Een basisinkomen in Korea

Vraag: Wat zijn de minimumkosten voor mensen om een minimumstandaard voor het leven van de mens te kunnen handhaven? Wanneer er een politiestaat komt, waarin de regering voor een basisinkomen voor het volk zorgt, dan zouden de mensen in staat zijn om aan zelfrealisatie te werken in plaats van hune hele leven alleen voor het geld te werken. Door hun persoonlijke ontwikkeling kunnen zij het economisch en spiritueel evenwicht in de samenleving aanbrengen. Wat vinden de geascendeerde meesters ervan om het systeem van een basisinkomen te introduceren bij de mensen in Korea?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, Seoel – Korea 2017

Wij hebben al eerder gesproken over het concept van een basisinkomen. Saint Germain heeft hier leringen over gegeven en ik wil het nu specifiek over de situatie in Korea hebben. In het algemeen geloven wij dat je hiermee moet experimenteren in de meer ontwikkelde landen die een bepaalde welvaart hebben bereikt, die zij zich dit kunnen veroorloven. Of Korea nu al in die fase is, is geen kant en klaar antwoord voor van ‘ja of nee’, omdat er bepaalde beslissingen in Korea moeten worden genomen voor Korea hieraan toe is.

Wij zouden graag willen dat men zich meer bewust was van de dingen die wij onder jullie aandacht hebben gebracht tijdens onze conferenties. Met andere woorden, men moet zich er meer bewust van worden dat er een alternatief is voor de traditionele manier van leven. Heel veel mensen zijn tot nu toe opgegroeid met het idee dat het belangrijkste doel in hun leven is dat zij naar school gaan, studeren, carrière maken en werken. Het zou heel moeilijk voor hen zijn om verstandig met hun vrije tijd om te gaan als zij een basisinkomen zouden hebben.

Het zou beter zijn als het bewustzijn verder verhoogd werd, zodat meer mensen bevrijd zijn van die traditionele rollen en die traditionele programmering. In plaats van hun vrije tijd gewoon te besteden aan vermaak, zouden zij dan in staat zijn om die te besteden aan spirituele groei of een bepaalde vorm van liefdadigheid of andere dingen die tot persoonlijke ontwikkeling leiden. Het is niet onze hoogste prioriteit om dit in Korea te implementeren, maar op den duur is het duidelijk dat zowel Korea als andere welvarende naties, vooral in het westen, hiermee moeten experimenteren en begrijpen hoe dat het land in werkelijkheid beïnvloedt.

In veel gevallen zal dat tot groei leiden. Maar ik moet zeggen dat het niet een automatisch gegeven is dat wanneer je mensen een basisinkomen kunt geven, dit ook tot groei in de economie leidt. Het hangt er eigenlijk heel erg vanaf hoe zij het gebruiken. Gebruiken ze het om hun bewustzijnsniveau te verhogen, dan wordt het door het geascendeerde rijk vermenigvuldigd, waardoor de economie van dat land groeit. Als dat niet wordt gebruikt om hun bewustzijn te verhogen, kunnen wij niets vermenigvuldigen en dan zal het systeem vastlopen en dat zal de economie laten krimpen en de naties zullen zich realiseren dat zij het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om dit programma voort te zetten.