Waarom kunnen we ons niet gewoon op onszelf focussen?

Vraag: Waarom is het belangrijk dat wij het politieke bestel en de economie kennen, wanneer we eigenlijk naar onszelf moeten kijken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Zoals gisteren werd gezegd, mijn geliefde, is het proces van het pad bewandelen, in grote mate een proces van selecteren waar jij je aandacht niet op richt. Zelfs wanneer je student bent van de geascendeerde meesters, betekent dit niet dat je aandacht moet schenken aan alles wat wij zeggen. Sommigen van jullie kunnen in een fase van je leven zijn, waarin het belangrijker is om je op jouw leven, jouw eigen psychologische problemen, en naar binnen gaan, te concentreren. Dan moet je dat doen als je het gevoel hebt dat dit belangrijk is voor jou.

Er zijn anderen die op een niveau komen waarop ze niet meer groeien als ze zich op zichzelf blijven richten, omdat je moet beginnen je Christusschap te uiten. Je Christusschap tot uiting brengen, betekent iets helpen, iets dienen, aan iets werken dat verder gaat dan jouw persoonlijke interesse. Dan kun je een stap omhoog doen en kun je op diverse manieren andere mensen op persoonlijk niveau helpen.

Er komt ook een moment waarop het voor jou vanzelf spreekt dat je jouw Christusschap wilt uiten door iets te doen om je natie of de wereld te veranderen. Dan begin je hiervoor oproepen te doen en hoe meer je erover weet, hoe preciezer jouw oproepen natuurlijk kunnen worden.

Ook zal je uit nieuwsgierigheid willen weten hoe de wereld in elkaar zit, omdat je op het punt komt waarop je tot het besef komt dat de meeste menselijke wezens op aarde hun mening vormen op heel oppervlakkige kennis van de situatie. Naarmate je naar Christusschap toe groeit, wil je geen oppervlakkige meningen meer, dus dan wil je het politieke stelsel of de economie bestuderen, zodat je een meer geïnformeerde mening kunt vormen.

Je kunt zelfs zover komen dat je niet echt meningen vormt, maar dat je gewoon een onderwerp bestudeert, zodat je het begrijpt zonder er beslist, wat je normaal een mening noemt, op na te houden. Je bent je gewoon bewust van hoe het systeem werkt.

Als je het gevoel hebt dat het voor jou belangrijk is om je op je persoonlijke groei te richten, doe dat dan vooral. Wanneer je dan zover komt dat je de wens hebt om iets voor een kwestie op de wereld te doen, een groter doel, kun je beginnen de oproepen voor het politieke bestel te doen.

Wij hebben natuurlijk een beetje een dilemma, omdat wij niet zo heel veel studenten hebben en hoe meer mensen de oproepen doen, hoe groter het effect zal zijn. Wij zijn altijd heel erg dankbaar wanneer de mensen de oproepen doen en als je welbewust aan jezelf werkt is het eigenlijk niet zo moeilijk om af en toe wat tijd te vinden om een invocatie op te zeggen voor een kwestie die op planetair niveau belangrijk is.