Debat over het geldstelsel

Vraag: Saint Germain sprak vanmorgen over het financiële systeem en Nederland heeft een initiatief om het geldstelsel te veranderen. Zij vertelden het parlement hoe het financiële systeem werkt en deden het voorstel dat de banken moeten ophouden met geld drukken en dat het geld weer in verhouding moet komen te staan tot de echte waarde. Heeft Saint Germain hier ook iets over te zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2016

Welnu, dit en veel andere soortgelijke initiatieven zijn natuurlijk wat ik graag wil zien. Die zijn de voorloper om het financiële systeem in de Gouden Eeuw te bewerkstelligen, omdat er, om het bewustzijn te verhogen. een debat moet komen.

Ik heb al vele malen gezegd dat het geld moet worden gekoppeld aan de echte waarde, en dat je, zoals we op deze conferentie hebben gezegd, niet meer moet toestaan dat de elite het geld en de waarde van het harde werk van het volk steelt. Er kunnen nog veel meer initiatieven worden ontplooid en dat zal ook gebeuren, en die zijn allemaal de moeite waard wat betreft de verandering die er in het bewustzijn moet komen.

Het is niet zo dat je van deze initiatieven kunt zeggen dat ze de enige oplossing zijn, of de uiteindelijke oplossing. Zoals ik heb gezegd, is het proces om de economie te hervormen een proces. Het gaat door stadia heen en het hoeft niet beslist de energiegolf manier te zijn om bij één einddoel uit te komen, omdat er veel ruimte is voor individuele creativiteit in diverse naties om het systeem te organiseren zoals het hen en hun niveau van bewustzijn het beste uitkomt.