Laten we het Licht brengen in deze donkere Tijd

ONDERWERPEN: Hoe je calamiteiten keert – Hoe je de cycli van calamiteiten omkeert Voel mijn dankbaarheid alsjeblieft

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 21 november 2004

Mijn geliefde harten, Ik ben vandaag gekomen met goede berichten maar ook met een verzoek om jullie hulp. Ik ben trouwens jullie Moeder Maria en ik kom bij jullie op dit uur om degenen te feliciteren die mijn vorige boodschappen bestudeerd hebben en vooral degenen die begonnen zijn mijn rozenkransen te gebruiken.

Ik moet je zeggen dat ik een jaar geleden, toen ik mijn eerste boodschap door deze boodschapper gegeven heb, niet geloofd had dat het mogelijk was dat zo weinig mensen zo veel invloed op de planeet aarde zouden kunnen hebben. Denk aan de miljoenen mensen overal ter wereld die zeer mijn hart toegewijd zijn en die tot me bidden en de katholieke rozenkrans elke dag opzeggen. Ik wil dat jullie beseffen dat hoewel zij meehelpen aan de vooruitgang van de mensheid, hun inspanningen gewoon niet de vloed van de opkomende duisternis kan stuiten die weggespoeld wordt door het opkomende licht. Daarom moet ik jullie eerlijk zeggen dat, zelfs al voel ik grote liefde voor de miljoenen mensen die tot mij bidden door de oude rozenkransen van de katholieke dispensatie te gebruiken, hun inspanningen planeet aarde gewoon niet veilig door de transitie die voor ons ligt, heen kunnen brengen.

Ik moet jullie zeggen dat de profetie die ik jullie bijna een jaar geleden gegeven heb, over het potentieel tot aardbevingen in het jaar 2004, destijds wel nauwkeurig was. Als er niets anders gedaan was dan gebeden en rozenkransen die door de traditionele christenen opgezegd waren, zouden de aardbevingen die ik voorspeld heb daadwerkelijk gebeurd zijn. Deze aardbevingen zouden een belangrijke negatieve invloed op het leven in veel gebieden op aarde gehad hebben. Veel mensen zouden gedood zijn en zelfs de economie zou geleden hebben als gevolg daarvan. Waarom is deze aardbeving niet gekomen? Omdat ik mijn rozenkransen uitgegeven heb en omdat mensen begonnen zijn deze rozenkransen op te zeggen.

Ik zal eerlijk tegen jullie zijn en zeggen dat hoewel de rozenkransen die jullie opgezegd hebben een belangrijke invloed hebben gehad, er nog niet genoeg mensen zijn die deze rozenkransen opzeggen om helemaal de duisternis te keren en te verteren die veel tumult op deze planeet zou kunnen veroorzaken. Maar als je nadenkt over het verhaal van Sodom en Abraham (Genesis 18), zul je zien dat Abraham bij God gepleit heeft om de stad te sparen als er slecht enkele rechtvaardige mensen gevonden zouden kunnen worden. Wat je van dat verhaal kunt leren, is dat zelfs wanneer een bepaalde groep mensen karma gecreëerd heeft die dreigt terug te keren en hen te vernietigen, er nog steeds de mogelijkheid is voor genade van boven. Het is nog steeds mogelijk om het terugkerende karma nog een seizoen in bedwang te laten houden door de Opgevaren Schare, zodat de mensen nog een kans krijgen om hun oude gewoonten te veranderen en het pad van licht te omarmen.

Mijn geliefde harten, begrijp alsjeblieft dat deze genade niet automatisch gebeurt. Ze wordt enkel verleend wanneer een paar mensen de bereidheid hebben getoond om hun bewustzijn te verhogen en het bewustzijn dat het karma veroorzaakt heeft, los te laten. Jullie, die mijn verhandelingen bestudeerd en mijn rozenkransen gebruikt hebben, hebben inderdaad jullie bereidheid getoond om je af te scheiden van het oude bewustzijn en de spirituele initiaties te ondergaan die je naar het bewustzijn van de nieuwe cyclus te brengen.

Dus wat er echt in dit laatste jaar gebeurd is, is dat de mensen die begonnen zijn mijn rozenkransen te gebruiken, de rol van de rechtvaardige mensen op aarde opnemen. Jullie zijn de rechtvaardiging geworden, waardoor wij, de Opgevaren Schare, wat van het karma van de mensheid een seizoen tegen konden houden. Als degenen onder jullie die mijn rozenkransen gebruiken daarmee door willen gaan, zonder jullie aantal te verhogen, kunnen we dat karma slechts een seizoen tegenhouden. Maar als je een inspanning zou willen doen om jullie aantallen te verhogen, kan het karma verteerd worden voor het naar het materiële rijk afdaalt en zich als feitelijke gebeurtenissen op aarde manifesteert.

Hoe je calamiteiten keert
Ik kom daarom om jullie een belangrijke lering te geven over hoe gebeurtenissen ontstaan op aarde. Mijn geliefde zoon heeft jullie een belangrijke verhandeling gegeven over de vier niveaus van het materiële universum. Hij legt uit hoe licht afdaalt vanuit het spirituele rijk naar het etherische, of geheugen, lichaam, dan naar het mentale rijk en vandaar naar het emotionele rijk voor het tenslotte het materiële rijk betreedt.

Jezus gaf ook een belangrijke verhandeling over hoe oorlogen zich manifesteren, eerst als gebeurtenissen in het mentale en emotionele rijk en die dan overlopen in het materiële rijk. Dit zijn buitengewoon belangrijke lessen die de hele mensheid moet weten.

Ze kunnen mensen onderwijzen dat wat er gebeurt in het zichtbare rijk van het materiële enkel de top van de ijsberg van de energieën en krachten die de toekomst van de mensheid leiden, is. Zoveel mensen leven met het oude gezegde ‘Uit het oog, uit het hart’. Ze geloven dat als zij het niet kunnen zien en aanraken, dan is het niet echt en daarom kan het ook nooit een probleem voor hen worden in de toekomst. O mijn geliefden, dit is één van de gevaarlijkste illusies die op deze planeet gevonden wordt en het is er zeker niet beter op geworden door de opkomst van het wetenschappelijk materialisme, dat zelfs de rudimentaire kennis ontkent van het spirituele rijk dat door traditionele religies gegeven wordt.

Je zou er goed aan doen het verhaal van het zwaard van Damocles te lezen. Het is een verhaal van een Griekse edelman die uitgenodigd werd om een dag koning te zijn en hij maakte veel plezier tot hij merkte dat er een zwaard boven zijn troon hing die aan een haar hing. Hij wist dat de haar elk moment zou kunnen breken en het zwaard zou dan op hem vallen en hem verwonden. Dit is daadwerkelijk de situatie van de mensheid op dit moment, omdat de verzamelde negatieve energie gecombineerd met het terugkerende karma een zwaard vormen die boven het hoofd van de mensheid hangt.

Naarmate we het jaar 2012 naderen, zal het karma van de mensheid met steeds grotere intensiteit naar hen terugkeren. Een beetje van dit karma bestaat nog in het mentale rijk, maar er is toch al veel overgelopen naar het emotionele rijk. De druk bouwt op in het emotionele rijk en regelmatig stroomt een beetje van die druk over naar het materiële rijk en je ziet het in de vorm van natuurrampen, oorlogen en andere menselijke calamiteiten.

Dus de les die ik wens dat alle mensen leren, is dat als het karma eenmaal de negatieve energie die de mensheid heeft gecreëerd, gemorst heeft in het materiële rijk, het letterlijk is alsof een dijk is doorgebroken en er geen enkele manier is om het voortsnellende water tegen te houden. De meesten van jullie hebben misschien gehoord van het concept van het water dat achter de dijk stijgt, door kleine gaatjes begint door te sijpelen, zodat iemand een vinger in de dijk moet steken. Toch kan het gat op den duur zo groot worden dat de dijk de druk niet kan weerstaan en er een scheur ontstaat. Als de scheur er eenmaal is, is er geen houden meer aan de kracht van het water achter de dijk. Maar voor de dijk doorbreekt, is het relatief gemakkelijk om de kleine gaten te dichten als er genoeg mensen zijn die zandzakken naar de dijk dragen.

O mijn geliefden, degenen van jullie die dit afgelopen jaar mijn rozenkransen opgezegd hebben, hebben zeker jullie vingers in de dijk gehouden. Daarom hebben jullie geen grotere calamiteiten gezien, hoewel er dit afgelopen jaar zeker een paar natuurrampen zijn geweest. Jullie hebben de gruwelen van de oorlog in Irak gezien die veel burgers hebben gedood, daadwerkelijk veel meer dan er door de belangrijkste Amerikaanse media gemeld is. Jullie hebben ook de menselijke rampen in Soedan gezien die opnieuw niet gemeld werden door de media. En je blijft het misbruik overal ter wereld zien, vooral het misbruik van kinderen door pornografie en seksuele slavernij.

Hoe je de cycli van calamiteiten omkeert
Ik wil jullie vandaag ook zeggen dat er inderdaad bepaalde cycli zijn in de terugkeer van het karma van de mensheid, net zoals er cycli in de natuur zijn. Een jaar kan verdeeld worden in vier spirituele cycli, die alle drie maanden duren. De eerste drie maanden van het jaar corresponderen met het etherische rijk. De volgende drie maanden corresponderen met het mentale rijk, de volgende drie maanden met het emotionele rijk en de laatste drie maanden met het fysieke rijk. Daarom is er inderdaad een opbouw van karma en negatieve energie door het hele jaar heen. Dit vermeerdert het potentieel dat de druk van negatieve energie in het emotionele rijk kan overlopen naar het fysieke rijk. En daarom is er zeker een groter risico van natuurrampen of het uitbreken van oorlog in de laatste drie maanden van het jaar.

Velen van jullie zullen je hiervan gewaar zijn door gewoon te beseffen hoe vaak jij je zwaarder gaat voelen naarmate het jaar ten einde loopt. Waarom denk je dat zoveel mensen zich opgewekter voelen na Oudjaar en het optimisme voelen dat hen aanzet tot goede voornemens in het nieuwe jaar? Dat komt zeker omdat we dan aan een nieuwe cyclus zijn begonnen en een beetje van de druk afgenomen is.

Mijn punt is hier dat we nu het fysieke kwadrant van het jaar 2004 zijn ingegaan. Ik kom daarom bij jullie met een verzoek en dat is dat degenen van jullie die daartoe bereid zijn, meedoen aan een wake om een speciale versie van de Rozenkrans van Oneindig Licht op te zeggen die ik in een andere verhandeling beschrijf. Ik vraag jullie om deze krachtige rozenkrans eens per dag op te zeggen op de laatste 33 dagen van dit jaar, te beginnen op 29 november. Ik hoop echt dat we een dergelijke wake voortaan aan het eind van elk jaar zouden kunnen doen, maar laten we met dit jaar beginnen.

Ik wil speciaal degenen onder jullie bedanken die jullie toewijding getoond hebben door een kopie van de Rozenkrans van Oneindig Licht te vragen. Van je eisen om deze rozenkrans te vragen was een experiment om te zien hoeveel van jullie dat zouden doen. En er kwamen daadwerkelijk genoeg mensen naar voren om de dispensatie voor deze wake tot stand te brengen en de openbare uitgave van een speciale versie van de Rozenkrans van Oneindig Licht. Julie inspanningen hebben ervoor gezorgd dat wij dit nieuwe experiment konden leiden voor deze wake aan het eind van het jaar om te zien of genoeg mensen zouden verkiezen om een inspanning te verrichten om Licht naar de aarde te brengen in deze donkerste tijd van het jaar. Ik kan je ervan verzekeren dat het potentieel voor deze wake geweldig is om zowel het wereldkarma als je eigen individuele karma terug te draaien. Zoals altijd, wanneer je mijn rozenkrans als dienst aan de wereld opzegt, zullen mijn engelen vermenigvuldigen wat je geeft en er een beetje ervan in je eigen voordeel gebruiken. De Heer zal altijd de dienaren belonen die hun talenten vermenigvuldigen.

De nieuwe rozenkrans zal zich concentreren op het doen van oproepen voor wat de Opgevaren Schare als de grootste bedreiging voor het jaar 2004 en 2005 beschouwt, namelijk natuurrampen en het uitbreken van oorlogen. Ik kan niet zeggen dat dit de enige bedreigingen zijn, maar het zijn wel de bedreigingen die het meest aanstaande zijn en ook het potentieel hebben om consequenties op lange termijn te creëren. De enige andere dreiging die echt dit soort potentieel heeft, is het uitbreken van nieuwe ziekten en epidemieën, dus we zullen daar ook enige aandacht aan besteden.

Voel mijn dankbaarheid alsjeblieft
Mijn geliefde harten, ik besef dat ik van jullie vraag je een opoffering te getroosten, vooral in deze drukke tijd van het jaar, wanneer zovelen van jullie druk zijn met de viering van het kerstfeest en tijd door te brengen met jullie familie en vrienden. Ik wil niet dat deze wake een last voor jullie wordt. Daarom vraag ik jullie het beste te doen wat je kunt en je geen zorgen te maken als je niet alles kunt doen wat ik vraag.

Als jij je er niet op toe kunt leggen om de Rozenkrans voor Oneindig Licht de laatste 33 dagen van het jaar iedere dag op te zeggen, leg je er dan op toe om het zoveel op te zeggen als je kunt. Wat ik zeg, is dat ik niet wil dat je reageert met een alles of niets houding. Ik wil niet dat je denkt dat als je de rozenkrans niet iedere dag kunt opzeggen, dat je dan helemaal maar niet aan de wake moet beginnen. Iets is altijd nog beter dan niets en ik ben dankbaar voor elke bijdrage die je aan de zaak kunt leveren. Zelfs als je niet alles kunt doen wat je wilt, is het altijd beter om een beetje te doen dan erbij te staan, helemaal niets te doen. Herinner je het verhaal van het offer van de weduwe dat geliefde Jezus verteld heeft:

41 En Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist.
42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.
43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: “Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.” (Marcus 12)

Dit is dan mijn boodschap en opnieuw wil ik dat jullie mijn diepste en oprechtste innige dankbaarheid voelen voor elke afzonderlijke rozenkrans die het afgelopen jaar werd opgezegd. Ik wilde dat elk en iedereen die één van mijn rozenkransen opgezegd heeft, de vreugde, de dankbaarheid en het optimisme kon voelen van mij en de engelen in de hemel.

We beschouwen het jaar 2004 als een belangrijk keerpunt in de voorwaartse beweging van de mensheid en in de materialisatie van de komende Gouden Eeuw. En we beschouwen degenen die mijn rozenkransen opgezegd hebben, dat zij de allerbelangrijkste – hoewel zeker niet de enige – bijdrage aan deze voortgaande beweging geleverd hebben.

Weer dank ik jullie van ganser harte en ik vraag jullie de volgende keer dat je een van mijn rozenkransen opzegt, een eenvoudige meditatie te doen. Nadat je klaar bent met de rozenkrans, neem dan enkele ogenblikken om je op mijn hart af te stemmen en je voor de ervaring van vreugde, de vrede en de dankbaarheid van mijn hart en de dankbaarheid van de engelen in de hemel te openen die we je ieder moment van de dag schenken. In feite, zou je kunnen overwegen om deze oefening iedere dag te doen tijdens de wake.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder, verzegel ik jullie nu in de oneindige koestering en dankbaarheid van het hart van een Moeder. Amen.