Wezens op de emotionele, mentale en identiteitsniveaus

Vraag: Hoe ervaren wezens op het emotionele, mentale en identiteitsniveau het leven? Plus, hoe zien zij ons?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Estland, 2017:

Dit hangt af van over welke soort wezens wij het hebben, omdat er veel verschillende soorten wezens zijn in de drie andere rijken. Zoals wij hebben gezegd, zijn er gevallen wezens op de lagere niveaus van het identiteitsrijk, op alle niveaus van het mentale rijk en ook op de meeste niveaus van het emotionele rijk.

Van de gevallen wezens in de andere rijken zien de meesten menselijke wezens en proberen zij natuurlijk om jou te beïnvloeden en te manipuleren. Hoe zij naar het leven kijken? Welnu, dat hangt af van waar zij zitten. Veel gevallen wezens of zelfs duistere wezens zoals demonen of entiteiten in het astrale rijk en het emotionele rijk hebben een heel, duistere, negatieve kijk op het leven.

Zij hebben niet een erg verfijnd inzicht. Zij hebben bij lange na niet het soort inzicht dat jullie hebben gekregen door de leringen van de geascendeerde meesters. Zij zijn heel erg op zichzelf gericht. Zij hebben een heel enge visie en zij zijn vaak enorm geagiteerd, heel, heel erg boos, voortdurend in een geagiteerde staat, voortdurend in beweging en uiten hun gevoelens voortdurend. Zij zitten op de lagere niveaus van het astrale rijk dat veel mensen als de hel beschouwen. Er zijn wezens die geen mensen zien, omdat zij eenvoudig in zo’n negatieve gemoedsgesteldheid zijn, zo egocentrisch, dat zij alleen maar hun eigen onmiddellijke omgeving zien.

Nu zijn er in het mentale rijk veel gevallen wezens die niet zo’n negatieve ervaring met het leven hebben, maar die wel een heel enge denkwijze hebben door zich bijvoorbeeld heel erg te concentreren op een bepaald probleem, onderwerp, ideologie of religie. Er zijn bijvoorbeeld veel gevallen wezens in het mentale octaaf die zich heel erg richten op het wetenschappelijk materialisme en de materialistische aanpak van het leven verspreiden. Tijdens het communistische tijdperk concentreerden veel gevallen wezens in het mentale rijk zich op het communisme en lieten de mensen geloven in het communisme, het goed te keuren, het uit te leggen, enzovoort.

Je ziet veel gevallen wezens in het mentale rijk die zich heel, heel erg richten op het bedenken van heel erg complexe, heel ingewikkelde rechtvaardigingen voor de materialistische denkwijze. Er zijn zelfs mensen in het fysieke rijk die zich op deze wezens afstemmen en die boeken hebben geschreven waarin zij heel complexe verklaringen geven over waarom de religie zich bijvoorbeeld heeft ontwikkeld, waarom dat een fout in de ontwikkeling was, maar waarom het zich nog steeds een poos heeft kunnen handhaven en waarom het op den duur zal verdwijnen en veel andere onderwerpen en problemen die met wetenschap te maken hebben.

In het identiteitsrijk zijn een aantal gevallen wezens die er heel erg bezwaar tegen zouden maken als ze duistere of slechte wezens worden genoemd, omdat zij geloven dat zij eenvoudig een superieur inzicht in het universum hebben en hoe het universum werkt of zou moeten werken. In zekere zin hebben ze binnen hun eigen denkkader een positieve kijk op het leven en zij denken dat ze het juiste doen en dat zij uiteindelijk zullen bewijzen dat vrije wil een fout was en dat God dat zal moeten toegeven en hen als de nieuwe leiders moet aanstellen, enzovoort. Dit is natuurlijk een illusie, maar zij vereenzelvigen zich zo met die illusie dat zij in feite een relatief positieve ervaring krijgen.

Nu, zoals we hebben gezegd (ook al hebben we dat niet erg uitgebreid gedaan), zijn er ook veel IK BEN Aanwezigheden die verlengstukken van zichzelf naar het emotionele, mentale en identiteitsrijk hebben gezonden. Veel van die wezens zijn wat mensen traditioneel als engelen beschouwen. Zij zien menselijke wezens natuurlijk heel goed, omdat deze wezens in de drie hogere rijken werden geschapen of door de IK BEN Aanwezigheden werden gezonden om degenen die geïncarneerd zijn te dienen.

In sommige gevallen heeft een IK BEN Aanwezigheid een verlengstuk van zichzelf naar de drie hogere rijken gezonden om het specifieke verlengstuk van zichzelf dat geïncarneerd is, te dienen. In andere gevallen hebben ze wezens gestuurd die op grotere schaal kunnen dienen. Deze wezens hebben, opnieuw, een positieve kijk op het leven, zij hebben het gevoel dat zij het leven dienen. Zij zijn in bepaalde mate verbonden met hun IK BEN Aanwezigheid, maar in sommige gevallen hebben zij niet zo’n ontwikkeld begrip van het leven als wij jullie geven in leringen van de geascendeerde meesters, omdat zij zich meer concentreren op[ de specifieke taak die zij moeten uitvoeren.

Mijn geliefden, dit is een complex onderwerp. Je zou er nog veel meer leringen over kunnen geven. Misschien zullen er op een bepaald moment in de toekomst meer volgen, wanneer wij vinden dat het tijd wordt dat je hier meer over moet weten. Maar je hoeft hier niet zoveel aandacht aan te schenken, omdat het je kan overweldigen als je gedachten te veel dingen te verwerken krijgen. Je begrijpt wat ik zojuist heb gezegd over te veel informatie uit de materiële wereld krijgen en wij staan voortdurend voor de uitdaging hoe we vermijden om jullie mentaal te belasten doordat wij jullie steeds meer leringen geven over steeds meer onderwerpen en steeds meer complexe onderwerpen.