Collectieve en individuele ascensie

Vraag: Er schijnt enig verschil te zitten tussen de ascensie van de aarde, zoals een paar andere spirituele groepen beweren, en de ascensie van het individu zoals in de leringen van de geascendeerde meesters staat. Wat is het verschil tussen de collectieve ascensie van planeet aarde en die van het individu? En wat is onze prioriteit?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, Seoel – Korea

Ja, er bestaat verschil tussen, mijn geliefden, omdat er veel verkeerde leringen op de wereld zijn die de mensen proberen om de tuin te leiden om verder dan hun eigen situatie en hun eigen ego te laten kijken en hen te laten denken dat zij alleen aan de ascensie van de aarde hoeven te werken en dat zij niet hun eigen psychologische problemen hoeven te onderzoeken. Planeet aarde als zodanig zal pas ascenderen als deze hele sfeer ascendeert en daar hoeven jullie je in jullie leven geen zorgen over te maken, kan ik je wel verzekeren.

Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat de vibratie van het collectieve bewustzijn (en zelfs op de langere termijn de vibratie van de materie) kan worden verhoogd, maar dit is niet hetzelfde als de planeet die ascendeert. Een planeet ascendeert eigenlijk niet op dezelfde manier als wij hebben beschreven bij het proces van een individu. Je moet je richten op wat je prioriteit is, en dat is dat jij je eigen psychologische problemen oplost en het pad naar Christusschap bewandelt zodat jij je voor je persoonlijke ascensie kunt kwalificeren. Dit zal het collectieve bewustzijn optrekken en de vibratie van de planeet verhogen.

Nogmaals, het is niet het doel van de geascendeerde meesters om ervoor te zorgen dat de aarde ascendeert; wij willen een Gouden Eeuw op aarde manifesteren, zodat ze kan blijven bestaan in het fysieke spectrum met minder dichte materie, zodat veel van de manifestaties die je nu op aarde ziet, zoals ouderdom, ziekten, armoede, en gebrek worden getranscendeerd. Maar dit is niet hetzelfde als ascensie. Zoals wij ascensie uitleggen, zal de aarde  pas ascenderen als de hele sfeer ascendeert. Nu zijn er natuurlijk een paar slimme wezens in het mentale rijk die andere definities hebben van de ascensie, maar die komen niet van ons en daarom willen wij er eigenlijk niet dieper op ingaan en hier commentaar op leveren.