Drinkwater zuiveren en het alchemistische vermogen van het lichaam

Vraag: Mijn vraag gaat over water. Wat is de rol van water, en vooral drinkwater, voor het verhogen van ons bewustzijn en het bewustzijn in de Gouden Eeuw van Saint Germain?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2016:

Welnu, je weet natuurlijk dat jullie lichaam voor zeventig procent uit water bestaat en het is duidelijk dat het water dat je inneemt, van grote invloed is op de cellen van het lichaam en hun vermogen om goed te functioneren. Het is niet zozeer het water zelf dat je inneemt, maar de informatie die in dat water gecodeerd zit. Ik weet dat jullie je natuurlijk allemaal bewust zijn van chemicaliën, en het ligt voor de hand dat het drinkwater in de Gouden Eeuw niet vervuld mag zijn, er mogen geen chemicaliën in het water zitten. Er zullen diverse technologiën zijn, sommige bestaan al en zijn goed. Maar in de Gouden Eeuw zullen er meer komen om het drinkwater te zuiveren.

Het is ook noodzakelijk dat men zich realiseert dat water het unieke vermogen bezit om informatie te dragen. Dit is niet alleen energie, maar het is feitelijke informatie. Zoals je weet, bijvoorbeeld van homeopathische remedies, is er research gedaan die aantoont dat er geen chemicaliën meer in een homeopathische remedie zitten, maar er zit wel informatie in, en die informatie kan door de cellen worden geabsorbeerd.

Je realiseert je dat water ook informatie kan opnemen en die heel lang bij zich dragen en daarom is het gezondste water dat je kunt drinken, het water dat door de grond heeft mogen sijpelen en dat dan op een natuurlijke manier weer opstijgt in een natuurlijke bron. Dan is het door de aarde schoongemaakt en iets van die informatie is eruit verwijderd. In de Gouden Eeuw en zelfs nu is het natuurlijk niet praktisch dat iedereen zijn drinkwater uit natuurlijke bronnen haalt, dus zullen er andere methoden komen, zoals ik zei, sommige daarvan zijn er al, of gedeeltelijk naar buiten gebracht om het water inderdaad van informatie te zuiveren. Maar dit gaat verder dan chemicaliën. Dit gaat verder dan wat je kunt doen door middel van omgekeerde osmose.

Iets anders wat meespeelt, is natuurlijk dat de cellen bepaalde mineralen nodig hebben die door het water kunnen worden gedragen of gemakkelijker met water kunnen worden opgenomen dan met voedsel. Of de informatie uit die mineralen moet worden toegevoegd aan het drinkwater, of de mensen moeten naar andere bronnen zoeken om die mineralen binnen te krijgen. Dit is een onderwerp dat te ingewikkeld is om op in te gaan, maar in de Gouden Eeuw zal er een wetenschap zijn over hoe je water moet behandelen.

Er komen manieren om te zien of de grond een tekort heeft aan mineralen, zoals je al weet, zodat het niet in het voedsel komt dat op het land groeit. In de Gouden Eeuw zullen er manieren komen om de bodem, en ook het water, te verrijken en er komen andere manieren om de informatie, niet beslist de chemische mineralen, die de cellen nodig hebben te leveren.

In de Gouden Eeuw zal het spirituele bewustzijn ook toenemen, waardoor de mensen die het pad naar Christusschap bewandelen, zover komen dat het niet zo belangrijk meer is wat voor water ze drinken. Je weet al dat jij je voedsel en het water dat je drinkt, kunt zegenen en dat dit een weldadig effect heeft en hoe hoger je bewustzijn, hoe groter het effect. Er kan een moment komen waarop jij je geen zorgen meer hoeft te maken over het water, omdat je het kunt zegenen en dit zal het zuiveren en opladen met de energie die je nodig hebt. Er komt zelfs een moment waarop jouw bewustzijn zover is verhoogd dat je geen mineralen meer uit het water of uit het voedsel hoeft te halen, omdat je lichaam op een niveau functioneert dat het ze zelf kan produceren.

In een totaal natuurlijke omgeving kan je lichaam echt veel mineralen produceren die het nodig heeft, en zelfs bepaalde vitamines, zonder dat je die uit het voedsel hoeft te halen. Het lichaam kan functioneren op het alchemistische niveau, waarop het kan opnemen wat in het voedsel zit en het transformeren in wat het nodig heeft. Het lichaam doet dit in zekere zin al voor de meeste mensen.

Als je tegenwoordig bij een gemiddelde persoon nauwkeurig kon meten wat die persoon opneemt, bijvoorbeeld van een bepaald mineraal door middel van water en je voedsel, en hoeveel de cellen van die persoon inderdaad van dat mineraal gebruiken, zou je bij de meest mensen een discrepantie vinden. De cellen gebruiken meer dat de persoon inneemt. De reden is dat het lichaam het vermogen heeft om iets van het voedsel dat je hebt ingenomen, te transformeren in wat het nodig heeft. Wanneer dat vermogen ophoudt, begint er pas een tekort te ontstaan en dan krijgen de mensen niet genoeg van die mineralen binnen. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de werkelijke vervuiling van het lichaam, maar houdt ook verband met de bewustzijnsstaat.

Als we verder in de Gouden Eeuw komen, zullen er zoveel nieuwe manieren bijkomen dat jij je dat nu nog maar nauwelijks kunt voorstellen. Daarom zeggen we steeds opnieuw dat visie zo belangrijk is, omdat het duidelijk is dat de oplossing voor vele zaken en veel problemen van tegenwoordig niet materieel, niet mechanisch, zijn. Er zijn hogere oplossingen en dit begint in de Gouden Eeuw te gebeuren.

Steeds meer mensen zullen zich hiervoor openstellen en steeds meer mensen zullen hun bewustzijn zodanig verhogen dat ze kunnen beginnen te dienen als genezer, omdat zij meer kunnen dan fysieke genezing. Sommigen kunnen dat al, maar in de Gouden Eeuw zullen nog veel meer mensen dit kunnen en velen kunnen dit zelf als zij hun bewustzijn verhogen en daardoor de leiding over hun lichaam krijgen, de materie beheersen, en zodoende vele ziekten genezen of hun lichaam geven wat het nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.