Vaccinaties en samenzweringstheorieën

Vraag: Ik heb een vraag over vaccinaties en waarom er zoveel verwarring heerst en beschuldigingen zijn in onze samenleving.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Wij hebben dit onderwerp al eerder besproken in die zin dat het, nogmaals, een voorbeeld is van dat wij soms technologie hebben moeten uitbrengen die niet ideaal is, maar die de mensheid wel op een hoger niveau brengt. Dit was nodig omdat er geen andere manier was om zoveel mensen te laten incarneren zolang er alom besmettelijke ziekten heersten.

Er komt natuurlijk een moment waarop jij je moet afvragen of het nodig is om te blijven vaccineren. Je moet je altijd afvragen: “Is het vaccin veilig? Kan het ook beter?” Natuurlijk zou het in de meeste landen, waar ze decennialang hebben gevaccineerd en een bepaalde ziekte om praktische redenen helemaal niet meer voorkomt, niet verplicht moeten zijn dat alle kinderen worden ingeënt. Je moet de ouders de keus voor de kinderen te laten maken.

Nogmaals, in een ideale situatie maken de ouders ook niet de keus om hun kinderen niet te laten vaccineren uit angst en zeker niet omdat zij geloven in een vergezochte samenzweringstheorie. Het is eenvoudig niet realistisch om te geloven dat er een wereldwijde samenzwering is die het medische establishment heeft overgenomen en de WHO en regeringen en grote bedrijven en dat met maar één bedoeling: menselijke wezens vernietigen. Dat is gewoon niet realistisch.

Er bestaat natuurlijk wel zo’n samenzwering bij de gevallen wezens, voornamelijk in het emotionele rijk, die alleen maar op vernietiging uit zijn. Zij zullen mensen gebruiken die zij kunnen gebruiken. Maar om nu serieus te geloven dat de gevallen wezens de geest hebben overgenomen van alle leiders in de samenleving, is niet realistisch, mijn geliefde. Het bevordert je spirituele groei ook niet. En het helpt de maatschappij ook niet. Het is trouwens ook niet constructief voor je kinderen, als je ervoor kiest om hen niet te vaccineren, omdat je, als je ervoor kiest om hen niet te vaccineren, gelooft in zo’n onrealistische theorie, omdat je jouw kinderen dat bewustzijn meegeeft.

De mensen die gevangen zitten in die samenzweringstheorieën en die op angst gebaseerde denkwijze, zouden veel beter kunnen toegeven dat een fysieke ziekte niet het enige is wat een kind invalide kan maken. Geprogrammeerd zijn met de op angst gebaseerde energie van de ouders kan ook een hele belangrijke invloed op het kind hebben.

Dit wil niet zeggen dat je altijd angst hebt, wanneer je ervoor kiest om jouw kind niet te vaccineren. Als je het als een intuïtief inzicht krijgt, dan moet je daarnaar luisteren en dan zou je land als vrij democratisch land dit moeten toestaan. Dit zal zeker het geval zijn in de Gouden Eeuw, maar in de Gouden Eeuw zullen we een aantal van die ziekten transcenderen en dus ook de noodzaak om te vaccineren. Er zal een tijd komen, over enkele tientallen jaren, dat men ophoudt met vaccineren, omdat men erkent dat het niet meer hoeft.

Ik wil nog graag kort iets zeggen over het feit dat wij de tijd achter ons laten waarin heel besmettelijke ziekten een bedreiging voor ons vormen. Er was een bepaalde reden waarom zij zo konden floreren en dat heeft te maken met een tamelijk ingewikkelde verhouding, waarbij de mensen de kans krijgen om te herkennen dat er wordt aangetoond dat er een collectief bewustzijn bestaat, wanneer een ziekte zich via veel verschillende mensen verspreidt.

In ieder land zie je wel dat er ineens een uitbraak van een bepaalde ziekte is, sommige mensen krijgen hem wel en andere mensen niet. Waarom? Eenvoudig omdat de ziekte een bepaalde bewustzijnsstaat vertegenwoordigt. Er bestaat een collectief bewustzijn en de mensen die door dat bewustzijnsniveau zijn beïnvloed, zullen de ziekte krijgen en degenen die dat niet zijn, zullen de ziekte ook niet krijgen, zelfs niet als ze eraan worden blootgesteld.

Er was ook een bepaalde fase waarin de wereld meer met elkaar verbonden werd, de wereld werd kleiner door technologie, maar de mensen wilden hun bewustzijn niet verhogen en meer met elkaar in harmonie komen. Daarom volgden er uitbraken van ziekten, die zich steeds sneller konden verspreiden omdat men meer reisde. Ik zeg niet dat er andere epidemieën zullen volgen, maar we komen uit die fase, waarin ze zich kunnen manifesteren, omdat het bewustzijn wordt verhoogd.