Christusbewustzijn is een concept

Vraag: Ik heb een vraag over het dictaat van gisteren van de Aanwezigheid van Liefde (Beschikbaar in het boek ‘Healing Your Spiritual Traumas’). En we hebben gehoord over het proces van het steeds meer verheffen van de Bewuste Jij naar eenheid met de IK BEN Aanwezigheid. Het leek mij toe dat het hele proces ook zou kunnen worden beschreven zonder zelfs ook maar te refereren aan het Christusbewustzijn. Ik zou dus willen vragen of je wat verduidelijking zou kunnen geven over wanneer het Christusbewustzijn in beeld komt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus – Nederland, 2017:

De Bewuste Jij is een concept. De IK BEN Aanwezigheid is een concept. Het Christusbewustzijn is een concept. Het gevallen bewustzijn is een concept. Planeet aarde is een concept. Het universum is een concept. Je begrijpt wel, mijn geliefde, dat het helemaal klopt en je hebt goed geobserveerd dat je het hele proces ook kunt beschrijven zonder de terminologie van het Christusbewustzijn.

In vorige tijdperken is het heel anders beschreven. Zelfs in deze tijd kun je het goed beschrijven door andere systemen. Het is eigenlijk het proces waarin jij je gaat realiseren dat jij geen product van de aarde bent, jij bent geen product van je fysieke lichaam, jij bent geen product van je vier lagere lichamen. Een element van jouw bewustzijn is onafhankelijk van wat ook maar op de materiële wereld. Je gaat beseffen dat de reden dat dit element van jouw bewustzijn onafhankelijk is van de materiële wereld, is dat het niet uit de materiële wereld komt. Het komt uit een hoger rijk en het kwam uit dat hogere rijk, omdat een wezen jou naar deze wereld toe heeft gezonden. Vervolgens bevrijd jij je uit de identificatie met deze wereld en ga jij je identificeren met en als dat hogere wezen dat jou heeft gezonden.

De waarde van deze reis bestaat eruit dat jij, nadat je die onderdompelingsfase hebt meegemaakt waarin jij jezelf beschouwt als een wezen dat gescheiden is van je hogere zelf, zelfs dit hogere deel van je wezen vergeet, je volledig met het materiële universum identificeert, eruit ontwaakt en jij dan een hoger bewustzijn in je totale wezen hebt over wie jij bent, hoe de wereld werkt, wat de hogere bedoeling van het leven is. Zoals gisteren zo mooi werd gezegd, heeft jouw IK BEN Aanwezigheid een totaal andere ervaring van het proces dan de Bewuste Jij of jijzelf, en daarom leidt dit tot groei.

Ja, je kunt het zeker op andere manieren uitleggen. Je kunt natuurlijk het Christusbewustzijn erbij betrekken door te zeggen dat naarmate de Bewuste Jij of jij (hoe je het ook maar omschrijft) zich niet meer identificeert met de dingen op deze wereld en contact begint te maken met het hogere deel van zijn wezen, dit de essentie van het Christusbewustzijn is. Op het moment dat jij je realiseert dat, zoals ik het 2000 jaar geleden heb uitgedrukt: “Ik kan zelf niets doen.” Omdat ik geen apart wezen ben en ik kan alleen maar bestaan door de stroom van energie die uit het hogere deel van mijn wezen komt. Ik kwam ook met de uitspraak: “Mijn vader, die in mij is, doet het werk”, in de betekenis van mijn IK BEN Aanwezigheid. Ook: “Mijn Vader en ik zijn één.” Ik en mijn hogere Zelf zijn Een en zolang jij geïncarneerd bent, kun je dat alleen maar zeggen.

Je kunt zeggen: “Er is een ‘ik’ hier in dit rijk die één is met iets hierboven.” Je kunt zeggen : “Ik en mijn Vader.” Je kunt zeggen: “Mijn Bewuste Jij en mijn IK BEN Aanwezigheid zijn Een.” Maar alleen wanneer je ascendeert kom je , laten we het dualisme noemen, de dualiteit te boven, een deling waardoor er iets is dat zichzelf gescheiden beschouwt en alleen dan doorloop je het proces waarin de Bewuste Jij haar definitieve staat bereikt.

Wij hebben dit op verschillende manieren proberen uit te leggen, die allemaal kloppen, wij hebben geprobeerd om er woorden aan te geven, maar zoals gisteren ook werd gezegd, kun je hier eigenlijk geen woorden voor vinden. Je ascendeert uit een lineaire sfeer naar een non-lineaire sfeer en het proces dat jij ervaart nadat je de lineaire sfeer verlaat, kan niet worden gereduceerd tot de woorden van de lineaire sfeer.