De spirituele betekenis van de verkiezing van Donald Trump

Vraag: Wat is de spirituele betekenis van de verkiezing tot president van Donald Trump?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain – Nederland, 2017

Mijn geliefden, wij hebben opzettelijk ervoor gekozen om niet heel erg op de verkiezingen in de Verenigde Staten in te gaan, omdat wij, zoals wij al eerder hebben gezegd, er niet op uit zijn om een specifieke persoon tot president te laten verkiezen. Wij bekijken wat het gewaarzijn van de mensen zal verhogen – en mensen kunnen op meerdere manieren iets leren. In veel gevallen moeten ze iets leren op de school waar enigszins harde klappen vallen door iets zich te laten openbaren.

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat Hilary Clinton ‘politics as usual’, het politieke establishment is en dat Donald Trump iets anders vertegenwoordigde. Niemand wist eigenlijk wat hij vertegenwoordigde, maar ze wisten wel dat hij niet hetzelfde was als Hilary Clinton en hier hebben veel kiezers in de Verenigde Staten op gereageerd. Daarom hebben genoeg mensen op hem gestemd en kon hij worden verkozen.

Nu is het niet zo dat wij hierboven zitten en zeggen, zoals veel mensen in de Verenigde Staten graag zouden willen horen, dat deze president de juiste president is en dat de ander de verkeerde was en dat de mensen daarom zus of zo moeten stemmen. In dit geval waren er twee kandidaten en geen van beiden hebben echt het bewustzijn waardoor ik hen volledig als president zou kunnen sponsoren. Het was gewoon een kwestie van op welke manieren de mensen iets zouden kunnen leren.

We zouden kunnen zeggen dat Donald Trump beter de leraar kan zijn met betrekking tot het leren van iets nieuws en zien hoe dat werkt, niet iets traditioneels te doen en te zien welke uitwerking dat heeft, omdat hij bereid is om meer keuzes te maken die ‘out-of-the-box’ zijn dan Hilary zou willen doen. Zij zou de veilige kant hebben gekozen en de dingen die je meestal doet. Daarom hebben vele naties natuurlijk op de manier gereageerd, waarop ze hebben gereageerd, wanneer je hier op wereldwijde schaal naar kijkt. Hilary Clinton betekende voor hen dat alles op de manier zou worden gedaan waarop het altijd is gedaan en zij wisten waar zij in de Verenigde Staten aan toe waren met haar. Met Donald Trump weten ze niet wat ze aan de Verenigde Staten hebben. Die onzekerheid, en die onzekerheid zorgt er juist voor dat zij op die manier reageren.

Nu moet je natuurlijk ook in de vergelijking opnemen dat het politieke systeem in de Verenigde Staten specifiek is opgezet om de macht van de president te limiteren. Donald Trump heeft een zakelijke achtergrond. Hij is gewend om de CEO te zijn die bijna net zoveel macht als een god heeft. Wanneer hij zegt: “Doe dit”, dan doet zijn organisatie dat. Wanneer de president van de Verenigde Staten zegt: “Doe dit”, dan zegt het congres: “Niet zo snel.” Jullie hebben hier al voorbeelden van gezien, zelfs zijn eigen partij steunde de hervormingen in de gezondheidszorg niet die hij (te vroeg, zou je kunnen zeggen) voorstelde.

Op de langere termijn is de waarheid dat ik op zoek ben naar mensen die meer verantwoordelijkheid voor hun eigen natie willen nemen. Dit betekent dat zij op het punt moeten komen waarop zij willen dat de politiek niet meer zo gaat als het decennialang is gegaan. Zij willen geen kleine elite meer, of het nu een machtselite is of een politieke elite. Zij willen geen establishment meer van politici die voor het leven willen worden gekozen, want als jij je leven lang in het congres of de senaat zou zitten, wil je niets nieuws doen, je wil geen opschudding veroorzaken. De mensen moeten zover komen dat zij zich realiseren dat zij iets anders willen en daarom zou je in zekere zin kunnen zeggen dat het bemoedigend was dat genoeg mensen de niet traditionele kandidaat hebben verkozen.

Dit is geen steunbetuiging aan Donald Trump en zijn presidentschap, omdat hij veel ideeën heeft die niet op één lijn zijn met de geascendeerde meesters en mijn visie op de Verenigde Staten. In de eerste plaats natuurlijk dat hij een muur bij Mexico bouwt en alle immigranten wil buitensluiten. De Verenigde Staten is opgebouwd door immigranten en mijn mening is dat het veel opener zou willen staan voor immigratie en veel meer mensen zou willen binnenlaten. Dit zou zeker de economie veel meer verbeteren dan je die ooit zou kunnen verbeteren als je Amerika op de eerste plaats zet en Amerika van de rest van de wereld isoleert. Zoals wij al heel vaak hebben gezegd, kunnen gesloten systemen geen standhouden en het hele idee van een muur bouwen en verdragen verbreken en Amerika isoleren, is natuurlijk een poging om de Verenigde Staten te veranderen in een gesloten systeem.

Ik zeg niet dat dit opzettelijk en bewust gebeurd, maar dit is wel het effect ervan. Daarom heeft het niet de invloed waar Donald Trump in gelooft of waar zijn stemmers in geloven. Ik geef natuurlijk toe dat ik de dingen ook moeten worden opgeschud. Er iemand neerzetten die niet zoveel politieke ervaring heeft, maar wel ervaring met leiderschap en iets durft te doen wat buiten het boekje is, een positieve stap kan zijn. Nogmaals, dit is niet de soort kandidaat waar ik op de langere termijn naar op zoek ben, maar dat was Hilary Clinton ook niet. Als je een kandidaat wilt die het potentieel heeft om meer op één lijn te zitten met mijn visie, dan zou Bernie Sanders een betere keuze zijn, maar het was niet realistisch dat hij door de Democratic Party zou worden genomineerd.

Dit wijst op het feit dat de Verenigde Staten op het punt moet komen dat de kiezers zo ontevreden worden over de gebruikelijke politiek dat zij beseffen dat de volgende stap is dat zij zich moeten openstellen voor meer politieke partijen dan de Republikeinen en de Democraten. Veel opiniepolls hebben laten zien dat 80% van de Amerikaanse bevolking in het centrum van het politieke spectrum zitten, wat betekent dat veel van hen het gevoel hebben dat zij niet worden vertegenwoordigd door de Democraten en Republikeinen. Voor een democratische natie moet dit als een groot probleem worden gezien. Als je een volksvertegenwoordiging hebt, maar 80% van de kiezers (of in ieder geval een groot percentage van hen) hebben niet het gevoel dat zij vertegenwoordigd worden, dan heb je een probleem – echt een probleem. Je kunt hier op verschillende manieren mee omgaan, onder andere door je open te stellen voor meer politieke partijen of de richting op te gaan van meer directe democratie, maar dit is zeker een stap die men moet nemen voor de Verenigde Staten uit deze politieke impasse kan komen, en heel veel mensen erkennen dat ze daar in zitten.