Een voltooid leven en zelfdoding

Vraag: De vraag was of het oké is, of niet, om mensen in een coma te laten overgaan. Een nieuwe vraag werd gesteld over euthanasie en of het oké was om bejaarde mensen die ziek zijn euthanasie te geven of niet? De laatste tijd zijn er discussies over wat ik zou beschrijven als een ‘voltooid leven’, het idee dat mensen die misschien nog maar vijftig of 55 jaar oud zijn en niet per se ziek, hun leven mogen beëindigen of niet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017

Welnu, in zekere zin heeft de vrije wil het laatste woord; je hebt het recht om op elk moment je leven te beëindigen en de vraag is dan hoe de samenleving jou gaat straffen als jij zelfmoord pleegt? De waarheid is dat de wetten tegen zelfdoding er eigenlijk zijn om sommige mensen ervan te weerhouden om die stap te nemen. Het is echter een van die onderwerpen waar het altijd de moeite waard is om erover te discussiëren, maar het moet niet nodig zijn om hier een wet voor te maken, omdat het natuurlijk een individuele kwestie is. Ik zeg niet dat ik iemand aanmoedig om de beslissing te nemen: “Ik ben klaar met mijn leven, dus pleeg ik maar zelfmoord.” Wij raden iemand nooit aan om zelfmoord te plegen.

En de vraag is eigenlijk hoeveel de mensen weten voor zij zo’n beslissing kunnen nemen. Nemen zij weloverwogen een beslissing of niet? Je begrijpt dat er vele demonen en entiteiten zijn die proberen mensen zelfmoord te laten plegen. Ze doen dit door mensen heel erg gefrustreerd en onevenwichtig te maken, maar er zijn ook demonen die aan deze specifieke kwestie werken en die een cultuur willen scheppen waarin mensen zichzelf om diverse redenen doden, waaronder om het milieu te redden of meer ruimte op de planeet te maken. Daarom is er geen reden om dit te legaliseren, maar het is wel waardevol om hierover te debatteren. Wat zijn de consequenties op lange termijn? Wat zijn de consequenties voor de ziel als de ziel voortleeft na het doden van het fysieke lichaam? Je hebt misschien het gevoel dat je er genoeg van hebt om op deze planeet te leven en je wilt er weg, maar wat als jij je karma nog niet in evenwicht hebt gebracht? Hoe gaat dat je volgende leven beïnvloeden?

Al die vragen moeten worden meegenomen voor iemand zelfs maar een geïnformeerde beslissing kan nemen. Ik kan je ervan verzekeren dat mensen wanneer zij wel een geïnformeerde keuze kunnen maken, er niet voor zouden kiezen om iemand voortijdig te doden – en zij zouden dan in feite er helemaal niet voor kiezen om zichzelf te doden.

Als wij met een zwart-witblik naar deze vraag kijken, zouden we kunnen zeggen dat er bepaalde yogi’s zijn of mensen die spiritueel meesterschap bezitten dat zover zijn dat zij naar hun zeggen in staat zouden zijn om hun lichaam af te leggen. Zij zouden in staat zijn om actief de beslissing te nemen om de ziel uit hun lichaam terug te trekken en daardoor hun fysieke lichaam te laten sterven. Dit zouden zij door mentaal meesterschap kunnen doen, niet door een fysieke remedie te gebruiken.

Daarom zou je kunnen zeggen dat als je zover bent dat jij je ziel uit je lichaam kunt terugtrekken zonder fysiek je lichaam te doden, jij dan dat recht hebt. Tot dan zou je waarschijnlijk heel, heel voorzichtig moeten zijn om die beslissing te nemen, omdat je waarschijnlijk voor God speelt en je Goddelijke plan tegenwerkt door de levensduur te verkorten die in dat Goddelijke plan stond.