Wie aan Oorlogen begint, kan Oorlogen niet laten ophouden

ONDERWERPEN: De Invocatie om Jezelf Lief te hebben – Wie kunnen oorlogen stoppen? – Ware tolerantie en valse tolerantie – De mensen moeten ophouden oorlogen voor de elite te voeren – Enkel ware afgezanten van vrede kunnen oorlogen stoppen – Gebruik de invocaties voor vrede – Ontstijg alle angst voor oorlogen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 8 september 2006

De Invocatie om Jezelf Lief te hebben
Mijn geliefde harten, ik ben jullie Moeder Maria, en ik kom iedereen feliciteren die heeft meegedaan aan deze laatste wake de Invocatie voor het Liefhebben van Jezelf. Mijn geliefden, als jullie het prachtige licht zouden kunnen zien dat zich over de hele wereld heeft verspreid als gevolg van het opzeggen van deze invocatie, dan zouden jullie je zeker met mij verheugen. Want ik kan jullie zeggen dat deze gloed – die van het allerzachtste roze is, zoals de bloemblaadjes van een roos in de morgenzon – zich over de aarde heeft verspreid. Deze heeft daadwerkelijk een band van energie gevormd die een heel substantiële wolk van negatieve energie heeft verteerd die al heel lang boven deze planeet hing.

Het was een last voor deze planeet dat de valse nederigheid, die door de duistere krachten en hoogmoedige mensen werd gemaakt, heel veel van jullie, de echte spirituele mensen, heeft verhinderd van zichzelf te houden, van hun spirituele zelf te houden, van zichzelf te houden als spiritueel wezen, als zoon of dochter van God. Want echt, mijn geliefden, denk er eens over na hoe jullie – al vanaf jullie jeugd – zijn geïndoctrineerd met het geloof dat het verkeerd is om van jezelf te houden, het verkeerd is het zelf te waarderen dat jij bent. Toch hoop ik dat jullie nu kunnen inzien dat de echte jij, de Bewuste Jij, het zelf is dat door God werd geschapen. En het daarom liefde waard is. God heeft dat zelf lief en waarom zou jij dan niet dat zelf liefhebben dat jij bent?

Zeker, je houdt niet van je menselijke ego en de uiterlijke persoonlijkheid die niet door God is geschapen. Maar er is niets mis met het liefhebben van dat zelf dat door God is geschapen en te erkennen dat het door God is geschapen. En dus zullen degenen onder jullie die deze rozenkrans hebben opgezegd, of het nu elke dag is of maar een paar keer, zeker een toename van liefde hebben gevoeld in jullie wezen. En ik kan jullie ervan verzekeren dat jullie op planetaire schaal aan een opwaartse spiraal zijn begonnen die het mensen gemakkelijker maakt van zichzelf te houden, hun spirituele zelf lief te hebben en de neiging van deze wereld om zich altijd te richten op het negatieve te ontstijgen. Denk eens na over hoeveel mensen het tot hun levensstijl hebben gemaakt om altijd kritiek te hebben en het negatieve aan te wijzen. En, wanneer je beseft hoeveel creatieve kracht de menselijke geest heeft, wat denk je dan dat deze mensen creëren wanneer zij zich altijd op het negatieve concentreren in plaats van het positieve?

Ik zeg niet dat je een struisvogel moet zijn en je hoofd in het zand moet steken en weigeren te erkennen dat er problemen op deze planeet zijn. Want dat leidt natuurlijk allesbehalve naar een Gouden Eeuw. Maar wat ik zeg, is dat hoewel je erkent dat er problemen op deze planeet zijn, jij ervoor kiest ze te zien als tijdelijke manifestaties die uiteindelijk niet echt zijn. En dan kijk je verder dan de uiterlijke schijn naar het wezen van God, het wezen van het Ma-terlicht dat achter alle verschijnselen zit.

Daarom oordeel je niet – zoals Jezus heeft gezegd – naar de schijn. Je oordeelt door te reiken naar de visie van de Christusgeest die je helpt Gods waarheid te zien achter alle tijdelijke verschijnselen. Maar hoe kun je dit dan in de wereld om jou heen doen, als je het niet eerst in je eigen wezen hebt gedaan, door verder te zien dan jouw ego en je uiterlijke persoonlijkheid en beseft dat de Bewuste Jij een zoon of dochter van God is, een medeschepper met God en die Gods liefde helemaal waard is. Want pas wanneer jij van jezelf houdt, kun jij anderen liefhebben als jezelf.

Dit is een zeer diepgaande waarheid die Jezus ons 2000 jaar geleden heeft gegeven. Maar o hoe weinig mensen hebben die waarheid begrepen. Kijk eens hoeveel christenen zijn opgevoed, zijn geprogrammeerd, zijn gehersenspoeld om zichzelf als ellendige zondaar te beschouwen en denken dat zij zich schuldig moeten voelen alleen al vanwege het feit dat ze leven. O mijn geliefden, wat is die waanzin die de onschuldige geest van een kind met deze zware last van zonde en schuld indoctrineert? Ja, hier moet zeker een eind aan komen en jullie invocaties hebben een zware slag toegebracht aan het bewustzijn van zelfhaat dat deze planeet al veel te lang doordrenkt.

De noodzaak om vrede op te roepen
Ik kom jullie feliciteren met jullie goede werken. En zoals wij, de geascendeerde meesters, al vele jaren zeggen, is de beloning voor dienstbaarheid meer dienstbaarheid. En daarom vraag ik jullie om verder te bouwen op het fundament dat jullie door deze invocatie hebben gelegd om van jezelf te houden en nu een wake te doen van de volgende twee invocaties voor vrede, die wij uitbrengen. Want er is grote behoefte aan het oproepen van de Vlam van Vrede die de omstandigheden kan verteren die tot oorlogen leiden. Maar waarom hebben we gewacht met deze invocaties voor vrede tot jullie de invocatie om jezelf lief te hebben, hebben opgezegd? Omdat als jij niet van jezelf houdt, er geen vrede in jezelf kan zitten. En als je geen vrede met jezelf hebt, hoe kun je dan een kracht voor vrede op deze wereld zijn?

Zie je, mijn geliefden, het leven is niet zo ingewikkeld. Als je van jezelf houdt, houd je ook van andere mensen. En dan pleeg je geen gewelddaden tegen hen, noch reageer je met geweld als anderen gewelddadig naar jou toe zijn. Want jij weet, door de helderheid van jouw liefde, dat zij meer zijn dan de uiterlijke persoonlijkheid en hun ego dat gewelddaden pleegt. En zodoende probeer jij hen, in plaats van hen proberen te straffen, uit hun illusies te halen en hen te bevrijden van de energie, zelfs de duistere geesten – zelfs de demonen – van oorlog.

Ja, er is inderdaad behoefte aan het oproepen van vrede op deze wereld. Want het wordt duidelijk in onze invocatie gezegd, er kan geen vrijheid zijn zonder vrede. En zoals jullie heel goed weten, werd Jezus de Prins van Vrede genoemd, juist omdat hij het Vissentijdperk kwam inaugureren, waarvan het de bedoeling was dat het een tijdperk van vrede zou worden. Zodoende mijn geliefden, was het inderdaad het Goddelijke ontwerp dat aan het eind van deze periode van 2000 jaar, de mensheid oorlogen achter zich zou hebben gelaten.

Vanzelfsprekend is dit doel nooit bereikt, zoals iedereen duidelijk kan zien – nog niet. Maar dit doel is veel dichter bij dan je misschien denkt wanneer je naar de wereldgebeurtenissen kijkt. Want heeft deze periode van 2000 jaar niet een ongehoorde hoeveelheid oorlogen gekend? En heeft deze laatste eeuw niet ongehoord veel oorlogen op heel grote schaal laten zien? En zodoende kan ik jullie ervan verzekeren dat er inderdaad een groeiend besef bij de mensheid bestaat dat er een eind aan oorlogen MOET komen. En het enige wat hieraan ontbreekt om het feitelijk te laten manifesteren, is dat mensen de ware oorzaak van oorlogen herkennen.

De ware oorzaak van oorlogen heeft een persoonlijk en planetair aspect. Het persoonlijke aspect is natuurlijk, het onder elkaar strijden van individuen, wat door hun menselijke ego wordt veroorzaakt. En het planetaire aspect is de aanwezigheid van een kleine elite levensstromen, de machtselite, die zich helemaal wijdt aan macht of bewijzen dat God ongelijk heeft. En zij dus alles zullen doen om conflicten te laten ontstaan als middel om, óf de mensen in de macht te krijgen voor hun eigen profijt, óf simpelweg deze planeet te vernietigen om Gods plan met de aarde te dwarsbomen.

Wie kunnen oorlogen stoppen?
Wat er moet gebeuren, is dat mensen natuurlijk worden gewekt en zien wat het bewustzijn van oorlog is. Dit ontwaken moet, natuurlijk, beginnen bij de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen op deze planeet. Want zij zijn natuurlijk degenen die voor de kentering van oorlog naar vrede zorgen. Maar toch is het helaas een feit, zoals Jezus heeft aangegeven in zijn verhandeling over het menselijke ego, dat veel van de meest spirituele mensen op aarde vastzitten in het grijs denken. Ze zijn gaan denken dat het allemaal nodig is dat ze van iedereen houden en ieder probleem negeren. Want als een probleem wordt genegeerd, gaat het vast wel vanzelf over – of dat denken ze in ieder geval.

Maar de waarheid is – en de geschiedenis bewijst dit aan iedereen die er goed naar wil kijken – dat geen enkel probleem uit zichzelf overgaat. Zoals gezegd: “Om het kwaad te laten winnen, hoeven de goede mensen slechts niets doen.” Dus moet ik zeggen dat de meest spirituele mensen, de top tien procent van de mensen op deze planeet, de enigen zijn die het bewustzijn van oorlog van de aarde kunnen verwijderen. Toch moeten ze dat doen door te beginnen de strijd in hun eigen wezen te verwijderen, namelijk hun menselijke ego.

En dit is juist het probleem bij grijs denken, namelijk dat het aan jouw ego een beschermde status verleent als een onaanraakbaar deel van de psyche van de mensen. Want door te denken dat het enige wat nodig is, is dat zij liefdevol en vriendelijk zijn, zijn ze ook liefdevol en vriendelijk tegen hun eigen ego. Je overwint je ego niet door tolerant ten opzichte van jouw ego te zijn; je komt jouw ego enkel te boven wanneer je Bewuste Jij zich bewust wordt van het bestaan van jouw ego en jouw ego totaal niet meer tolereert, zodat je hem niet meer je leven laat regelen of in jouw wezen aanwezig laat zijn. Er bestaat inderdaad zoiets als de perfecte haat, die niet de haat is in de menselijke, dualistische zin, maar de Vlam van Liefde die zo helder brandt dat ze niets meer tolereert wat minder is dan liefde. Ze tolereert gewoon niets wat uit antiliefde voortkomt, en daardoor alles wat op antiliefde wordt gebaseerd – ogenblikkelijk – verteren.

Dit mijn geliefden, moet natuurlijk gebeuren om oorlogen van deze planeet uit te bannen. De top tien van de meest spirituele mensen op aarde moet wakker worden en beseffen dat zij hun ego in hun eigen bewustzijn hebben toegelaten en op die manier het bewustzijn van oorlog in hun eigen onderbewuste geest laten blijven. En zolang ze dit toestaan, heeft God eenvoudig niet het gezag om het bewustzijn van oorlog van deze planeet te verwijderen of de wezens te verwijderen die zich absoluut wijden aan het oorlog voeren en daardoor het bewustzijn van oorlog belichamen.

Ik moet zeggen dat hoewel de onderste tien procent, de machtselite, iedere oorlog op deze planeet in het leven roept, de top tien procent, de spirituele elite, verantwoordelijk is om het bewustzijn van oorlog op aarde toe te laten. Zie je het persoonlijke element? De machtselite zit zo vast in het dualiteitsbewustzijn dat zij in de nabije toekomst waarschijnlijk niet van gedachten zullen veranderen. Het is niet waarschijnlijk dat zij zich gaan bekeren tot de goede zaak van vrede en geweldloosheid en ineens alle wapens vernietigen en weigeren om macht over de bevolking uit te oefenen. Wat er dus MOET gebeuren, is dat de top tien procent van de mensen op aarde ontwaken en beslissen dat ze geen oorlogen meer op deze planeet tolereren. Ze moeten beseffen dat zij degenen zijn die het potentieel hebben Gods oordeel naar buiten te brengen opdat oorlogen van deze planeet kunnen worden verwijderd. En hoe breng je Gods oordeel naar buiten? Welnu, je kunt het bewustzijn van oorlog enkel oordelen wanneer je het bewustzijn van oorlog uit je eigen wezen hebt verwijderd, wanneer je het oorlog voeren binnenin jouw eigen wezen hebt verwijderd door jouw menselijke ego te verwijderen.

Ware tolerantie en valse tolerantie
Daardoor is het zeker nodig – om planeet aarde aan oorlogen te laten ontstijgen – dat er meer tolerantie komt onder de mensen. Maar zoals met al het andere, kan het ego elke positieve eigenschap vervormen, zelfs de eigenschappen liefde, vergeving en tolerantie. Voor de valse tolerantie geldt dat alles mag, dat alles zou moeten worden toegestaan. De valse tolerantie laat mensen geloven dat ze niet tegen oorlogen mogen zijn, maar dat ze zich enkel hoeven te richten op het liefdevol en vriendelijk zijn, denkend dat oorlogen dan vanzelf wel overgaan.

Zien jullie niet dat als de goede mensen niets doen, zij dan de vrije teugel geven aan die mensen die aan oorlogen gecommitteerd zijn? En daardoor zullen onvermijdelijk naties meesleuren in een oorlog, zoals inderdaad de laatste vijf jaar is gebeurd sinds de terroristische aanvallen in New York op 11 september 2011. Zien jullie niet dat de Verenigde Staten in oorlogen en conflicten zijn beland door de mensen die terrorisme gebruiken als smoes voor militaire uitgaven en hun militaire superioriteit gebruiken om zogenaamd democratie en vrijheid te brengen, maar in werkelijkheid de zaak van de machtselite aanprijzen. Hoewel er een substantieel aantal heel spirituele mensen in de Verenigde Staten is, kun je duidelijk zien dat deze spirituele mensen niet in staat zijn geweest om genoeg tegenwicht te bieden, een tegen-evenwicht, om te verhinderen dat de Verenigde Staten in een oorlog wordt meegesleept door de machtselite.

En dit alleen al zou je erop moeten wijzen dat de spirituele mensen in de Verenigde Staten hun werk niet hebben gedaan door de strijd in hun eigen innerlijk te verwijderen. Ze waren niet bereid hun ego onder ogen te zien en dat ego te overwinnen, zodat ze het morele gezag konden hebben om het oordeel van God over de machtselite in de Verenigde Staten af te roepen, die deze natie in een oorlog meesleept en die natuurlijk van plan zijn haar in nog meer oorlogen overal ter wereld te laten belanden. Ja, ik ben nu een strenge moeder, want het wordt zeker tijd dat de meest spirituele mensen op deze planeet wakker worden en beseffen dat de toekomst van deze planeet in de weegschaal ligt en zij de enigen zijn die de balans kunnen laten overslaan naar vrede. Dus zoals heeft Jezus gezegd: “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.” Als je spiritueel bent en je beweert dat je God en het spirituele rijk liefhebt, houd je dan aan het gebod om de balk uit jouw eigen oog te verwijderen.

Houd op te denken dat andere mensen verantwoordelijk zijn voor het feit dat er oorlogen en geweld op deze planeet zijn. Ja, die mensen plegen het geweld en beginnen aan oorlogen en nemen de beslissing om dat te doen. Maar zoals ik heb geprobeerd aan te geven, handelen zij eenvoudig vanuit een bepaalde bewustzijnsstaat die hen meesleept in acties waar ze eigenlijk geen macht over hebben. En dus is het probleem niet de mensen, maar het bewustzijn van oorlog dat boven deze planeet hangt als een zwarte wolk.

En waarom hangt dit bewustzijn nog steeds boven deze planeet? Nu, dat komt omdat God niet voldoende gezag heeft gekregen om dat bewustzijn te verwijderen. Aartsengel Michaël en zijn legioenen van Blauwe Vlamengelen, hebben geen opdracht gekregen om uit te rukken om dat bewustzijn en alle wezens die weigeren dat bewustzijn los te laten, te verwijderen. En waarom hebben zij dat gezag niet gekregen? Nu, zij hebben dat gezag niet gekregen, omdat de top tien procent van de meest spirituele mensen op deze planeet hebben geweigerd het oorlog voeren in hun eigen innerlijk te overwinnen door hun eigen ego niet meer te tolereren.

Als die top tien procent echter wakker zou worden en het ferme besluit neemt hun ego te overwinnen, dan zou je door de balk in je eigen ogen te verwijderen, inderdaad God het gezag geven om het bewustzijn van oorlog van deze hele planeet te verwijderen. En wanneer de duistere wolk van dat bewustzijn is verwijderd, kan ik je ervan verzekeren dat zelfs de mensen die aan oorlogen gecommitteerd zijn, ineens wakker worden en in staat zijn de waanzin van hun acties in te zien. Ze kunnen momenteel die waanzin niet inzien vanwege wat we misschien de oorlogsmist zouden kunnen noemen die mensen verblindt voor het bestaan van een niet gewelddadige oplossing voor hun problemen.

De mensen moeten ophouden oorlogen voor de elite te voeren
Mijn geliefden, er is natuurlijk een kleine elite op deze planeet die aan oorlog gecommitteerd is. Maar sinds wanneer heb je gezien dat de hoge heren van deze machtselite met een geweer de loopgraven ingaan en het risico nemen dat ze worden beschoten? Dus jullie beseffen duidelijk dat er geen oorlog op deze planeet kan worden gestreden tenzij de mensen worden meegesleept om oorlogen voor de machtselite te voeren. Als de mensen zich niet in kanonnenvoer lieten veranderen, zouden er geen één oorlog kunnen worden gevoerd.

En wat zorgt er dan voor dat de bevolking meegezogen wordt in het oorlog voeren, hoewel de meeste mensen vreedzaam zijn? Welnu, de gewone bevolking wordt verblind door de illusies die door de machtselite, door de oorlogsmist, worden geschapen. En dan zien ze niet in dat er een vreedzame oplossing is voor ieder probleem en komen ze niet voor hun mening uit en eisen ze niet dat hun leiders met die vreedzame oplossing komen in plaats van het onmiddellijk ten strijde te trekken wanneer er een provocatie ontstaat.

Kunnen jullie niet inzien dat het Amerikaanse volk, het merendeel van de bevolking, werd verblind door de oorlogsmist na 11/9/2001? En daardoor hadden ze niet de visie, noch de vastbeslotenheid, om te eisen dat hun regering naar een vreedzame oplossing voor het wereldterrorisme op zoek ging. En dus lieten zij hun natie in oorlogen met Afghanistan en Irak meeslepen, denkend dat dit in het voordeel zou zijn van hun eigen veiligheid. Ik denk dat de meeste Amerikanen tegenwoordig wel inzien dat de oorlog in Irak de veiligheid op de wereld zeker niet heeft laten toenemen en de dreiging van terrorisme niet heeft verminderd. En daarom is de steun van het volk om oorlog te voeren natuurlijk aan het kwijnen. Toch kon het publiek dat vijf jaar geleden niet zien, omdat zij verblind werden door de oorlogsmist, door de logica van degenen die aan oorlog gecommitteerd zijn en niet verder kunnen kijken dan het bewustzijn van oorlog.

En nog steeds wordt het Amerikaanse publiek verblind door dat bewustzijn, zodat ze geen vreedzame oplossingen kunnen zien voor de dreiging van terrorisme of andere situaties. En daardoor kunnen ze zelfs niet eens eisen dat hun leiders naar zulke oplossingen op zoek gaan. Dit is overduidelijk in de huidige situatie met Iran, waarin de haviken in de huidige regering proberen om dit op een crisis te laten lijken die nu meteen moet worden afgehandeld. Ze weten dat ze in potentie hun macht zouden kunnen verliezen bij de volgende presidentiële verkiezingen, dus ze willen hun wereldwijde agenda aanprijzen, terwijl ze nog steeds een president hebben die hun manipulaties niet kan doorzien. Maar in werkelijkheid is het veel verstandiger te beseffen dat Iran nog jaren verwijderd is van zelf een nucleair wapen produceren – als ze het natuurlijk ooit kunnen. Dus is het verstandiger om de tijd voor jou te laten werken, zodat een verandering in het regime van Iran zou kunnen verwijderen wat nu een bedreiging lijkt.

Als de Amerikaanse regering daadwerkelijk een pad nastreeft dat tot het gebruik van militaire middelen leidt, zal dit enkel boosheid en wrok aanwakkeren in de islamitische wereld. En dit zal de Iraanse president in een volksheld veranderen en de weg vrijmaken voor het opkomen van een nog machtiger islamitische krijgsheer. Deze persoon is tot dusver uit de openbaarheid gebleven, maar staat in de coulissen het juiste moment af te wachten tot er voldoende islamitische boosheid is om een krachtige entree te maken. En als deze persoon er wel in slaagt de steun van het volk te krijgen, dan zou het resultaat snel tot een oorlog kunnen escaleren die niet alleen het Westen, maar ook India en China meeslepen in het gezeur. En dit zou een situatie worde waarin van alles zou kunnen gebeuren, maar niets kan worden voorspeld.

Enkel ware afgezanten van vrede kunnen oorlogen stoppen
Waarom wordt het publiek verblind door het bewustzijn van oorlog? Nu, dat komt gewoon omdat, zoals Jezus heeft uitgelegd, de tachtig procent van de gewone bevolking óf de laagste tien procent, namelijk de machtselite, óf de top tien procent, namelijk de spirituele elite, volgt. En juist omdat de top tien procent zo verblind is door het grijs denken van hun ego, was die niet bereid het bewustzijn van oorlog in hun eigen innerlijk te boven te komen. En daardoor waren zij niet in staat als voorlopers te fungeren die een nieuwe visie naar buiten kunnen brengen van hoe je het probleem van wereldterrorisme oplost met behulp van vreedzame middelen. Opnieuw, het evenwicht op deze planeet, de toekomst van deze planeet, ligt natuurlijk in het hart en de geest van de top tien procent van de meest spirituele mensen. Zullen zij ervoor kiezen om het Pad van Vrede te begaan, of zullen ze ervoor kiezen het pad van valse vrede te begaan dat hen laat denken dat ze afgezanten van vrede kunnen zijn zonder hun ego te overwinnen.

Je kunt geen afgezant van vrede zijn als jij jouw eigen ego niet eerst rigoureus de oorlog verklaart. Want pas wanneer je de balk uit je eigen oog hebt verwijderd, kun je duidelijk zien hoe je de splinter uit het oog van iemand anders kunt verwijderen. En dan pas kun je een ware afgezant van ware vrede worden. Want vrede kan waarachtig niet tot stand worden gebracht door de valse tolerantie die zegt dat alles mag. Vrede kan alleen maar tot stand komen door de ware tolerantie van de Christusgeest, de tolerantie die wordt gebaseerd op een duidelijk onderscheid tussen wat van God komt en wat niet.

En zodoende kan een Christuswezen zien dat wanneer mensen gewelddaden plegen, het niet komt omdat hun ware zelf slecht of kwaad of gewelddadig is. Het komt, omdat het bewuste zelf zich in een grot heeft teruggetrokken en het ego heeft toegestaan om door het dualiteitsbewustzijn te handelen dat altijd met twee tegenstellingen werkt. En dit bewustzijn zorgt ervoor dat mensen denken dat ze de vijand moeten bestrijden en dat geweld dus onvermijdelijk is.

Alleen wanneer de mensen Christusonderscheid hebben, kunnen zij het verschil tussen de persoon en de daden van die persoon zien. Enkel wanneer ze het Christusonderscheid bezitten, kunnen ze zien dat de handelingen worden veroorzaakt door het bewustzijn dat uit de geest van dualiteit voortkomt, de geest van de antichrist. Maar achter de daden en de uiterlijke persoonlijkheid zit het bewuste zelf van de persoon en dat bewuste zelf werd door God geschapen. En dus zijn alle mensen natuurlijk broeders en onderdeel van het Ene Lichaam van God op aarde.

Enkel wanneer je verder kijkt dan de uiterlijke daden, ben je in staat de andere wang toe te keren en op geweld te reageren met liefde. En in die liefde, zul jij je broeders en zusters in potentie bevrijden van het bewustzijn van oorlog. Want door de andere wang toe te keren, zul je ze inderdaad wekken. En dan zullen degenen die niet ontwaken, degenen die vasthouden aan het bewustzijn van oorlog, worden geoordeeld en van de planeet worden verwijderd. Maar dit is zelfs een daad van genade, want deze levensstromen zullen naar een ander rijk worden gestuurd, waar ze meer kansen krijgen om het bewustzijn van oorlog te overwinnen, kansen die niet voor hen op aarde beschikbaar zijn zolang de aarde in haar huidige staat verkeert.

Gebruik de invocaties voor vrede
De twee invocaties die wij uitbrengen, vormen een Alpha- en Omegapolariteit. De ene, de invocatie om de Vlam van Vrede op te roepen, roept de Vlam van Vrede van boven aan en wordt natuurlijk gebaseerd op het dictaat dat enige tijd geleden door de Elohim van Vrede werd gegeven. En ik beveel je zeer aan om dat dictaat nog eens te bestuderen. De andere, de Invocatie voor Wereldvrede, vormt de Omegahandeling om specifieke elementen van het bewustzijn van oorlog op te roepen om te worden ontmaskerd zodat de mensen het kunnen zien en zich ervan afscheiden.

Deze twee invocaties kunnen natuurlijk een enorme impuls geven aan de vrede op deze planeet. En ik kan je ervan verzekeren dat dit hoogst noodzakelijk is op dit moment. Want als er niets wordt gedaan, dan zal de planeet natuurlijk de gladde helling van oorlog blijven afglijden tot op het punt waarop geen ommekeer meer mogelijk is en het de komende twee jaar op grote schaal gaat plaatsvinden.

Ja, mijn geliefden, de derde wereldoorlog kan inderdaad uitbreken binnen een jaar of twee, tenzij er iets spectaculairs wordt gedaan. En dat iets moet het ontwaken zijn van de top tien procent van de meest spirituele mensen op aarde voor het feit dat je een probleem niet overgaat door het te negeren, dat je oorlog niet kunt overwinnen door als een liefdevol en vriendelijk mens te handelen, terwijl je jouw menselijke ego tolereert dat zich simpelweg achter een liefdevolle en vriendelijke façade verbergt en net doet alsof hij spiritueel is terwijl hij ondertussen blijft doorgaan op zijn verdeling zaaiende manier.

Ik moedig jullie aan om deze twee invocaties te benutten. Ik zeg niet precies hoe jullie deze invocaties moeten opzeggen, maar ik laat het aan jullie over. Je kunt één invocatie per dag doen, om en om. Of je kunt gewoon de invocatie die je het meest ligt opzeggen. Of je kunt manieren bedenken om ze volgens je eigen innerlijke inzicht te combineren. Deze invocaties zijn enigszins lang, maar is het te veel gevraagd om 45 minuten tijd te geven aan de zaak van wereldvrede? Toch erken ik wel dat de mensen een druk leven hebben en daarom zeg ik dat als je niet de hele invocatie kunt opzeggen, je dan een deel ervan kunt doen. Elke invocatie heeft vier aparte secties. Als je geen tijd hebt, zeg dan de introductie, twee secties op één dag op en daarna de verzegeling. De volgende dag zeg je de introductie op, de laatste twee secties en daarna de verzegeling.

Ontstijg alle angst voor oorlogen
Het is helemaal niet mijn bedoeling een soort angst of paniek in jouw wezen te veroorzaken. Ik vraag jullie niet om op een onevenwichtige of angstige manier te gaan handelen. Ik vraag jullie in de vlam van liefde voor jezelf en in die staat van innerlijke vrede te blijven die je tijdens de laatste wake hebt opgeroepen. Ik vraag je om niets die staat van liefde en die staat van innerlijke vrede te laten verstoren. En dan vraag ik je – gebaseerd op je innerlijke vrede – deze twee invocaties op te zeggen in de absolute wetenschap en met vastberadenheid dat wanneer jij om vrede vraagt, jij die inderdaad ontvangt. Wanneer je de Vlam van Vrede oproept, dan zal die vlam inderdaad het bewustzijn van oorlog verteren.

Ik vraag jullie om alle angsten te overwinnen. En als je daadwerkelijk nog elementen van angst met betrekking tot oorlog in jouw eigen wezen voelt, ga er dan achteraan. Gebruik deze twee invocaties om specifiek op te roepen dat alle angst voor oorlog in je eigen wezen wordt verteerd. Want slechts jouw ego kan natuurlijk aanleiding geven tot die angst en jouw ego verstopt zich achter die angst die je aandacht probeert af te leiden door je zoveel zorgen over de omstandigheden op de wereld te laten maken dat jij niet naar jouw ego kijkt, hem ontmaskert en hem overwint.

Besef daarom mijn geliefden, dat wanneer er angst is, het ego erachter zit. En in plaats van je te concentreren op het object van jouw angst – wat jouw ego graag wil – kijk je verder dan die angst zelf en leg je jouw ego bloot. En dan vraag je of het verteerd mag worden door de Vlam van Vrede, de Vlam van Extatische Vrede. Want die Vlam van Extatische Vrede is waarachtig in staat alle angsten te verteren. Want hoe kan er angst bestaan, wanneer jouw hele wezen wordt bezield met de extatische vrede die alleen maar vrede kent. Dus vraag ik je om je hart en je chakra’s, je hele wezen, open te stellen voor die Vlam van Extatische Vrede. Ik vraag je de komende tijd, zolang jij deze invocaties opzegt, je in die Vlam van Extatische Vrede onder te dompelen, om die vlam jouw wezen binnen te laten komen en alles wat er niet op lijkt, te verteren.

Ik hoop dat deze invocaties jullie zullen helpen de essentiële waarheid te erkennen dat je oorlog niet kunt overwinnen door in een staat van angst te zijn. Je kunt oorlog enkel overwinnen door verankerd te zijn in een staat van vrede. Want omdat je de duisternis niet kunt verwijderen, kun je oorlog niet verwijderen zonder het Licht van Vrede te brengen. En daardoor kunnen oorlogen enkel worden verwijderd wanneer de top tien van de spirituele mensen ervoor kiezen de open deur te zijn om het Licht en de Vlam van Vrede naar het materiële rijk, het emotionele rijk, het mentale rijk en het identiteitsrijk van planeet aarde te laten stromen en het bewustzijn van oorlog te verteren op alle vier niveaus van de materiële wereld.

Ja mijn geliefden, WEES de Vlam van Vrede. WEES de open deur voor de Vlam van Vrede. Bepaal dat jij het licht der wereld WILT ZIJN en zolang jij op de wereld bent, jij de Vlam van Vrede BENT om het bewustzijn van oorlog te verteren. Ik, Maria, prijs jullie voor jullie liefde en jullie vastberadenheid om mijn invocaties op te zeggen en te werken aan het overwinnen van jouw ego. Ik zie de vooruitgang die jullie individueel maken en zelfs als wereldwijde gemeenschap van degenen die zich aan het Pad van Vrede wijden. Ik feliciteer jullie en ik buig met oprecht respect en dankbaarheid voor jullie vooruitgang. Ontvang dus de overweldigende, overstromende dankbaarheid uit het hart van jullie spirituele moeder. Want de moeder van al het leven, BEN IK!