Channelen, spirituele gemeenschappen en leraren in het Aquariustijdperk

Vraag: Jij zei gisteren dat jij jezelf niet als een spirituele leraar wilt beschouwen. En daardoor werd ik mij bewust van het feit dat ik, als jij niet de rol van spirituele leraar hebt, niet de rol van spirituele student kan hebben en achterover leunen en vol vertrouwen de leringen opnemen die er komen. De kwaliteit van de groep bespreken, maar toch zit er één gelijke voor vele gelijken en ik zou graag willen vragen of de geascendeerde meesters misschien hun visie kunnen geven op het volgende niveau hiervan en hoe deze groep of andere groepen in het Aquariustijdperk kunnen werken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

We zitten natuurlijk in een overgangsfase vanwege de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Daarom moeten wij ons aan de omstandigheden die hier zijn aanpassen en zien hoe wij die kunnen gebruiken om de mensen vooruit te leiden. Daarom hebben wij een boodschapper die boodschappen van ons ontvangt.

In de toekomst, naarmate we meer in de Gouden Eeuw komen, liggen er veel andere modaliteiten voor ons open. De mogelijkheid bestaat dat er een gemeenschap komt waarin een aantal mensen het niveau bereikt hebben waarop zij bijvoorbeeld een boodschap van het spirituele rijk kunnen ontvangen. Het kan zijn dat meerdere mensen voor de gemeente zitten en niemand van te voren weet wie de boodschap zal ontvangen, die gaat komen. Dit wordt bepaald door de Geest die eenvoudig iemand selecteert en dan ontvangt die persoon de boodschap.

Theoretisch zou je het punt kunnen bereiken waarop iedereen dat niveau heeft bereikt, of in ieder geval zoveel mensen dat hadden bereikt dat zij voor een grote groep zouden kunnen spreken. Het voordeel hiervan is dat je boodschappers kunt hebben die wereldlijke expertise hebben op diverse terreinen en daarom in hun brein de kennis bezitten om een gedetailleerdere boodschap over een specifiek onderwerp te kunnen ontvangen dan die ene boodschapper. Eén persoon kan niet alles over ieder onderwerp weten. Zoals we al eerder hebben gezegd, zijn we niet aan het trance-channelen, wij nemen de geest van de mensen niet over. Wij vermenigvuldigen wat in het bewustzijn van de boodschapper aanwezig is en vaak kunnen we verder gaan, maar we kunnen niet iets zeggen waar de boodschapper geen vocabulaire voor heeft, hetzij in woorden, hetzij in concepten.

Wat betreft een spirituele gemeenschap: we zijn op zoek naar spirituele gemeenschappen waarin iedereen gelijk is in die zin dat die allemaal het punt hebben bereikt, waar Moeder Maria het over had, dat men verder kijkt dan hun persoonlijke problemen en zorgen. Zij hebben voldoende van hun psychologische problemen opgelost om niet vanuit hun ego naar dingen te kijken, zij hebben geen motivatie die op hun ego wordt gebaseerd om in die gemeenschap te zijn of om anderen te dienen en daardoor dus gelijken zijn op dat niveau. Nu betekent gelijkheid niet dat iedereen hetzelfde is, omdat de mensen ook nog individualiteit, individuele talenten, individuele vermogens, bezitten en zij hebben misschien iets bereikt in vorige levens wat zij aan die gemeenschap kunnen toevoegen.

Sommige mensen zullen nog wel een bepaalde rol spelen, omdat zij in de positie zitten dat ze leringen kunnen ontvangen, dat zij workshops of seminars geven, sessies hebben waarin ze heling verrichten, en andere dingen. Er zal altijd een verdeling blijven van werkzaamheden, omdat nogmaals, niemand alles kan, en is specialisatie dus een heel goed concept, zelfs in een spirituele gemeenschap in het Aquariustijdperk.

Wat betreft een spirituele leraar: het is niet zo dat er geen spirituele leraren in de Gouden Eeuw zullen zijn. Er zullen mensen zijn die als spirituele leraar fungeren, zoals jullie het noemen, maar zij doen het anders. Van deze boodschapper kun je, vanuit een bepaald perspectief, zeggen dat hij een spirituele leraar is. Het is alleen zo dat hij zich heeft gerealiseerd dat men in het Vissentijdperk een bepaald concept van een spirituele leraar heeft gevormd en dat dit concept in het Aquariustijdperk niet toepasbaar is, of goed is, of zelfs van nut is. Daarom heeft hij ervoor gekozen om die terminologie niet voor zichzelf te gebruiken zolang heel veel mensen dit idee hebben over wat het betekent om een spirituele leraar te zijn.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat ieder van jullie die spirituele studenten zijn, ook spirituele leraren zijn, want hoe geef je les? Hoe geef je eigenlijk les? Je geeft les als je bent wie jij bent, door uiting te geven aan jezelf. Deze boodschapper is in grote mate wie hij is, en hij geeft in grote mate uiting aan wie hij is, hoewel hij ons door hem heen laat spreken en hij probeert jullie aan het spreken te krijgen. Hij zou veel meer kunnen onderrichten op grond van wie hij is en dit komt misschien nog wel in de toekomst.

Niettemin is het begrijpelijk dat er in deze overgangsfase een andere aanpak moet komen van de positie van spirituele leraar, omdat men in het Vissentijdperk het patroon had dat de spirituele leraar werd verheven en verafgood. Het klopt dat de student de neiging heeft om achterover te gaan leunen en zich te ontspannen wanneer je de leraar verafgoodt en verheft, en verwacht dat de leraar je zal geven wat nodig is om te groeien op het spirituele pad.

Nu, wat zich in die situatie ontspant, is het ego, omdat het ego weet dat als jij blindelings verwacht dat de leraar je iets zal geven, jij niet de grootste vijand van je ego traint, namelijk je persoonlijke onderscheidingsvermogen, je intuïtie, je vermogen om iets vanbinnen te weten. In zekere zin seint deze boodschapper ook dat hij jou niet in een positie wil brengen waarin je hem als excuus kunt gebruiken om je intuïtie, je gevoel van verantwoordelijkheid voor jezelf, af te sluiten.

Om een student van geascendeerde meesters te kunnen zijn, kun je niet alleen maar de lering op de wereld bestuderen en verwachten dat dit genoeg is. Je moet voortdurend naar jezelf kijken, aan je psyche werken, je onderscheidingsvermogen vergroten, en zover komen dat een uiterlijke lering jou niet vertelt wat jij moet denken, waarin jij moet geloven. De uiterlijke lering op zich is niet genoeg voor jou, omdat je de uiterlijke lering gebruikt als manier om je intuïtie te stimuleren, zodat jij persoonlijke inzichten krijgt die je helpen om de lering te helpen integreren, toe te passen, maar zelfs je inzicht meer te vergroten dan wat er in die specifieke lering staat.

Deze boodschapper doet dat voortdurend. Wanneer hij een invocatie opzegt, komt er vaak een inzicht in zijn gedachten op, waardoor hij ineens iets begrijpt wat hij daarvoor nog niet had begrepen. Hetzelfde geldt ook wanneer hij een dictaat leest of redigeert. Velen van jullie doen dit ook al, en dit hoort bij het pad.

Je kunt niet op de automatische piloot gaan en vooruitgang boeken op het spirituele pad. Dat kan niet. Wanneer je achterover leunt en je ontspant, sta je óf stil, óf begin je na een korte tijd terug te gaan. Dat kan niet anders.

Er zijn natuurlijk veel leraren op de wereld die je dit hebben beloofd. Zelfs het christendom heeft het idee in de wereld gezet dat je alleen Jezus nodig hebt om gered te worden, want hij zal je alles geven wat je nodig hebt om gered te worden. Wat een bespotting van wat Jezus in feite heeft gedemonstreerd en hoe hij leefde als levende leraar die zijn discipelen probeerde te verheffen naar zijn eigen bewustzijnsniveau.

In het Aquariustijdperk bestaat het student zijn niet uit passief ontvangen. Het is actief omgaan met wat er van de geascendeerde meesters komt uit wat voor bron ook. Je treedt in wisselwerking met een lering, met een leraar, en met de bron van de leraar, namelijk de geascendeerde meesters.