De complexiteit en het tijdschema om de Gouden Eeuw te manifesteren

Vraag: Wat we begrijpen als de term Gouden Eeuw, zal zich in een periode van 2000 jaar als een aaneengeschakeld tijdperk manifesteren. Stel je eens voor dat de Christus, 10.000 Christuswezens nu incarneren. Ook zijn er verscheidene miljoenen wezens die een hoog niveau van Christusschap kunnen bereiken in hun leven. Er is ook genoemd dat een paar honderd mensen/spirituele wezens Boeddhaschap kunnen bereiken, als die nu incarneerden. Mijn vraag is: Zijn de Christuswezens zich er wel van bewust dat zij nu hun Goddelijke plan moeten uitvoeren, of als dat niet zo is, wat kunnen wij dan doen om hen te wekken.

Tweede vraag: Wat kunnen we verwachten ten aanzien van de cruciale verandering op deze planeet als wij samen met Saint Germain er continu aan werken om de Gouden Eeuw te manifesteren? Verandert er dan iets? Als we samenwerken, kunnen we dan de komende tien jaar een cruciale verandering verwachten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

De mensen die nu zijn geïncarneerd die een grote mate van Christusschap hadden voor zij incarneerden, hebben allemaal intuïtief het gevoel wat hun Goddelijke plan is en veel van hen werken daar naartoe. Nu, wat er zou kunnen gebeuren, is dat zij zich bewuster worden van dit proces. Zij zouden zich bewuster kunnen worden van het feit dat er zoiets bestaat als Christusschap en dat zij hogere niveaus zouden kunnen bereiken en dat zij het vollediger tot uiting kunnen brengen. Hier kun je oproepen voor doen, natuurlijk, afhankelijk van vrije wil.

Als iemand een bepaalde mate van Christusschap heeft, kan het zijn dat hij incarneert met een relatief sterke intuïtie dat hij zich op een bepaald gebied moet richten. Vervolgens wordt hij zo in beslag genomen door dat gebied dat hij al zijn aandacht daarop vestigt. In veel gevallen is dit niet het hoogste potentieel voor iemand met enig Christusschap. men moet zich bewuster worden van het pad, bewuster naar hogere niveaus opklimmen en zelfs breder inzetbaar zijn. Dus hier kun je ook oproepen voor doen.

Miljoenen mensen hebben het potentieel om Christusschap te bereiken en voor hen kun je de oproepen doen dat zij gewekt worden, zodat zij zich bewust worden van het feit dat zij een pad kunnen volgen om sneller Christusschap te manifesteren. Je kunt hen met de leringen helpen, je kunt andere dingen doen, maar alles hangt af van vrije wil.

Wanneer kun je verwachten dat de Gouden Eeuw zich manifesteert? Welnu, dat hangt af van de keuzes die mensen maken en wanneer een cruciaal aantal mensen zover is en nog andere bepaalde dingen. De Gouden Eeuw is natuurlijk al bezig zich te manifesteren, maar de Gouden Eeuw bestaat er niet uit dat je op een bepaald moment kunt zeggen: “Nu zitten we in de Gouden Eeuw.” Omdat de Gouden Eeuw een voortdurend proces is.

Het is niet zo mijn geliefden, zoals velen dat voor zich zien, dat er een moment komt waarop de Gouden Eeuw manifest wordt en dat je dan ineens een ideale samenleving hebt en dat het de rest van de periode van 2000 jaar zo zal blijven. In die hele periode van2000 jaar zal voortdurend groei zijn waardoor je steeds hoger komt in de volgende 2000 jaar. Er bestaat een laag potentieel en een hoog potentieel. Als het hoge potentieel wordt gemanifesteerd, zou je niet eens in staat zijn om je de veranderingen die er in de samenleving gaan plaatsvinden, voor te stellen op grond van de huidige omstandigheden. Als het lage potentieel zich manifesteert, zal dit nog steeds veel hoger ligger dan jullie tegenwoordig hebben.

Je kunt eigenlijk geen tijdslijn uitzetten voor wanneer dit gaat gebruiken aangezien dit in verhouding moet staan tot vrije wil hebt en vanwege het feit dat het een voortdurend proces is. Als we echter theoretisch eens aannemen dat alle Christuswezens en ieder die het potentieel heeft om Christusschap te bereiken wakker zouden worden, bij elkaar kwamen, eenstemmig bepaalde oproepen zouden doen voor bepaalde veranderingen, dan zou je onmiddellijk veranderingen gaan zien omdat er zoveel mensen zouden zijn – miljoenen mensen – die hun aandacht op hetzelfde richten. Je zou bepaalde veranderingen onmiddellijk gaan zien, eenvoudig omdat zij in staat zouden zijn om het collectieve bewustzijn te veranderen.

Een deel van de Gouden Eeuw bestaat er echter uit dat wij een punt bereiken waarop de materie minder dicht wordt en dat heeft zoveel subtiele effecten dat ik er eigenlijk nog niet over gesproken heb, maar dit duurt veel langer. We hebben het dan over eeuwen. Niet veel eeuwen, maar in ieder geval één à twee eeuwen voor wij dit in het ideale scenario beginnen te zien. Het kan langer duren als het laagste potentieel zich manifesteert.

Nogmaals, zelfs als alle mensen bij elkaar komen, moet dit nog steeds in verhouding staan tot de vrije wil van de meerderheid. Hoewel je onmiddellijk veranderingen zou kunnen gaan zien, zit er een limiet aan hoe snel die veranderingen kunnen worden gemanifesteerd en dit heeft te maken zowel met de keuzes die de meerderheid van de bevolking uit vrije wil maakt, als met het vermogen van de mensen om snel genoeg van identiteitsgevoel te veranderen.

Je hebt al gezien dat er mensen zijn die over een toekomstige schok praten en dat zelfs de laatste eeuw al een uitdaging was voor vele mensen, omdat er zoveel technologische veranderingen zijn gekomen dat sommige mensen hun denken niet zo snel kunnen aanpassen. Zie maar eens dat veel oudere mensen nog steeds niet computers gebruiken, bijvoorbeeld. Niet omdat ze niet intelligent genoeg zijn of slim genoeg om een computer te gebruiken en te leren hoe een computer werkt. Het komt omdat zij hun oude manier van denken niet kunnen aanpassen aan de denkwijze die je nodig hebt om een computer te gebruiken. Zij kunnen de oude denkwijze waarmee ze zijn opgevoed, niet ontgroeien.

Je ziet dat dit een van de uitdagingen is voor de Gouden Eeuw. Er zijn momenten waarop ik eenvoudig het uitgeven van nieuwe kennis en technologie moet vertragen, omdat ik zie dat te veel mensen de veranderingen eenvoudig niet aankunnen, zich niet kunnen aanpassen en dit is natuurlijk niet mijn intentie. Je beseft wel, mijn geliefde, dat ik hierboven niet als een dictator zeg dat dit in 2043 klaar moet zijn. Ik kijk naar de mensen. Ik kijk hoe ik de mensen kan helpen.

Nogmaals, oudere dispensaties van de leringen van de geascendeerde meesters zijn geneigd om te denken dat mijn Gouden Eeuw voornamelijk door bepaalde fysieke, technologische prestaties wordt gedefinieerd, die zich zullen manifesteren. Dit is niet het geval. Mijn Gouden Eeuw heeft als doel om het bewustzijn van de mensen te verhogen en het de mensen steeds gemakkelijker te maken om het voorbeeld van Jezus te volgen en het Christusbewustzijn te manifesteren. Mijn voornaamste zorg zijn geen fysieke veranderingen, geen politieke veranderingen, door te voeren, niet bepaalde technologie manifesteren en een geavanceerde samenleving voort te brengen. Het gaat om het verhogen van het bewustzijn van de mensen, niet door hen te dwingen, niet door hen te laten schrikken, zodat ze het niet aankunnen, maar door met hen samen te werken en hun bereidheid om dat te doen.

Jullie bijvoorbeeld moeten voorzichtig zijn om in evenwicht te blijven en niet denkt dat het brengen van mijn Gouden Eeuw zo belangrijk is dat je moet proberen om anderen daartoe te dwingen. Je kunt geen invocaties en decreten opzeggen met de gedachtegang dat jij de behoefte voelt om andere mensen daartoe te dwingen of dat je zoiets wilt doen of dat het geoorloofd is om dat te doen. Het gaat allemaal op vrijwillige basis. Ik sta hier niet met mijn voet te tikken en zeg dat de aarde achterop ligt. Zeker, op bepaald gebied is dat wel zo, maar ik kijk niettemin naar het geheel. Ik kijk naar de mensen en zie wat zij aankunnen en ik probeer dat op de beste manier te doen, zoals we al eerder hebben gezegd, door de mensen te geven wat zij nodig hebben op hun huidige niveau om die volgende stap te kunnen doen. Er zijn natuurlijk veel mensen die voor liggen en daarom liggen een paar landen voor, op verschillend gebied, onder andere met hun technologie.

Je realiseert je wel dat er landen op de wereld zijn waar zij jouw levensstijl niet zouden kunnen hanteren, als zij naar jou toe zouden worden getransporteerd in een technologisch tijdperk. Ik moet dat allemaal configureren in de juiste verhoudingen van mijn vergelijking. Eerlijk gezegd is het nogal een ingewikkelde puzzel. Ik doe het met plezier en zodoende heb ik misschien wel meer van geduld dan ik gewoonlijk tot uiting breng. Het kan ook goed voor jullie zijn om geduld te hebben, niet zozeer dat je geen oproepen doet, maar in de zin dat je niet teleurgesteld raakt als de wereld niet in één middagje verandert.