Kinderen met allergieën en samenzweringen

Vraag: Ineens ontstaan er bij kleine kinderen allergische symptomen en de mensen zeggen dat het van het vaccineren komt, maar misschien geldt het voor dezelfde ziekten die onder een speciaal collectief bewustzijn vallen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Het proces waarin jij je bewustzijn verhoogt, is een proces waarin je geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid voor jezelf kunt dragen. Veel mensen zitten niet op het niveau waarop ze dat kunnen. Wanneer je geen verantwoordelijkheid voor jezelf hebt genomen, wanneer er iets gebeurt wat je niet leuk vindt, wat je niet accepteert, wat je niet wilt, dan is je automatische reactie om iets of iemand te zoeken die je de schuld kunt geven. Je zoekt naar een relatief eenvoudige verklaring, dat een bepaalde kracht van buitenaf hier de oorzaak van is en dat jij er daarom niets aan hoeft te doen.

Dit is het belangrijkste psychologische mechanisme waardoor de mensen zien dat er steeds meer kinderen met allergieën komen en daarom zeggen, iets daarvan de schuld moeten krijgen, en – o ja! – nu komt het: de vaccinaties en de samenzweringstheorieën waar ze in trappen. Wat doen samenzweringstheorieën? Ze zeggen dat je iemand anders de schuld kunt geven, namelijk die geheime samenzwering. Jou treft geen blaam en daarom hoef jij niet naar jezelf te kijken. De waarheid is dat er meer kinderen incarneren met zowel ziekten als allergieën.

Wat is een allergie mijn geliefde? Welnu, dit kan uit twee dingen bestaan. Het kan zijn dat je in een lagere bewustzijnsstaat bent, waardoor je niet het bewustzijn hebt om te voorkomen dat je wordt aangetast door een bepaalde fysieke toestand. Er zitten bepaalde aspecten aan de fysieke wereld die je aantasten, omdat je bewustzijn niet hoog genoeg is. Voor mensen die de allergie niet hebben, kan het zijn dat zij dat specifieke bewustzijn hebben getranscendeerd, dus zelfs als ze worden blootgesteld aan bijvoorbeeld dezelfde pollen, worden ze er niet door beïnvloed. Dit is het ene scenario.

Voor veel kinderen die geboren worden, komt het omdat zij een hoger bewustzijnsniveau hebben, waardoor zij gevoeliger zijn. In het ideale geval kun je dit fenomeen voorkomen bij de kinderen die met allergieën komen door het collectieve bewustzijn te verhogen in bepaalde streken. Omdat dit niet is gebeurd, zijn die verder gevorderde zielen die komen, zo gevoelig dat zij niet alleen op de fysieke substantie reageren, maar ook op het bewustzijn dat niet is verhoogd. Die kinderen krijgen de diagnose dat ze gevoelig zijn voor pollen bijvoorbeeld, maar ze zijn eigenlijk niet allergisch voor de pollen, maar voor een bepaald aspect van het collectieve bewustzijn dat had kunnen zijn getransmuteerd, maar wat niet gebeurd is.

In het ideale geval had dit getransmuteerd moeten zijn voor deze kinderen kwamen, zodat zij die allergie niet zouden krijgen. Dit is niet gebeurd, dus dan verandert de situatie, opnieuw, die zielen willen nog steeds komen, hoewel zij deze fysieke last op zich hebben genomen.