Vluchtelingen en de politieke situatie in Zweden

Vraag: Ik wil de meesters iets vragen over de spirituele situatie in Zweden, gezien de politieke en sociale achtergrond daar. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Zweden en de politieke situatie is erg geïnfecteerd. Twee jaar geleden heeft Zweden bijna 166.000 vluchtelingen opgevangen en dat riep vragen op over de toekomst van Zweden. Wat is de spirituele visie, wanneer er zoveel immigranten komen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Estland, 2017:

Wel, mijn geliefde, de natie Zweden heeft een groot potentieel om een van de voorlopers te worden om de Gouden Eeuw te manifesteren. Om dat potentieel te kunnen waarmaken, moet Zweden ook naar haar nationale psyche kijken en zich realiseren dat bepaalde neigingen haar beletten om een van de leiders in het nieuwe tijdperk te zijn.

Aan de ene kant heeft Zweden de wens om internationaal gezien de leider te zijn, zoals je duidelijk kunt zien aan haar geschiedenis. Tegelijkertijd zitten er bepaalde blokkades in haar nationale psyche die verhinderen dat dit gebeurt. Een van de belangrijkste blokkades, is natuurlijk (waar deze boodschapper zich van bewust werd, toen hij daar woonde) is de onwil om openlijk over bepaalde zaken en problemen te praten.

Welnu, je noemde het probleem van het grote aantal immigranten en hier zit de tegenstelling in de nationale psyche van Zweden. Zij willen zichzelf neerzetten als een heel open en tolerante samenleving, en daarom accepteren zij grote aantallen vluchtelingen of immigranten. Tegelijkertijd zit in hun nationale psyche dat ze niet openlijk over problemen willen praten. Er kunnen niet grote aantallen mensen met een andere cultuur in een land komen zonder dat er bepaalde zaken worden gecreëerd. Als je bang bent om ze problemen te noemen, noem ze dan anders. Maar het is absoluut onvermijdelijk dat er bepaalde zaken gaan spelen die moeten worden opgelost en dat doe je niet als je er niet op een open en eerlijke manier over wilt praten.

De Zweden hebben die zwakheid dat ze niet openlijk over dingen willen spreken. Zij willen net doen of het probleem niet bestaat. Zij willen het onder het kleed vegen en denken dat het zich vanzelf wel oplost. De meeste andere landen vinden het daarom onmogelijk om met de Zweden samen te werken, omdat men in veel andere landen veel meer bereid is om openlijk over problemen en zaken te spreken en ze dan op te lossen.

De tegenstelling is dat Zweden aan de ene kant een leider wil zijn, maar zij willen de leider zijn door alle andere naties de Zweedse manier van problemen afhandelen te laten accepteren. Dit is gewoon niet realistisch. Die houding is onvolwassen en net zoals je bij het verkiezingsproces ziet, zal de situatie steeds chaotischer worden, en het Zweedse volk zal steeds meer verdeeld raken over deze kwestie, omdat je steeds meer spanning creëert wanneer je mensen niet vrij hun gevoelens laten uiten en over een onderwerp laat praten.

Je zult zien dat de extremere partijen die extremere meningen hebben, steeds meer steun zullen ontvangen. Niet omdat de meeste mensen de rechtse partijen echt steunen. Dat zie je overal in de geschiedenis terug. In het begin steunden de meeste Duitsers de nazipartij niet, maar zij waren ontevreden over de traditionele partijen en waren geneigd om steun te geven aan degenen die in ieder geval iets anders zeiden, die niet bang waren om een kwestie aan te pakken.

Dit zie je in Zweden ook. De partijen die niet bang zijn om over de problemen met immigranten te spreken, krijgen steun omdat de mensen het gevoel hebben dat niemand anders hun zorgen serieus neemt. Het is meer de vraag – op dit moment een open vraag – hoe ernstig de politieke crisis in Zweden moet worden voordat de politici van de grote partijen en de mensen in het algemeen bereid zijn om naar het onderwerp te kijken en dan eenvoudig veranderen en zich realiseren: “Hier moet verandering in komen. Dit kan zo niet doorgaan. We kunnen geen leider van de moderne wereld worden als wij niet openlijk kunnen praten en als wij verwachten dat samenwerking betekent dat de andere mensen dingen op onze manier doen.”