Het geldstelsel en schulden

Vraag: Ik heb een vraag over het geldstelsel. Wij hebben de wake van Moeder Maria gedaan over het geldstelsel en de machtselite, die de waarde van het geld van de mensen afpakt. Welnu, ik heb hier helemaal geen verbeteringen gezien vanwege de stijgende schulden en ik was nieuwsgierig naar de visie van de geascendeerde meester over wat er gaat gebeuren of hoe zij naar het geldstelsel kijken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017

Wij hebben al wat leringen gegeven over de economie en ik zal er op een bepaald moment meer over zeggen, want ik wil hierover op dit moment geen technische verhandeling geven. Het komt erop neer dat men veel weerstand heeft tegen een nieuw geldstelsel, omdat de machtselite het geldstelsel heeft gebruikt als belangrijkste manier om de mensen in democratische naties in hun macht te houden. Dit kun je niet met een wake oplossen, die je een poosje opzegt, of met een relatief klein aantal mensen. Daar zijn veel meer mensen voor nodig.

Er zijn natuurlijk altijd twee manieren om veranderingen door te voeren en dat is door het verhogen van het bewustzijn – en daar vragen we jullie oproepen voor te doen. Wanneer je oproepen doet om het bewustzijn te verhogen, is dat natuurlijk onderhevig aan de vrije wil van de mensen. Als de mensen niet bereid zijn om hun bewustzijn te verhogen, dan hebben je oproepen geen effect op korte termijn. Zij hebben op langere termijn wel effect, maar daar is meer tijd voor nodig.

De andere manier waarop mensen iets kunnen leren, is natuurlijk de Harde Leerschool en eerlijk gezegd is het niet realistisch om te verwachten dat het geldstelsel zal veranderen door het verhogen van het bewustzijn. Er zullen zich een paar heel ernstige situaties moeten voordoen, waardoor de schuldenlast zo hoog wordt dat er een nieuw bewustzijn moet komen dat het eenvoudig niet mogelijk is om de schuld terug te betalen. Daarom moeten we een andere manier vinden om hiermee af te rekenen, wat zou kunnen zijn dat je de schuld kwijtscheldt of het geldstelsel hervormt. Of je zelfs af te vragen, zoals wij al eerder hebben gezegd: Aan wie zijn wij dit geld schuldig? En waarom laat een natie toe dat ze geld schuldig is aan privéinstellingen die geen band met een bepaalde natie hebben?