De complexiteit van de IK BEN Aanwezigheid

Vraag: Ik heb een vraag over de IK BEN Aanwezigheid, omdat we het concept hebben gekregen dat het een spiritueel wezen is. Ik vraag mij af of een deel van de IK BEN Aanwezigheid zich op ons, onze Bewuste Jij, concentreert, maar of de rest van de IK BEN Aanwezigheid zich ook totaal op ons richt, of dat de IK BEN Aanwezigheid een soort leven in de spirituele wereld heeft? Of is het een klein beetje verbonden met de gevallen wezens, omdat gevallen wezens uit verschillende sferen zijn gevallen? De IK BEN Aanwezigheid kan zich niet vervelen, maar leert het ook iets van gevallen wezens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus – Estland, 2017:

De IK BEN Aanwezigheid is een heel complex wezen. Wat wij tegen jullie hebben gezegd is in zekere zin een vereenvoudigde lering over de IK BEN Aanwezigheid. Hier zijn diverse redenen voor. Een daarvan is natuurlijk dat woorden niet toereikend zijn om de IK BEN Aanwezigheid te beschrijven. Een andere is dat het moeilijk is om de IK BEN Aanwezigheid te bevatten of te begrijpen zolang je nog bent geïncarneerd. Je kunt mystieke ervaringen hebben over een verbinding met de IK BEN Aanwezigheid, één zijn met de IK BEN Aanwezigheid, maar je gaat niet echt begrijpen wat jouw IK BEN Aanwezigheid is. Hoeveel leringen wij jullie ook geven, je gaat niet op een intellectuele manier begrijpen wat jouw IK BEN Aanwezigheid is. Dat is ook een van de redenen dat wij jullie concepten proberen te geven die jullie in de eerste plaats kunnen helpen om contact te maken met de IK BEN Aanwezigheid en niet voornamelijk op een intellectuele manier te begrijpen wat het is.

Het is correct te zeggen dat de IK BEN Aanwezigheid een heel complex spiritueel wezen is en dat die zich niet volledig op jou en het leven dat jij hier leidt, concentreert. Er zijn IK BEN Aanwezigheden die meer dan één verlengstuk van zichzelf naar diverse niveaus en plekken hebben gezonden. Er zijn IK BEN Aanwezigheden die meer dan één verlengstuk van zichzelf naar het fysieke octaaf hebben gezonden. Sommigen hebben verlengstukken in het emotionele, mentale en in het identiteitsrijk.

Dit is natuurlijk niet iets waar jij je heel druk over hoeft te maken, omdat het niet jouw relatie tot jouw IK BEN Aanwezigheid beïnvloedt. De IK BEN Aanwezigheid is in staat om zich heel goed op jou te concentreren en jou te geven wat je nodig hebt om te groeien. Je hoeft niet te weten: Heeft mijn IK BEN Aanwezigheid andere verlengstukken en waar zijn die dan? Je kunt veilig zeggen dat jij die niet tegenkomt terwijl jij geïncarneerd bent op aarde, omdat een IK BEN Aanwezigheid niet twee verlengstukken van zichzelf naar dezelfde planeet zendt, omdat hij diverse ervaringen wil krijgen.

Wat er gebeurt met de IK BEN Aanwezigheid van een gevallen wezen is natuurlijk een heel ander onderwerp. Nu hebben we jullie proberen uit te leggen dat jouw IK BEN Aanwezigheid positieve ervaringen over het leven opdoet en levenslessen krijgt die hij goed benut, wat jij ook op aarde hebt meegemaakt en ondanks het feit dat jij je heb geïdentificeerd met een menselijk wezen en ondanks het feit dat jij misschien denkt dat jij heel lange tijd niet veel spirituele vooruitgang op aarde hebt geboekt.

Dat gaat niet op voor een gevallen wezen, omdat iemand of een wezen met het gevallen bewustzijn, eigenlijk niet veel andere levenslessen kan krijgen dan: “Dit werkt niet.” De IK BEN Aanwezigheid is wel intelligent. Hij heeft niet veel tijd nodig om uit te vinden dat het gevallen bewustzijn niet werkt. Dan zal een IK BEN Aanwezigheid meestal andere verlengstukken van zichzelf naar beneden sturen, zodat hij meerdere ervaringen kan krijgen en zodoende toch nog kan groeien. Dan kan hij het verlengstuk dat is gevallen, de tijd geven die het nodig heeft in de hoop dat die zich op een dag zal omkeren en aan het opwaartse pad beginnen.

We zouden kunnen zeggen dat de IK BEN Aanwezigheid in principe geen aandacht aan hem schenkt, wanneer het wezen is gevallen, totdat hij begint te ontwaken en zich openstelt voor assistentie van de IK BEN Aanwezigheid. Dan zal de IK BEN Aanwezigheid waarschijnlijk verlengstukken van zichzelf ergens anders naartoe zenden, zodat hij op diverse manieren input ontvangt.