De Panamapapers

Vraag: Wat kun je ons vertellen over de Panama papers? Waarom werden er niet zo veel Amerikanen in die papieren genoemd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2016:

Ik heb de personen geïnspireerd om de informatie uit te geven, maar ik kan er natuurlijk niets meer aan doen, zodra het bij de media terechtkomt. Hier bedient men zich natuurlijk van een bepaalde dienst aan zichzelf.

Er is een reden waarom niet heel veel mensen uit de Verenigde Staten werden genoemd en die is dat zij hun geld niet buiten de Verenigde Staten hoeven te verbergen. Zij hebben de middelen om dat in de Verenigde Staten te doen, onder andere door iets wat een Delaware corporation heet. Er zijn toevluchtsoorden om belasting te ontduiken waar iedereen in de Verenigde Staten gemakkelijk over kan beschikken. Waarom naar Panama gaan als het thuis ook kan? Dit moet natuurlijk ook aan het licht komen, en op een bepaald moment afgesloten worden, maar dat is een andere kwestie.

Wij kunnen natuurlijk alleen maar inspireren tot het vrijgeven van informatie. Wij kunnen niet beheersen wat de mensen ermee doen. Wij kunnen niet beheersen hoe het publiek erop reageert en of het zelfs ernstige effecten heeft op de lange termijn. Het is in ieder geval een significante gebeurtenis dat de informatie werd gegeven, zoals we nu de laatste paar jaar zien gebeuren, omdat er zijn verscheidene grote lekken van informatie geweest. Dit heeft de machtselite tot het besef gebracht dat dit wel eens het einde kan zijn van de tijd waarin zij van alles geheim kunnen houden. Hoewel ze natuurlijk wel zullen proberen om nog lange tijd hun geheimen te behouden, zijn er onder hen een aantal die zich beginnen te realiseren dat hun dagen geteld zijn – dat de dagen van de mensen die in het geheim het publiek manipuleren, ten einde lopen.

Het zou van grote waarde zijn als de spirituele mensen zich hetzelfde realiseerden, de oproepen doen en de visie hebben dat eigenlijk niets verborgen kan blijven. Zoals Jezus heeft gezegd: “Alles wat verborgen is, zal aan het licht komen.” Dit is een onderdeel van het einde van een cyclus, omdat je ziet dat degenen die niet met die cyclus zijn meegegaan, degenen die niet voor de initiaties zijn geslaagd, degenen die hebben geprobeerd om profijt uit het Vissentijdperk te halen, hier zijn in deze transitieperiode. Zij moeten worden ontmaskerd, zodat de mensen hen kunnen zien en er dan voor kiezen om te transcenderen wat zij in de afgelopen 2000 jaar nog niet hebben getranscendeerd.