Een te hoog bewustzijn om het lichaam in stand te houden?

Vraag: Swami Yogananda zei op een bepaalde leeftijd dat hij ging sterven, omdat mijn lichaam mijn bewustzijn niet meer in stand kan houden. Voordat hij stierf, zei hij dat dit de reden was dat hij stierf. Zijn bewustzijn zou te hoog zijn om het lichaam nog langer in stand te houden. Is dat waar?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland 2017:

Ja mijn geliefden, er zijn een aantal mensen geweest die zo’n hoog niveau van meesterschap hadden, dat hun fysieke lichaam dit niet meer aankan. Dit gebeurt in principe met iedereen die het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau bereikt, terwijl hij nog een fysiek lichaam bezit.

Je zou het ook om kunnen draaien en zeggen dat je bewustzijn zo hoog is dat je niet meer in het lichaam kunt blijven. Maar je zou het ook zo kunnen zeggen: De atomen en moleculen en cellen van het lichaam kunnen de vibraties die van het hogere wezen van die persoon komen, niet aan.

Er zijn bepaalde momenten waarop dit is gebeurd en dit slaat ook op bepaalde mensen die kunnen zeggen: “Nu trek ik me bewust terug uit mijn lichaam en laat mijn lichaam achter.” In sommige gevallen zijn ze geascendeerd, in andere gevallen zijn ze om diverse redenen niet geascendeerd, maar hebben ze ervoor gekozen om weer in een andere situatie te incarneren.