De rol van Polen en Oost-Europa

Vraag: Wat is de rol van Polen en het Poolse volk die in bepaalde opzichten achteroplopen. Wat is onze rol en hoe kunnen wij dichter bij het Gouden Eeuwbewustzijn komen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

Welnu, het is heel, heel erg waar mijn geliefde, dat toen het communisme instortte, er een bepaalde gedachtegang in West-Europa bestond dat West-Europa, omdat dit vrij en democratisch was gebleven, omdat de economie en de technologie daar veel beter was, en op een bepaalde manier de culturele ontwikkeling ook, dat West-Europa superieur was aan Oost-Europa. In veel Oost-Europese naties, niet alleen Polen, heerste het bewustzijn dat zonder dat het openlijk werd gezegd of erkend, veel van die landen en mensen het gevoel hadden dat zij omdat zij door de Sovjet-Unie, door Rusland, werden onderdrukt en deel uitmaakten van het Warschaupact of een deel van de Sovjet-Unie, wel moest betekenen dat zij op een of andere manier inferieur waren. Zij konden daar niet omheen, zij konden niet voor zichzelf opkomen en er heerste zelfs het gevoel dat de westerse naties na de Tweede Wereldoorlog hun vrijheid niet wilden garanderen en dat betekende dat zij niet op waarde geschat werden en door de westerse naties in de steek gelaten werden.

In feite was er een hele reeks zaken die in het ideale geval naar voren hadden moeten worden gebracht en besproken na de val van het communisme. Ik kan ondubbelzinnig zeggen dat West-Europa een historische kans kreeg toen het communisme instortte. Ik heb al eerder gezegd dat naties op een bepaald ontwikkelingsniveau komen, waarop ze pas verder kunnen als zij hun welvaart of hun ontwikkeling gebruiken, hun gewaarzijn, om anderen te helpen. De West-Europese landen hadden de historische kans om hun broeders in Oost-Europa te helpen. Zij hebben ervoor gekozen om dat niet volledig te doen. Zij hebben wel iets geholpen, maar er had veel, veel meer gedaan kunnen worden. Zij hadden in psychologisch opzicht ook veel meer kunnen doen, maar ik realiseer me dat dit een hele grote sprong zou zijn geweest, gezien de staat in Europa en het collectieve bewustzijn.

Het had gekund, maar het zou een grote sprong zijn geweest en het is niet gebeurd, dus in plaats van te weeklagen over het verleden, is het een noodzaak dat Europa hopelijk in de toekomst een openlijker debat over de verschillende naties aangaat en of een aantal inferieur zijn, of dat andere superieur. Het is duidelijk dat het Poolse volk een gevoel van inferioriteit had, wat gedeeltelijk te maken heeft met de geschiedenis van het Poolse volk. Jullie zijn zo vaak overspoeld door buitenstaanders uit zowel het oosten als het westen. Zoals wij al eerder hebben gezegd, is dit een rol die jullie op je hebben genomen en dit laat een bepaalde volwassenheid in de natie zien. Het Poolse volk moet hier openlijk naar kijken en tot de conclusie komen dat jullie op geen enkele manier tekortschieten, jullie zijn niet inferieur en jullie zijn, in de eerste plaats, niet inferieur wat betreft menselijkheid.

Menselijkheid vind je overal. Volwassen zielen vind je in ieder land. Goede, goedwillende mensen vind je in ieder land. Ik heb het niet alleen over spirituele mensen die een bepaald niveau van Christusschap bezitten. Ik heb het zelfs niet beslist over de top tien procent, maar in iedere natie zie je mensen die een staat van non-agressiviteit hebben bereikt, en die zijn wat je zou kunnen noemen, goede, vreedzame mensen die goede bedoelingen hebben met hun medemensen.

Dit is een basaal niveau van menselijkheid, als dat wordt herkend, kan het mensen verbinden. Zeker, het Poolse volk bezit die in overvloed en in alle andere naties van Oost-Europa zijn mensen die dit hebben. In Rusland bezitten de mensen, veel van hen niet iedereen, die ook en zeker niet iedereen in ieder land. Maar waar Polen op dit moment doorheen gaat met haar nieuwe regering, is dat ze voor Polen probeert op te komen, goed, het is een noodzakelijke fase en de enige manier waarop jullie dat nu kunnen. Het is niet de beste aanpak. Het is niet beslist zo’n volwassen aanpak en je krijgt er niet beslist veel respect door van West-Europese naties. Maar voor de impact op de Poolse psyche is het een noodzakelijke stap.

Er is natuurlijk een hogere aanpak, omdat jullie je gevoel van inferioriteit niet overwinnen door met je hand op tafel te slaan en te zeggen: “En nu willen wij de aandacht.” Jullie overwinnen je gevoel van inferioriteit door naar jezelf te kijken. Nogmaals, het Poolse volk vindt haar eigenwaarde niet door het gedrag van de West-Europese naties ten opzichte van Polen te veranderen. Jullie vinden die wel als jullie naar je persoonlijke psychologische problemen, en de nationale problemen, kijken en dan te kijken waarom jullie je inferieur voelen en zover te komen dat jullie je eigen menselijkheid herkennen dat erkennen dat je totaal geen reden hebt om je inferieur te voelen ten opzichte van een andere natie of welke andere mensen ook.