Potentieel tot een derde wereldoorlog

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters ons een realistische inschatting geven over hun beeld van de situatie die op planeet aarde aanwezig is wat betreft het potentieel tot een derde wereldoorlog?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017:

Het scenario van een derde wereldoorlog vormt geen onderdeel van mijn plan voor de Gouden Eeuw.