Is de politiek het werk van Satan?

Vraag: Saint Germain heeft eens gezegd dat wij iets konden doen voor ons land door ons te interesseren voor politieke of iets in die richting te doen en dit is voor mij een tamelijk nieuw idee, omdat ik bij een religie hoorde die zei dat alle huidige politiek een onderdeel was van de gevallen denkwijze, Satan en zijn demonen die over de aarde regeren. Ik geloof daar niet meer in zoals vroeger, maar dan vraag ik me af waarom Jezus geen belangstelling toonde voor meer politieke macht in Israël omdat ze hem koning wilden maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

De politieke arena is duidelijk een werktuig van de gevallen wezens en de duistere krachten, maar dat wil niet zeggen dat politiek inherent slecht is. De politiek is, net als andere aspecten van het menselijke leven, een werktuig dat mensen in situaties kan dwingen waarin zij hun bewustzijn moeten verhogen om uit bepaalde problemen te komen die zij voor zichzelf hebben geschapen. De politiek is een leermiddel net als al het andere.

Hier is niets inherent slecht aan en het is eenvoudig de Alpha en de Omega. In een samenleving die meer in de Gouden Eeuw zit, zul je zien dat het spirituele terrein de Alpha is en de Omega het politieke terrein, maar je hebt ze allebei nodig, omdat je geen functionerende samenleving kunt vormen als je religieuze mensen de regels in die samenleving laat maken. Een voorbeeld hiervan is de Shariawet in moslimlanden.

In een ideale samenleving zal er een spiritueel aspect zijn dat zich richt op het verhogen van het bewustzijn van de mensen en hen meer visie te geven, hun te helpen om hogere niveaus van Christusschap te bereiken. Wanneer zij dan een bepaald niveau van Christusschap hebben bereikt, zijn ze geschikt om de politiek in te gaan en zo beginnen hun natie te dienen in die arena door te kijken hoe wij de praktische aspecten van een samenleving kunnen laten werken.

Beide heb je nodig, maar in een ideale situatie hebben politici natuurlijk een bepaald niveau van Christusschap of zij laten de mensen stemmen en zijn hier vervolgens tevreden over, omdat dit een gelegenheid is voor de mensen om iets te leren. Hier is niets inherent slecht aan. Het is wat jij ervan maakt. Je kunt je zeker omdraaien en zeggen dat de religie ook een werktuig van het kwaad is en in veel gevallen zeker een werktuig van Satan is geweest, waaronder bepaalde christelijke taken van de religie.

Waarom heeft Jezus zijn volgelingen niet aangemoedigd om dit te doen? Omdat het toen een andere tijd was, waarin het collectieve bewustzijn veel lager was. Het doel van Jezus was een voorbeeld neer te zetten dat het in de eerste plaats mogelijk was om een hogere bewustzijnsstaat te bereiken, en daarom deze beweging te initiëren, waarin de mensen systematisch het pad naar Christusschap konden bewandelen.

Het was niet zo dat Jezus opzettelijk de politiek negeerde of dacht dat het slecht was of niet nodig. Jezus incarneerde alleen maar op een specifieke plek, op een specifiek moment in de geschiedenis. De natie van de Joden had in de tijd van Jezus een groot politiek probleem vanwege de bezetting door de Romeinen. Zoals we hebben gezegd, kwam Jezus niet om een koning-krijger te worden die Israël van de Romeinen zo bevrijden. Dat was niet zijn probleem en daarom was hij geneigd om zich van de politiek afzijdig te houden.

Omdat het bewustzijn is verhoogd en men bewuster is en er meer leringen zijn over het pad naar Christusschap, is het in de tegenwoordige tijd een natuurlijk onderdeel van je pad naar Christusschap, dat je ook begint te kijken: “Hoe kan ik het geheel dienen? Hoe kan ik andere mensen helpen? Hoe kan ik de samenleving helpen?” Dit betekent niet dat jullie allemaal expert worden in politieke zaken, dat jullie allemaal dit moeten bestuderen, zoals Moeder Maria net heeft gezegd. Het betekent wel dat het voor een aantal van jullie een onderdeel van je Christusschap is om iets van politiek af te weten, om er actief deel aan te nemen, of zelfs voor je mening op te komen en die nieuwe ideeën uit te leggen en op nieuwe manieren naar dit terrein te kijken.

Nogmaals, wanneer je iemand die heel algemene uitspraak hoort doen, bijvoorbeeld dat de politiek het werk van Satan is, weet je dat je te maken hebt met mensen die volledig vastzitten in het zwart-witdenken. Natuurlijk krijg je door alle leringen die wij hebben gegeven om het zwart-witdenken te transcenderen, een goede kans om dat te doen, om dat gewoon achter je te laten en te begrijpen dat jij deze ervaring nodig had, maar dat je die niet de rest van je leven me je mee hoeft te dragen.