Vermoeidheid vanwege je adrenalineniveau: weerstand om op aarde te zijn

Vraag: Ik heb een vraag over een toestand die adrenalinevermoeidheid heeft, wanneer het erom gaat dat je in het algemeen altijd moe bent. Ik wil hier dus graag iets over horen. Er is een verband, omdat we het op het internet kunnen vinden op deze spirituele website. En het heeft bijvoorbeeld ook te maken met, het houdt verband met, dat je spiritueel bent. Veel mensen denken dat je overgevoelig bent om die reden.

Kim: Met andere woorden, omdat je gevoelig bent, reageer je op bepaalde energie op de wereld en dat stimuleert je adrenalineklieren te veel, omdat het een stressreactie is.

Persoon: Ja. Misschien houdt het verband met wat we gisteren hebben gezegd over dat onze boosheid op onszelf het ook kan stimuleren, ik weet het niet, we zijn gestrest omdat we hier zijn. Bijvoorbeeld: waarom voel ik met na jaren van invocaties en decreten opzeggen vermoeider in plaats van energieker bijvoorbeeld.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Estland, 2017:

Zoals we jullie hebben geleerd mijn geliefde, bestaat er altijd verband tussen het fysieke lichaam en fysieke symptomen en de drie hogere lichamen. Nu, in een situatie zoals deze, kan het zijn dat mensen vanaf hun vroege jeugd, of in ieder geval heel vroeg in hun leven, een fysiek probleem hadden, een fysiek symptoom in de adrenalineklier. Dat wil niet zeggen dat dit geheel een fysieke toestand is, omdat het eenvoudig zo is dat het zich in meerdere levens heeft opgebouwd en het zich nu al jong op het fysieke niveau manifesteert. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die dit later in hun leven ontwikkelen.

Het klopt dat het een stressreactie is. Het is een reactie op je voortdurend gestrest voelen. En daarom doet de adrenalineklier natuurlijk precies wat ze moet doen: de hormonen geven die je beter laten reageren op stressvolle en gevaarlijke situaties.

Wanneer je dit natuurlijk voortdurend moet doen, dan zal dit je lichaam vermoeid maken, omdat je gewoon moe wordt van altijd in die gespannen toestand zijn. Het klopt niet helemaal dat dit een product is van het spiritueel zijn, omdat er ook mensen kunnen zijn die zich niet bewust zijn van het spirituele pad die ook in deze toestand zitten. Het kan zijn omdat zij heel traumatische situaties hebben meegemaakt, hetzij in dit leven of in veel meer gevallen in vorige levens.

Nogmaals, het is meer dat je het gevoel hebt in je emotionele lichaam en zelfs in je mentale lichaam en in bepaalde mate ook het identiteitslichaam, dat je op een zeer gevaarlijke planeet bent. Je voelt je altijd bedreigd. Je moet altijd op je hoede zijn. Jij moet je altijd van iets bewust zijn. Dit veroorzaakt stress die meer is dan fysieke stress. Het is stress op het emotionele, mentale en identiteitsniveau.

Veel mensen die niet op het spirituele pad zijn, kunnen dit ook hebben. Natuurlijk zijn veel spirituele mensen zich bewuster van hun reacties. Er zijn veel spirituele mensen die dan een spirituele lering kunnen pakken en die gebruiken om hun reactie zo proberen uit te leggen. Er zijn zelfs mensen die deze stressreactie in feite hebben vergroot doordat ze het gevoel hebben opgebouwd dat er duistere krachten zijn die de hele tijd achter jou aanzitten. Natuurlijk onderwijzen we ook dat er duistere krachten zijn die jou proberen te beïnvloeden, maar als je daar te veel je aandacht op vestigt, kun je zeker de stressreactie vergroten.

Voor velen van jullie is dat niet het geval. Het is een kwestie die dieper gaat en opnieuw te maken heeft met wat we onderrichten in het nieuwe boek ‘My Lives with Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’, waarin we jullie tonen dat degenen van jullie die avatar zijn, een heel groot gevoel van spanning kunnen hebben, omdat je op deze planeet bent. Je kunt je heel, heel erg ongemakkelijk voelen, omdat je op deze planeet bent. Dit betekent, zoals in de vraag werd gezegd, dat het te maken kan hebben met boosheid, maar het kan ook met veel andere dingen te maken hebben.

Je hebt vanbinnen, op een bepaald niveau van je drie hogere lichamen weerstand tegen iets op aarde, gewoon een aspect van het leven dat je niet kunt vermijden op het fysieke niveau. Op het emotionele, het mentale en identiteitsniveau, of zelfs op alle drie niveaus, voel je weerstand tegen die toestand die je niet kunt vermijden, en het hoeft niet eens iets gevaarlijks te zijn. Het zou gewoon een aspect van je leven kunnen zijn waar je genoeg van hebt gekregen na vele incarnaties.

Je hebt in sommige gevallen op onbewust niveau weerstand tegen gewone dagelijkse situaties. Of het kan zijn dat je jouw oorspronkelijke doel om hier naartoe te komen opgegeven, maar dat je het nog niet helemaal hebt verwerkt en de inzichten gekregen die we jullie in het boek en in deze dictaten geven. Je voelt gewoon innerlijke weerstand hiertegen; je wilt hier niet zijn. Het heeft geen zin voor jou om hier te zijn. Je hebt het gevoel dat het geen zin heeft. Dit zorgt voor die weerstand die naar het fysieke niveau doorsijpelt en die stressreactie veroorzaakt.

Mijn beste advies is dat je kijkt naar wat Jezus in Nederland heeft gezegd over je spirituele MO, maar dit uitbreidt naar, niet alleen hoe je naar de spirituele kant van het leven kijkt, maar hoe je naar de materiële kant van het leven kijkt. Wat is je basale houding ten opzichte van het fysieke octaaf, het materiële rijk, de activiteiten waar jij je dagelijks mee bezig moet houden. Denk er dan over na waar die weerstand zit. Kijk naar die weerstand. Probeer er een andere kijk op te krijgen. Zie dat in feite een apart zelf die weerstand voelt, niet de ware jij.

Kom dan op het punt waarop je het kunt herkennen als een apart zelf. Door te zien dat jij dit niet bent, heb je het buiten je geplaatst, je hebt je ervan afgescheiden. Wij hebben jullie natuurlijk vele, vele hulpmiddelen gegeven om op deze toestand toe te passen. In veel gevallen helpt het om na te denken over het concept overgave, omdat dit de enige manier is om de overtuiging bloot te leggen die erachter zit en vervolgens die overtuiging op te geven.

Sinds het antwoord werd gegeven, is het boek ‘Healing Your Spiritual Traumas’ uitgegeven. Het bevat leringen en hulpmiddelen om met deze problemen, en nog vele andere, om te gaan.