7.10 O Saint Germain, breng de Violette Vlam

 

1. O Saint Germain, breng de Violette Vlam
In naam van God roepen wij jou aan.
Hul de aarde in de vrijheidsstraal
en verhef haar naar een spiksplinternieuwe dag.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

2. O Saint Germain, breng de violette liefde,
we roepen zegeningen van Boven op.
Laat de volmaakte liefde alle angsten verdrijven
en ons allen naar de hemel toetrekken.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

3. O Saint Germain, breng het violette vuur,
we roepen jou vol verlangen op.
Til de aarde op met alles erop,
totdat wij zien dat al het leven één is.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

4. O Saint Germain, breng het violette licht,
We roepen al jouw liefde en macht op.
Verteer alle duisternis en alle zonden,
want de vrijheidsvlam wint altijd.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

5. O Saint Germain, breng jouw kracht.
We roepen de helende vrijheidsregen op.
We worden allen gereinigd door de vrijheidsvlam
die ons bevrijdt om jouw naam te leren kennen.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

6. O Saint Germain, bevrijd ons nu.
We roepen jou op om onze toekomstige koning te worden.
Laat de aarde nu schijnen als ster van de vrijheid
zodat ieder de vlam die jij bent, kan leren kennen.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

7. O Saint Germain, zend jouw engelen,
we vragen of zij alle wonden willen genezen.
Geef de aarde nu een schone witte bladzij
en help ons om jouw Gouden Eeuw te brengen.

Violet vuur, bevrijd ons,
opdat wij kunnen zien hoe het werkelijk is
en een volmaakte aarde medescheppen
met Saint Germain waarover hij kan regeren.

Coda:
De aarde is vrij, alle mensen worden verheven.
Saint Germains naam zij geprezen.
Hij is koning op de ster van vrijheid.
Haar licht schijnt dichtbij en ver weg.
En dan kan de aarde waarachtig
het huis van Mother Liberty (Moeder Vrijheid) zijn.