De leringen in andere talen vertalen

Vraag: De mensen in Korea beginnen aan twee cursussen na de conferentie in mei van dit jaar. De ene gaat over Personal Self-Mastery en de andere is Master Keys to Personal Christhood. De mensen in Korea waren erg gefrustreerd over de interpretatie van de boodschap vanwege de terminologie.

De vertaler en de coördinator konden geen wederzijds begrip bereiken omdat zij een verschillende achtergrond hadden. Een andere kwestie was hoe je elkaar kunt respecteren ook al hebben mensen er een andere kijk op en een andere interpretatie ervan. Sommige mensen voelen zich verveeld om tegelijkertijd twee cursussen te volgen. Ik weet dat de mensen dat zelf moeten regelen. Mijn vraag is: Wat voor advies kun je geven of een aanbeveling om de cursus succesvol te doen, vooral die van Personal Christhood, omdat er problemen zijn over de vertaling, bijvoorbeeld het dualiteitsbewustzijn en dat kan in het Koreaans op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. En er zijn diverse gevallen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2017 – Estland:

Je moet erkennen, mijn geliefde, dat je wanneer je aan zoiets begint, als een groep die de cursus in Christusschap bestudeert, de uitdagingen die je tegenkomt, eruit bestaan hoe je met elkaar omgaat, hoe je het werk van de cursus kunt doen, dat een onderdeel van de cursus vormt. Het is een deel van de initiatie.

Wat betref de omgang met elkaar en het respect voor elkaar, moet je begrijpen dat er altijd een neiging onder spirituele studenten bestaat om gehecht te raken aan een bepaalde interpretatie en het gevoel te hebben dat hun manier de juiste manier is, of zelfs de enige manier. Anderen moeten het ook op dezelfde manier doen. Die bewustzijnsstaat moet je overwinnen om vooruitgang op het pad naar Christusschap te boeken. Je moet dat respect voor elkaars vrije wil ontwikkelen en andere mensen de vrijheid geven om de cursus te doen, of hun eigen leven te leiden, zoals zij geschikt vinden voor hun huidige bewustzijnsniveau.

Je kunt geen succes met een cursus zoals deze hebben, als er mensen heel erg gehecht aan hun mening zijn en die aan anderen willen opdringen. Ik besef dat zulke mensen dat vaak met goede bedoelingen doen, maar desondanks is dit niet het pad van Christusschap.

Wat betreft het doen van twee cursussen tegelijk: wij zullen altijd een probleem hebben dat de meest enthousiaste studenten zoveel mogelijk willen doen om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken. Wij begrijpen dat er een fase is waarin je dat moet doen. Je moet ernaar streven. Je moet een poging doen. Maar wij bevelen altijd evenwicht aan, zodat je niet meer doet dan je aankunt met respect voor je normale alledaagse praktische leven.

Voor veel mensen is het te veel om die cursussen gelijktijdig te doen. Die zijn eigenlijk zo ontworpen om gelijktijdig te doen. Je begint met het’ Path of Self-Mastery’ en doorloopt de stralen en daarna ga je met het ‘Path of Christhood’ verder.

Nu, er zijn mensen die toe zijn aan het pad van Christusschap, maar – en daarom is die het eerst gegeven – je moet ook erkennen dat je praktisch moet zijn. Als je geen tijd hebt, als je gestrest raakt van twee cursussen tegelijk, kies je er één uit. Jij mag zeggen welke je kiest, omdat dit, nogmaals, een deel van de initiatie is.

Er zullen altijd mensen zijn die, als ze volkomen eerlijk tegen zichzelf zijn, de cursus over Christusschap hoger achten dan het pad naar zelfmeesterschap en omdat zij geavanceerd willen zijn, die dan kiezen. Maar dat is natuurlijk niet de hoogste motivatie, en het zou beter zijn als je met het ‘Path to Self-Mastery begint.