Wat is Christusschap?

Vraag: Wat is Christusschap en wat is het belangrijkste om Christusschap te bereiken? Gaat het meer om genezing of moet jij je proberen te ontwikkelen, je eigen psychologische problemen oplossen? Komt er een moment waarop het niet meer nodig is om invocaties op te zeggen, dus als je licht door jouw wezen kunt oproepen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus – Nederland, 2016:

Christusschap bestaat uit vele dingen. Christusschap is iets wat je niet volledig in woorden kunt beschrijven, maar het belangrijkste aspect om Christusschap te ontwikkelen is het vermogen te ontwikkelen om vibraties te voelen. Dit is de essentie van onderscheidingsvermogen.

Onderscheidingsvermogen is geen intellectueel vermogen. Je kunt dit niet trainen met je analytische geest, waarbij je iets met iets anders vergelijkt. Dit vermogen vergelijkt niet, wanneer je onderscheidingsvermogen hebt. Het wordt gebaseerd op vibratie. Je voelt de vibratie: Is dit op angst gebaseerd? Komt dit uit een hoger rijk? Komt dit uit een lager rijk?

Vaak kun je niet eens verwoorden waarom. Je kunt het niet aan iemand anders beschrijven, maar je weet diep in je hart dat dit klopt, dit klopt niet, dit is hoger, dit is lager. We hebben veel hulpmiddelen gegeven om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, maar onderscheidingsvermogen, de vaardigheden om vibraties te voelen, heeft natuurlijk veel te maken met het helen van je psychologische problemen. Dus alle hulpmiddelen die wij hebben gegeven, de leringen om je psychologische problemen op te lossen, zijn daar een onderdeel van.

Wat betreft invocaties, er komt zeker een moment dat het niet meer nodig is om invocaties op te zeggen voor jezelf, omdat je genoeg psychologische problemen hebt opgelost waardoor je dit niet meer hoeft te doen. Er komt echter in de nabije toekomst geen moment waarop de wereld geen profijt meer heeft van invocaties opzeggen. Er kan een moment komen, waarop het niet meer noodzakelijk is voor jouw eigen groei, maar nog wel voor de wereld, of heilzaam is voor de wereld.

Er komt wel een punt natuurlijk waarop jij je bewustzijn zover hebt verhoogd dat je de open deur bent geworden waar wij het heel vaak over hebben. Dit betekent dat er steeds licht door jouw bewustzijn stroomt, zelfs wanneer je bezig bent met andere dingen. Het is ook dan nog steeds de moeite waard om invocaties voor de wereld op te zeggen die de energie in bepaalde banen leiden naar specifieke kwesties.

Zelfs als jij een open deur bent en je chakra’s voortdurend open zijn zodat er licht doorheen kan stromen, maar als je die niet bewust een bepaalde richting opstuurt, heeft het niet helemaal hetzelfde effect. Het betekent niet dat het niet heilzaam is, maar het is heilzamer als het op bepaalde kwesties worden geconcentreerd. Je kunt dat doen door mee te doen aan een activiteit die jouw aandacht op een bepaalde kwestie richt.

Voor veel mensen is het natuurlijk nog steeds de moeite waard om de invocaties voor anderen op te zeggen, omdat het, als je de hogere gradaties van Christusschap bereikt, bijna lijkt of jij je leven depersonaliseert en je persoonlijke verlangens en zorgen óf wegsmelten óf op de tweede plaats komen om aan een zaak te werken die uitreikt naar het Al en het Al helpt, wat zowel andere mensen kunnen zijn als de geascendeerde meesters, omdat jij ons helpt om anderen te helpen.