Gelijkheid tussen geslachten en van geslacht veranderen

Vraag: Deze vraag gaat over gelijkheid tussen geslachten en mensen die fysiek van geslacht willen veranderen. Ik weet dat de meesters erover hebben gesproken dat wij mannelijke en vrouwelijke delen in ons wezen hebben, dus mijn vraag is wat voor waarde dat heeft voor de Gouden Eeuw of is het iets wat van de duistere krachten komt. Ik weet niet of het hier in Europa gebeurt. In de Verenigde Staten gebruiken mannen het damestoilet en vrouwen gaan naar het herentoilet, de kleedkamers zijn voor zowel mannen als vrouwen. Gaan we daar naartoe? En ze zeggen ook dat jij, wanneer je geboren bent, kiest welk geslacht jij wilt, ongeacht hoe jouw lichaam eruit ziet. Is dit iets van de duistere krachten of komt het omdat we heen en weer gaan naar de Gouden Eeuw gaan, en kiezen welk geslacht jij wilt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Je kiest je geslacht niet zomaar, dat wordt gebaseerd op een specifiek leven. Het probleem met deze hele kwestie is dat mensen geen inzicht hebben in de spirituele werkelijkheid of reïncarnatie. Daarom denk je dat je maar één leven hebt en dat het enigszins toeval is of jij in een mannelijk of vrouwelijk lichaam zit. Daarom zou je in staat moeten zijn om te kiezen of als jij je niet herkent in het geslacht van je lichaam, dan zou je in staat moeten zijn om dat te veranderen.

De waarheid is dat jij, afhankelijk van wat er gebeurt voor je incarneert, min of meer de gelegenheid hebt om het geslacht van je fysieke lichaam uit te kiezen. Ik zeg min of meer, omdat jij je karma niet kunt negeren. Als je specifiek karma hebt en als het belangrijk is om dat in dit leven in evenwicht te brengen, dan kun je heel duidelijk begrijpen dat de enige manier om dat karma in evenwicht te brengen, is dat je een specifiek type lichaam aanneemt. Daarom kun je niet zomaar kiezen of je als man of vrouw, of in een mannelijk of vrouwelijk lichaam, geboren wilt worden, omdat jij jouw karma in evenwicht wilt brengen.

Het probleem dat dan om de hoek komt kijken, is dat van lichaam veranderen geen gemakkelijke taak is. Als je meerdere levens als vrouw hebt geleefd, vraagt het wat aanpassing om naar man te veranderen. Afhankelijk van je bewustzijnsniveau kan dit snel gaan of wat langer duren. Voor sommige mensen duurt dat langer en als ze dan incarneren als vrouw nadat ze meerdere levens als man hebben geleefd, kunnen ze die verandering niet doorvoeren. Ik moet mezelf nu verbeteren en zeggen: zij incarneren in een vrouwenlichaam nadat ze geïncarneerd waren in een mannenlichaam, en ineens herkennen zij zichzelf niet in een vrouw, omdat zij het momentum hebben dat zij een mannenrol hebben. Dit is de basis voor veel van de verwarring over het geslacht dat jij hebt.

Veel van de discussie komt inderdaad van bepaalde duistere krachten die, natuurlijk, de mensen willen laten struikelen. Als zij jou ongelukkig kunnen maken over jouw lichaam en als jij niet het geslacht van het lichaam dat je bezit, kunt veranderen, nu dan hebben zij een leven waar zij bij jou energie aan kunnen onttrekken, omdat jij je ongelukkig voelt. Zij kunnen dat natuurlijk ook gebruiken om chaos en verwarring in de samenleving te scheppen.

Mijn geliefde, het probleem gaat zelfs nog verder, omdat er op aarde veel samenlevingen zijn waarin je al eeuwenlang, zelfs vele millennia, heel strak omschreven rollen voor mannen en vrouwen hebt. Hoe doorbreken we die traditionele geslachtrollen? Je kunt zien dat de vrouwen in islamitische landen in een bepaalde rol gevangenzitten. De mannen zitten trouwen ook gevangen in een bepaalde rol, maar zij zien dat vaak niet vanwege hun cultuur. De mannen krijgen bepaalde privileges om de vrouwen uit te buiten.

Nu begint dat te veranderen, omdat er een legitiem bewustzijn begint te ontstaan dat die traditionele geslachtsrollen moeten worden getranscendeerd. Dit houdt ook in dat je de manier transcendeert waarop de twee seksen zich tot elkaar verhouden. Het is bijvoorbeeld niet beslist verkeerd dat je deze scheiding overwint, die scheiding tussen mannen en vrouwen. Dit kan vaak helpen om de traditionele geslachtsrollen verzachten.

Zoals je bij elk nieuw probleem ziet, zijn er in het begin vaak een aantal heel onevenwichtige mensen die het probleem omarmen, maar het probleem kan wel kloppen. In veel gevallen geven we bepaalde stuwkracht uit om een veranderingen in bewustzijn teweeg te brengen en er zijn mensen die zich hierop afstemmen en die proberen om die omslag in bewustzijn op een positieve manier tot stand te brengen.

De duistere krachten willen altijd voorkomen dat er een omslag in bewustzijn komt en een van de manieren waarop ze dat doen, is bepaalde mensen gebruiken van wie ze hun geest kunnen overnemen. Dan sturen ze die mensen ernaar toe om op het probleem in te gaan, maar komen er met zo’n onevenwichtige visie uit dat de meeste mensen onmiddellijk een stap achteruit doen en er niets mee te maken willen hebben. De meeste mensen erkennen dat de aanpak heel onevenwichtig is, maar kunnen er niet doorheen zien, ze begrijpen niet dat het probleem wel enigszins waar is.

Ja, in de Gouden Eeuw zullen de geslachtsrollen zeker veranderen en wel heel dramatisch. Hier zijn een paar tussenstappen voor nodig, waarin je door een paar dingen heen moet die eerlijk gezegd op den duur een beetje onvolwassen zijn, zoals mannen en vrouwen die dezelfde kleedruimte gebruiken. Ik heb er geen echt probleem mee, maar dat lost het probleem natuurlijk niet op, omdat het bewustzijn dat moet veranderen, veel groter is.

Je moet ook onderscheid beginnen te maken en in het ideale geval erkennen dat je in grote mate zelf het fysieke lichaam hebt gekozen waarin je bent geïncarneerd. Het hoogste potentieel voor dit leven is dat jij aan je psychologische problemen werkt tot je vrede hebt met een mannelijk of vrouwelijk lichaam. Nu heb ik het over het geslacht van je lichaam, niet je seksualiteit, omdat dit een veel gecompliceerdere kwestie is, waar we uit en treure over hebben gesproken, met homoseksualiteit. Daar wil ik nu niet op ingaan.

Je moet op het punt komen dat je ongeacht je seksuele geaardheid, vrede hebt met een mannelijk of vrouwelijk lichaam, omdat je het eigenlijk niet kunt veranderen. Zeker, je kunt een geslachtsoperatie ondergaan, maar maakt dat je echt gelukkiger? In de meeste gevallen niet.

Dit zou de ideale situatie zijn. Het probleem om de geslachtsrollen af te breken, is ook een veel, veel groter probleem dan waar wij het nu over hebben. Ik zal hier in de toekomst meer leringen over geven, wanneer ik leringen zal geven over hoe je vrouwen kunt bevrijden van de exploitatie waar zij vele millennia aan zijn blootgesteld.