispensaties is uitgegeven. Laat dit niet een bron van hoogmoed worden. Het is een lering die je niet gegeven wordt omdat je superieur bent, maar omdat jullie bereid waren om je nederig te maken – naar de balk in je eigen oog te kijken, aan jullie ego te werken, verder te kijken dan het dualiteitsbewustzijn en daardoor hoogmoed, en zelfverheffing en superioriteit ontstijgen.

Jullie zijn bereid met jullie eigen wezen te doen wat ik, Sanat Kumara, heb gedaan door naar de aarde te komen – de diepten in te gaan en er niet voor terug te schrikken om je handen vuil te maken. En dus hebben jullie dit voorrecht op een lering verdiend die jullie verder kan brengen en het jullie mogelijk maakt om betere dienaren van de geascendeerde meesters en Saint Germain te worden, en Jezus, en de Boeddha en ook nog anderen in het geascendeerde rijk. De beloning voor dienstbaarheid is méér dienstbaarheid. Dus gaat deze lering ook over hoe je beter dienstbaarheid kunt betonen.

Zo zijn er zeven stralen die gebruikt werden om het materiële rijk te manifesteren. Er is één straal – de achtste – die de kruising van de stroom van het cijfer acht markeert, de eerste zeven liggen in dat lagere deel van het figuur van de acht. Symmetrie is natuurlijk een inherente eigenschap van scheppen. En dus zijn erboven ook zeven stralen. Ik heb gesproken over de veertiende, maar er is ook nog een vijftiende, die de zeven daarboven completeert, de zeven beneden, en die ene op het kruispunt.

De vijftiende kun je niet op welke manier ook door een bepaalde vorm met de lineaire geest begrijpen. Die kan echt niet met woorden beschreven worden. Maar ik zal je er bewust van maken dat hij bestaat en ik zal je iets geven om over na te denken. Denk daarom na over ‘onvoorwaardelijkheid’. En na onvoorwaardelijkheid, over het Oneindige – de oneindigheid.

Oneindigheid

Want bovenaan het cijfer acht staat de enkelvoudigheid die de Schepper is. De Schepper is oneindig, heeft geen voorwaarden, geen vorm die je met woorden of beelden kunt vangen. Maar omdat jullie bewuste zelf een verlengstuk van de Schepper is, kun je de Aanwezigheid van de Schepper ervaren door alle voorwaarden te ontstijgen.

Want de Schepper wenst zijn Aanwezigheid ook te delen, wat de reden is dat jij bestaat, waarom de wereld van vorm bestaat. Het is gewoon de Schepper die zijn Aanwezigheid deelt. En jij kunt er deel van uitmaken, maar de beste manier om deel uit te maken van de Aanwezigheid van de Schepper – de oneindige Aanwezigheid van de Schepper – is door je eindige, maar toch goddelijke, Aanwezigheid met anderen te delen.

Het is door te geven dat men ontvangt. Door jouw licht naar anderen te laten stromen, kun jij misschien ervaren waar dat licht vandaan komt. Zodat anderen het licht dat door jou heen komt, ervaren en jij ervaart waar het licht uiteindelijk vandaan komt – uit de enkelvoudigheid van de oneindige geest, de Ene Geest.

Met oneindige vreugde verzegel ik deze uitgaven die begonnen zijn op de conferentie van oudejaarsavond en nu op een of andere manier compleet zijn, omdat die tot een samenhangend geheel kunnen worden samengevoegd die mensen natuurlijk in staat zullen stellen om persoonlijke heling, persoonlijke heelheid, te manifesteren.

Want dit zijn waarachtige meester-sleutels. Voor degenen die oren hebben om te horen en die niet proberen ze met de lineaire geest te interpreteren – maar bereid zijn verder te reiken naar die innerlijke ervaring, die gnosis met de Geest, die de bron is van de woorden. Zodat zij de Aanwezigheid die de uitdrukkingsvorm te boven gaat, kunnen ervaren.

Onze dankbaarheid voor ieder van jullie die deel van deze beweging zijn en die ons het fundament hebben gegeven om deze lering uit te brengen.