8e Straal, korte decreten

 

8.42 Wees gegroet Rivier van Leven

Rivier van Leven, ik heb je zo lief.
IK BEN in jouw eeuwige stroom.
Eén met Christus neem ik mijn plaats in,
Ik neem de macht over het Moederlicht.
Mijn Godvlam straalt door mij heen,
Gods heilige Liefde om het leven te bevrijden.

De vorm van de 8, de transformerende stroom,
die Gods liefde aan al het leven schenkt.
Waar eenheid alle strijd vervangt,
hebben alle mensen een welvarend leven.
O Heilige Geest, stroom door mij heen
en maak allen méér , om in God te ZIJN.

8.43 Wees gegroet Glorieuze Toekomst

Ik verbreek de banden, ik breek uit de mal,
de toekomst lijkt zo fantastisch mooi.
Want ik ben bereid om mezelf te transcenderen
en dan komt aan al mijn verdriet een eind.
Hoe het daarvoor ook is geweest,
ik weet dat de toekomst mooier wordt.

Ik hoef mij niet voor God te verbergen,
want ik verblijf in zijn koninkrijk.
Gods koninkrijk is een bewustzijnsstaat,
die ik alle mensen zal helpen te vinden.
Omdat ik als een zon schijn,
is de gouden toekomst begonnen.

8.44 Wees gegroet Stralende Toekomst

Eenwording met God is mijn hoogste doel
en als ik één ben, ben ik heel.
Mijn hogere zelf zal door mij heen werken
om de Christusoverwinning te behalen.
Omdat ik gekoesterd word door het licht,
weet ik dat de toekomst prachtig wordt.

Alle menselijke noden laat ik nu los, omdat ik
ben ondergedompeld in de Eeuwige Stroom.
Als ik met het Heilige Tij meega,
weet ik dat Gods Macht in alles voorziet.
Ik zie al het leven bezield met liefde,
terwijl er overvloed van Boven stroomt.

8.46 Wees gegroet Eeuwig NU

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn sterfelijke leven geef ik nu op.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
alle vroegere strijd houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
al mijn gehechtheden geef ik nu op.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
alle strijd in de toekomst houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn gescheiden zelf geef ik nu op.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
alle strijd in het heden houdt op.

Mijn zege op de dood wordt behaald,
door mijn heelheid blijf ik de Ene.

8.47 Wees gegroet Maria

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en
gevoelens los die minder zijn dan vrede.
We laten alle oude patronen los
en laten de sterfelijke mal achter ons.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
wij willen leven, wij willen groeien.
We zullen onszelf transcenderen en méér zijn.
Wij genieten van de vreugdes van het leven.