Halal slachten, de Sharia, vernieuwing van de islam

Vraag: Kunnen de meesters het (religieus) ritueel slachten van dieren bespreken (en waarom varkensvlees onrein is voor de islamitische mensen)?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Een van de grote zorgen die Jezus had met betrekking tot het helpen van het Joodse volk om vooruit te komen, was dat zij absoluut die hele traditie van dieroffers moesten ontstijgen. Natuurlijk hebben menselijke wezens de zonden gepleegd en om dieren lijden en pijn toe te brengen om zogenaamd de zonden van de mensen af te wassen, is gewoon een vorm van collectieve waanzin.

Helaas wilde het Joodse volk die neiging niet zo graag opgeven en zelfs de poging van Paulus door te zeggen dat het bloed van Jezus aan het kruis het onnodig had gemaakt om mensenoffers te brengen, had niet beslist een positief effect. Veel fundamentalistische christenen geloven nu dus dat het bloed van Jezus de hele mensheid heeft bevrijd van hun zonden. Zoals wij steeds weer opnieuw hebben onderwezen, moet jij je bewustzijn veranderen om je van zonden te bevrijden.

Met betrekking tot de islam vormt het hele ritueel rondom het op een speciale manier slachten van dieren, nogmaals, een vorm van collectieve waanzin (om heel direct te zijn). Het heeft geen spirituele betekenis om dieren op die manier te slachten. Het maakt het vlees niet zuiverder als je het eerst laat uitbloeden. Het veroorzaakt onnodige pijn bij de dieren en zorgt daarom voor vervormde energie die uiteindelijk het collectieve bewustzijn en de mensen persoonlijk belast. De mensen die het uitvoeren, maken karma en in zekere zin maken ook de mensen bepaald karma die deze praktijken laten voortbestaan door dit vlees te blijven eten.

Mijn geliefde, dit is een netelig onderwerp in die zin dat je aan de ene kant zou kunnen zeggen dat menselijke wezens nooit dieren onnodig pijn en lijden moeten toebrengen, maar hoe definieer je ‘onnodig pijn en lijden’? Je kunt niet op deze planeet leven zonder de ruimte in te nemen die anders door dieren zou worden ingenomen. Het gebouw waarin je bent, had een weide of een bos kunnen zijn en dan hadden hier dieren geleefd. Het komt erop neer dat menselijke wezens natuurlijk het recht hebben om hier op aarde te zijn, zelfs als dat de natuur en de dieren beïnvloed.

Wat betreft of varkensvlees onzuiver is, dit hangt natuurlijk af van wat je bedoelt met ‘onzuiver’. Ik weet dat men in vorige dispensaties van geascendeerde meesters zei dat varkens werden geschapen door genetische manipulatie in een vorige eeuw. Zoals ik gisteren heb gezegd over genetisch gemodificeerd voedsel, komt er een moment waarop je dit moet ontstijgen. In het algemeen is varkensvlees niet inherent onzuiverder dan dat van andere dieren, omdat alle dieren een reflectie zijn van een bepaalde bewustzijnsstaat die niet het Christusbewustzijn is. In principe zouden maar weinig diersoorten het op aarde overleven als de aarde totaal bevrijd was van de dualistische denkwijze.

Dit toont eigenlijk aan dat de mensen met een islamitische religie (en de denkwijze die achter religie zit) nog steeds heel erg vastzitten in het zwart-witdenken. Zij zijn nog heel erg gebonden aan een rituele benadering van het leven waarin zij regels willen stellen. Dit is natuurlijk geen houdbare situatie, omdat de enige manier waarop de islam het de komende decennia en in de Gouden Eeuw als religie kan overleven, is door haar weg terug te vinden naar haar mystieke wortels. Dit is de enige manier waarop een religie het kan overleven en dan moet je binnen de islam erkennen dat de oorspronkelijke openbaringen bepaalde waarde hadden, maar niet alle verzen in de Koran en de oorspronkelijke openbaringen; een aantal daarvan kwamen uit een dualistische bron. Daarom kun je de Koran ook zo veranderen dat die de Jihad goedkeurt.

Men moet erkennen dat ook de hele Shariawet later is gemaakt en niet op één lijn zit met de geascendeerde meesters, niet op één lijn is met universele spirituele principes en islamitische landen niet naar de moderne tijd brengt. Ze zullen enkel voor steeds meer interne conflicten zorgen, steeds meer onrust, tot dit omslaat in geweld, zoals je al in vele landen ziet. Het is duidelijk dat dit als agressie begint tegen niet-moslims, maar zoals je ziet bij IS of ISIS, zijn moslims maar al te graag bereid om ander moslims te doden wanneer zij een fanatische gedachtegang krijgen. Als de islam deze last die ze uit het verleden meedraagt, niet kan loslaten, zal er hier steeds meer van te zien zijn in de komende decennia.