Het belang van fysieke gezondheid voor spirituele zoekers

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters iets zeggen over het belang van een lang leven. Moeten de mensen meer aandacht schenken aan, zich meer concentreren op, een lang leven (of hoge ouderdom van het fysieke lichaam) in de Gouden Eeuw?

 

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Nederland, 2017

Wanneer je het spirituele pad bewandelt en je bewustzijn probeert te verhogen, doe je het belangrijkste wat je kunt om fysieke lichaam in leven te houden. Dit betekent niet dat wij jullie vertellen dat je elke vorm van gezondheidsadvies in de wind moet slaan of dat je geen aandacht aan je lichaam moet besteden. Dat zeggen wij niet, maar wij zeggen wel dat het belangrijk is dat je een bepaald gevoel hebt over wat je prioriteit moet zijn wanneer je het pad bewandelt. Je kunt natuurlijk diverse maatregelen nemen die op jou van toepassing zijn, in overeenstemming met jouw intuïtieve gevoel hierover.

Mijn geliefden, wij hebben niet veel advies over gezondheid gegeven en de reden is heel eenvoudig. Elk mens is een individu en heeft een individueel menselijk lichaam. Bovendien is je fysieke lichaam een uitdrukking van de drie hogere lichamen en jullie zijn allemaal individuen in je drie hogere lichamen.

Het fysieke lichaam is geen mechanisch apparaat, wat het materialisme ook beweert. Je kunt niet zomaar zeggen dat er een specifiek geneesmiddel is ontdekt dat kwalen bij veel mensen geneest en daarom bij iedereen moet werken. Je kunt ook niet zeggen dat bepaald voedsel, of juist niet bepaald voedsel, eten een bepaald effect op veel mensen heeft, dus dan moet het wel hetzelfde effect op iedereen hebben.

Het is echt jouw verantwoordelijkheid om je intuïtie te gebruiken om je af te stemmen op wat voor jou van belang is. Hoeveel aandacht moeten jullie persoonlijk aan je lichaam geven? Sommigen zullen meer aandacht aan hun lichaam moeten besteden en het goed dat je dan meer aandacht aan je lichaam schenkt, terwijl anderen eigenlijk niet zoveel aandacht aan hun lichaam moeten schenken, maar meer op hun psychologische problemen en spirituele groei.

Dit is een zeer persoonlijke zaak, maar als je het spirituele pad bewandelt en veel ijver betoont, doe je het belangrijkste wat je kunt doen om je lichaam langer te laten leven. Daarnaast merk je natuurlijk dat jij naarmate je intuïtie beter wordt, intuïtieve aanwijzingen krijgt over wat jij in het bijzonder moet doen. Je moet je er ook van gewaar zijn dat de levensduur van je fysieke lichaam niet het eigenlijke doel is, geen doel op zich. Je lichaam is hier om je spirituele groei te steunen. Je erop richten om het lichaam kunstmatig in leven te houden, is eigenlijk niet de beste benadering. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal heel spirituele mensen die zich heel erg op het concept onsterfelijkheid richten, die proberen om eeuwig in hun fysieke lichaam te blijven leven. Hier geven wij ook geen les in, omdat dit, zelfs als je het volledige Christusschap bereikt, niet betekent dat je het lichaam oneindig in stand kunt houden. Er zijn een paar yogi’s die hun lichaam heel lang in stand hebben kunnen houden. Zij hebben dit met een specifieke bedoeling gedaan en het betekent niet dat alle mensen hiernaar moeten streven of dat alle Christuswezens dit moeten doen.

Nogmaals er komt een tijd, de natuurlijke tijd, om het fysieke lichaam achter te laten. Wanneer je meer Christusschap bereikt, kun jij je daadwerkelijk hierop afstemmen en weet je wanneer het je tijd is. Ik wil ook nog zeggen dat je moet begrijpen dat wij altijd proberen om jou in balans te krijgen. Hoewel ik niet tegen jullie zeg dat jullie je lichaam moeten verwaarlozen, wil ik je ervan bewust maken dat veel mensen (inclusief vele, vele spirituele mensen) een onevenwichtige focus op het lichaam hebben.

Zij denken dat je een gezond lichaam moet hebben om je spirituele groei te bevorderen. Dit is niet per se het geval. Het is niet zo dat een gezond lichaam je spirituele groei hindert, maar als je te veel aandacht aan het lichaam schenkt, mijn geliefde, dan is het niet in evenwicht. Een effect kan dan zijn dat mensen zoveel aandacht aan hun lichaam schenken dat zij niet naar hun psyche kijken. Je psychologische problemen uitzoeken, is de ware sleutel tot spirituele groei. Een ander effect is dat de mensen de denkwijze ontwikkelen dat hun focus op het lichaam wordt gebaseerd op de onderbewuste overtuiging dat het lichaam spirituele vooruitgang kan hinderen en dat hun spirituele vooruitgang afhangt van de staat waarin hun lichaam verkeert.

Nu zijn er lagere niveaus op het pad waarop je een specifieke conditie hebt, zoals een ziekte, in dat geval moet je natuurlijk aandacht aan je lichaam schenken. Er komt een niveau op het pad dat je in een staat moet verkeren van goedgunstige verwaarlozing van je lichaam, omdat je erkent dat het lichaam een eigen geest bezit. Als je aandacht schenkt aan je lichaam, kan het net een klein kind worden: hij wil alleen maar steeds meer aandacht. Er kan zelfs nog een aspect bij komen: dat hij meer lichamelijke problemen schept, omdat hij weet dat hij op die manier de aandacht van jou heeft. Er zijn natuurlijk diverse demonen en entiteiten die fysieke problemen op je vier lagere lichamen proberen te projecteren om jouw energie te extraheren. Er komt een moment op je pad dat je moet beslissen dat jouw lichaam jouw leven niet beheerst. Jouw lichaam is niet belast met jouw spirituele pad – dat ben jij.

Daarom moet je gaan denken dat jij niet accepteert dat het lichaam jouw spirituele vooruitgang niet kan hinderen, hoe je gezondheid er ook voor staat. Wanneer je die verandering in gedachten doorvoert, zal het fysieke lichaam geleidelijk aan gaan meewerken. Het kan even duren. Het kan je wat moeite kosten, misschien diverse pogingen om te genezen, maar de omslag in je gedachten kan je op het punt brengen waarop je spirituele groei of jouw welzijn niet worden gehinderd door fysieke problemen, omdat je bij wijze van spreken hebt besloten dat je jouw lichaam op zijn rechtmatige plaats zet, omdat het je dienaar is en niet je meester.