De oorspronkelijke bewoners van de aarde

Vraag: Zijn er onder de mensen die nu hun Christusschap manifesteren, ook oorspronkelijke bewoners van de aarde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017:

Ja, er zijn er een paar bij, maar de meerderheid van de mensen die nu een bepaalde mate van Christusschap manifesteren, zijn naar de aarde gekomen met de speciale bedoeling om de aarde te helpen verheffen.

Vraag: Dus zij hebben al het bewustzijn bereikt, maar komen nog steeds naar de aarde terug, niet om hun bewustzijn te verhogen, maar om het collectieve bewustzijn te verhogen?

Kim Michaels: De achtergrond waarom ze dit vraagt, is dat de geascendeerde meesters hebben gezegd dat er bepaalde oorspronkelijke bewoners op de aarde waren, er waren bepaalde levensstromen die werden geschapen om de aarde te bewonen. Daar waren bepaalde groepen van. Men heeft ze wel levensgolven genoemd of wortelrassen. Van de eerste groep zijn ze allemaal geascendeerd, van de tweede is iedereen geascendeerd en van de derde zijn ze ook allemaal geascendeerd. Maar de vierde begon de dualiteit in te gaan en hebben de planeet afgebroken.

Daarna kwam er een punt waarop ze op aarde een heel homogene samenleving hadden geschapen, waarin ze allemaal dezelfde soort bewustzijnsstaat hadden. Zij waren op een bepaalde manier met elkaar in harmonie, maar ze groeiden niet en daarom hebben de geascendeerde meesters toen gevallen wezens toegestaan om hier te incarneren om ervoor te zorgen dat die statische samenleving werd opgeschud.

Tegelijkertijd waren er een paar wezens die een hogere bewustzijnsstaat hadden, een bepaalde mate van Christusschap, die ervoor kozen om hier te komen om het evenwicht te bewaren met de gevallen wezens, zodat zij de planeet niet konden vernietigen. De basiswet zegt dat de oorspronkelijke bewoners van de planeet het lot van de planeet bepalen, die bepalen hoe snel ze kan stijgen. Hoewel er veel zijn gekomen om de planeet te verheffen, kunnen zij dat niet alleen, omdat dit door de reactie van de oorspronkelijke bewoners moet gebeuren.

Wij kunnen natuurlijk wel voorkomen dat de gevallen wezens de planeet vernietigen. Uiteindelijk moeten een paar van die oorspronkelijke bewoners op de planeet beginnen hun Christusschap te manifesteren om zich echt te kunnen verheffen. En dat is natuurlijk ook al enigszins gebeurd. Ik ben er zeker van dat zij ook zijn geascendeerd.