Het Moederlicht in de Stuitchakra van Amerika verankeren

ONDERWERPEN: De doodscultuur in Miami – De stuitchakra is de basis om te manifesteren – Begrijpen hoe chakra’s werken – Moeder Natuur als vijand zien – Waarom orkanen een bepaald gebied treffen – Het spirituele evenwicht voor jouw stad bewaren

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 21 juni 2006

Mijn geliefde harten, het leven is kostbaar! Het leven is heilig, omdat het leven het proces is van God die méér van zichzelf wordt. De kern van het leven is zelfbewustzijn, het bewustzijn dat jij bestaat, het bewustzijn dat je bestaat hoe jij jezelf ook ziet als wezen. Het leven is verbeeldingskracht, de vaardigheid om jezelf te verbeelden dat jij méér bent dan wat jij momenteel ervaart, meer dan wat jij momenteel manifesteert. Het leven bestaat dus uit vrije wil, de bereidheid om te kiezen dat meer te zijn, het vergroot uit te beelden, het te manifesteren. En zelfs de vaardigheid hebben om te kiezen minder te zijn.

Dit geeft Gods medescheppers de vaardigheid om te kiezen minder te zijn dan hoe zij werden geschapen. En dit geeft hen dan de vaardigheid op een punt te komen waarop zij geen waarde aan het leven hechten, zij zien hun leven niet als een kostbare kans om te leren, te groeien. En daardoor kunnen zij komen op een punt waarop zij onverschillig worden voor het leven, jouw eigen leven of de levens van anderen, zelfs tot op het punt waarop zij het feit betreuren dat ze leven. Omdat door te kiezen minder te zijn, zij zich in een heel klein mentaal kadertje hebben geplaatst, waar geen genieten, geen geluk, geen vreugde is.

Dit zie je op vele plaatsen op deze aarde, waarbij mensen de waarde van het leven gaan veronachtzamen. Zelfs zo ver gaan dat ze Russisch roulette met hun leven willen spelen, het leven behandelen alsof het een gebruiksartikel is dat je kunt inzetten als pand in een kansspel – bijna alsof ze dat leven door toeval willen verliezen. Want wanneer ze een kansspel met hun leven spelen, zijn ze in staat om het feit te negeren dat het geschenk van leven juist een verantwoordelijkheid geeft, de verantwoordelijkheid dat jij bent wie jij op elk willekeurig moment wilt zijn.

Je kunt niet van die verantwoording weglopen. Maar omdat de mensen toch niet de verantwoording voor hun leven op zich willen nemen en toegeven dat wat ze tegenwoordig ervaren, het resultaat is van hun eigen keuzes in dit en vorige levens, zij liever hun toekomstige leven laten beslissen door toeval in plaats van hun eigen beslissingen. Ze willen geen beslissingen nemen, omdat ze geloven dat wat zij ook doen, verkeerd is of tot ongewenste resultaten leidt.

De doodscultuur in Miami
In de stad Miami zie je een hele cultuur die wordt gebaseerd op de onverschilligheid voor het leven. Ze tonen minachting voor de waarde voor het leven, zelfs de doodswens hebben die ervoor zorgt dat mensen met hun leven gokken, hetzij door drugs, alcohol, seksuele perversies, prostitutie, promiscuïteit, de party lifestyle, corruptie of de manier om gemakkelijk aan geld te komen door risico’s te nemen die niet gemakkelijk en rationeel zijn.

Daardoor wens ik te verschijnen op deze plaats in de stuitchakra van Amerika na de conferentie in het hartchakra van Amerika, omdat de overwinning die werd behaald in Chicago, mij de kans geeft een buitengewone hoeveelheid van de Aanwezigheid van mijn Wezen, de Moedervlam, op deze plaats in de stuitchakra te verankeren. Dit kan dan aan een alchemistisch proces beginnen dat het bewustzijn van de mensen in deze streek kan verhogen tot zij de heiligheid van het leven, de waarde van het leven, opnieuw inzien – en bereid zijn het te herwinnen.

Omdat mijn Moedervlam ze op hun zoektocht naar plezier of geld of materiële bezittingen zal storen, waardoor ze mijn vlam zullen voelen en dan voelen dat er meer in het leven zit dan deze zinloze jacht op meer plezier, meer geld of grotere huizen. Ze zullen het gevoel krijgen dat er meer is dan een eindeloos feest dat hen nog leger achterlaat dan voor die tijd. Wat inhoudt dat ze dan weer meer drugs moeten nemen of er een nog wildere levensstijl op nahouden om zo hun gevoel van leegte uit te stellen.

Dit wordt een neerwaartse spiraal die nooit ophoudt. Wat hen eruit kan halen, is enkel de liefde voor iets meer dan leegte en dat iets is het verlangen naar de omarming van de Moeder van God, waardoor ze zich gekoesterd voelen vanuit een bron die niet uit de materiële wereld komt. Maar niet zover er boven staat dat ze het niet kunnen voelen, omdat ze er nog niet aan toe zijn om opnieuw contact te maken met de grotere liefde van de Vader.

Dus zie je mijn geliefden, dat dit gebied Miami, een voorbeeld is van een cultuur die totaal de liefde van de Vader heeft vergeten en de liefde van de Moeder heeft vervormd, waardoor mensen denken dat zij het recht hebben, het zelfs noodzakelijk is dat zij proberen het Moederlicht in hun macht te krijgen en het te gebruiken voor winst op korte termijn of voor materiële bezittingen of genot.

Denk eens na over de naam ‘Miami’. ‘M-i’ of ‘m-y’ staat voor mij en mijn, en am-i is het spiegelbeeld van de naam van God ‘I AM’ (IK BEN). Dus probeert de mij het Moederlicht, het Licht van God, in de macht te krijgen en het te gebruiken om een genotscultus op te bouwen in plaats van het koninkrijk van God – dat echt het overvloedige leven is. Het echt overvloedige leven is zowel materieel als spiritueel overvloedig. Wat je in plaats daarvan in deze streek ziet, is dat heel veel mensen al hun aandacht richten op het opbouwen van een leven dat in materieel opzicht zo overvloedig is als maar mogelijk is, maar in spiritueel opzicht totaal leeg is en hen dus nooit voldoening kan geven. Dit dwingt hen in de spiraal te gaan om steeds meer uit te proberen op deze wereld, in plaats van het méér in de Geest te zoeken, het méér in hun eigen hogere Wezen, die de enige bron van vervulling en vreugde is.

De stuitchakra is de basis om iets te manifesteren
In plaats van te accepteren dat de Vader hen met het grootste genoegen zijn koninkrijk geeft, proberen mensen dat koninkrijk met geweld te nemen door het Moederlicht te vervormen. De stuitchakra van jouw individuele wezen en de stuitchakra van een natie is natuurlijk de ‘ruimte’ waarin de materiële overvloed wordt gemanifesteerd. Door de stuitchakra manifesteer jij een overvloedig materieel leven.

Maar om Gods overvloedige leven te manifesteren, moet jouw stuitchakra in overeenstemming zijn met jouw hart. Het moet onder leiding staan van je hart, omdat alleen jouw hart de open deur is tussen je lagere en hogere Wezen. En alleen wanneer jij op jouw hart bent geconcentreerd en jouw hogere wezen toelaat jouw leven door je hart richting te geven, krijg je Gods overvloedige leven. Wat gebeurt er wanneer je hart afgesloten is vanwege hardheid van hart? Wel, wat er gebeurt, is dat je nog steeds mede schept door de stuitchakra. Maar nu kun je niet in overeenstemming met Gods grotere plan, noch jouw eigen goddelijke plan scheppen. En wat er dus gebeurt, is één van twee mogelijkheden.

De ene is dat de stuitchakra zelf wordt vervuild door op jezelf gerichte verlangens voor de korte termijn, waardoor de persoon aan de eindeloze zoektocht naar genot begint, fysiek genot zoekt, hetzij door seksuele activiteiten, of andere middelen. Dit wordt een neerwaartse spiraal omdat er, wanneer er geen contact met het hart is, geen echt plezier aan de genoegens of de bezittingen op deze wereld wordt beleefd.

Echte vreugde, echte vervulling, komt enkel wanneer jij dingen manifesteert en ervaart in het materiële rijk die in overeenstemming zijn met Gods bedoeling en met jouw eigen goddelijke plan. Wanneer jij niet op één lijn zit met deze hogere visie, zal alles wat je doet jou een gevoel van leegte geven, van je nooit helemaal voldaan voelen. Dus kunnen de wensen die jouw ego heeft, je nooit waar geluk schenken, omdat de allerhoogste vervulling slechts voortkomt uit de wetenschap dat je zowel jezelf als al het leven verhoogt.

En dus zijn de mensen nooit tevreden, hoeveel seks of bezittingen ze ook hebben, ze zijn nooit voldaan – ze voelen zich nog steeds leeg. Dit leidt ertoe dat mensen het Moederlicht verkeerd gebruiken in plaats van de helderheid, de visie, van hun hart het overvloedige leven te laten manifesteren dat God aan al zijn medescheppers wil geven. Ze proberen dan het met geweld te pakken op de manier die hun ego denkt dat het op dat moment goed is. Dus denken ze niet aan de consequenties voor de lange termijn, er is enkel wat nu op dit moment goed voelt. En daar komt het hele concept vandaan van ‘als het goed voelt, doe het dan!’

“Eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven we,” zoals ze zeggen. En heel veel mensen in deze streek leven natuurlijk zo. Ze gaan misschien uit en werken de hele week, maar als het weekend komt, dan gaan ze uit, drinken en maken lol, en bekommeren zich er niet om of ze de volgende dag nog leven.

Het andere wat er kan gebeuren wanneer hun hart is afgesloten, is dat als de stuitchakra niet wordt beheerst door de eindeloze zoektocht naar plezier, het door het hoofd wordt beheerst, door de analytische geest en haar zoektocht naar wat die ook maar zoekt, wat vaak macht en superioriteit is. Daardoor zie je in dit gebied een enorme hoeveelheid corruptie en een enorme ambitie, zelfs een hele cultuur van, van gemakkelijk geld verdienen, zonder te kijken welke invloed het op de andere delen van het leven heeft.

Dan is er ook nog de vervorming van het intellect, de vervorming van de kruinchakra, die superioriteit over andere mensen probeert te krijgen, in plaats van contact met God binnenin te leggen die je de kennis verschaft dat jij één bent met God en dat al het leven één is met God, en wat voor zin heeft het dan nog om superioriteit aan anderen te zoeken. De ware vervulling komt voort uit het proberen al het leven te verheffen in plaats van een staat van ongelijkheid te creëren die de indruk wekt dat sommige mensen beter dan andere zijn, omdat zij meer macht en bezittingen hebben.

Begrijpen hoe de chakra’s werken
Mijn geliefden, ik wil graag dat jullie begrijpen dat jullie chakra’s zijn ontworpen om licht uit te geven en dus zal het uitgeven van licht door jullie chakra’s jullie een gevoel van plezier geven. Je kunt licht dwingen door de stuitchakra naar buiten te gaan door bepaalde vormen van muziek en seksuele oefeningen. Je kunt het licht door de kruinchakra naar buiten dwingen door macht over anderen te krijgen en uit te oefenen, wat aanleiding geeft tot een gevoel van superioriteit. Je kunt natuurlijk licht door al de chakra’s dwingen naar buiten te gaan. Maar als je op die manier geforceerd licht uitgeeft, brengt dat slechts tijdelijk plezier.

Het lijkt erg op het geforceerde high zijn dat komt door prikkels van het lichaam, van suiker tot drugs. Het zal onvermijdelijk afzakken en wanneer dat gebeurt, voel jij je uiteindelijk nog leger dan daarvoor, omdat er op een bepaald niveau van je wezen het besef is dat je Gods licht en de kans om jezelf en al het leven te verheffen, hebt verprutst. Maar wanneer je eerst het koninkrijk van God zoekt en de gerechtigheid om al het leven te verheffen, zul je inderdaad plezier ervaren als je licht uitgeeft, wat een positieve manifestatie met zich meebrengt. Dit zal op een diepgaander manier plezier schenken dat tot een langduriger gevoel van plezier leidt dat niet minder wordt, maar een permanent gevoel van vervulling geeft en een gevoel van zingeving en betekenis.

Veel mensen besteden tientallen jaren aan het zinloos najagen van pleziertjes op de korte termijn en hebben er tenslotte genoeg van gekregen, zodoende geeft het hen meer vreugde als ze dingen voor anderen doen. Daarom zie je dat een paar rijke mensen zich op de filantropie hebben geworpen als hun manier om echte vervulling te vinden. Ik wilde dat meer mensen dat zouden doen in plaats van met die eindeloze cyclus om hun innerlijke leegte te bedekken, door te gaan.

Moeder Natuur als vijand zien
Mijn geliefde harten, een beroemde dichter heeft eens gezegd: “Oost is Oost en West is West en nooit zullen die twee elkaar ontmoeten.” Wel, in deze streek zie je een miniatuurversie van dit concept, hoe meer je naar het Oosten gaat, hoe groter de huizen zijn, hoe groter de torenflats, hoe meer geld de mensen hebben. Terwijl, wanneer je naar het Westen gaat, je de caravanparken ziet, waar mensen nauwelijks genoeg geld kunnen verdienen en in bouwwerken wonen die door een sterke wind omver worden geblazen. Daartegenover wonen de rijke mensen in betonnen forten waarvan ze geloven dat ze alles kunnen doorstaan wat Moeder Natuur op hen af laat komen – alsof Moeder Natuur en het Ma-terlicht hun vijand is.

En in zekere zin is Moeder Natuur de vijand van de rijke mensen die zichzelf proberen te verheffen door het van anderen af te nemen. Want zoals ik heb uitgelegd, heeft het Ma-terlicht een ingebouwde samentrekkende kracht die probeert elke structuur af te breken die niet op één lijn zit met de ontwerpprincipes van de Schepper. Dus hoe meer je mensen ziet die proberen het Moederlicht in hun macht te krijgen en met geweld overvloed en macht te nemen, hoe meer zij een tegenkracht genereren die de balans met het licht zelf probeert te herstellen. Dit is in feite een overlevingsmechanisme dat verhindert dat mensen zichzelf vernietigen door limieten te stellen aan hoever ze in hun egoïsme tot in het extreme kunnen gaan.

Dus mijn geliefden, zijn er inderdaad veel mensen gewekt door te zien hoe Moeder Natuur in staat is om zelfs de sterkste bouwwerken die door de mens zijn gebouwd af te breken, alsof ze van stro werden gemaakt. Daarom heeft de orkaan in Florida en elders vorig jaar veel mensen ervan bewust gemaakt dat hun leven niet altijd doorgaat. Sommige mensen hebben erop gereageerd met grote vastberadenheid door een nog sterker fort te bouwen, terwijl anderen eenvoudig zich proberen voor te bereiden op het overleven van de volgende storm. Maar er zijn ook mensen die daadwerkelijk gemediteerd hebben dat het leven niet permanent is in het materiële universum en hebben besloten aan een spirituelere levensstijl te beginnen.

Dit is natuurlijk de enige hoop om toekomstige orkanen af te wenden, want God en de geascendeerde meesters willen niemand straffen. Mijn geliefden, begrijp alsjeblieft dat ik de Goddelijke Moeder ben voor al het leven op aarde. Ik zie duidelijk dat een paar medescheppers uiterst egoïstisch aan het worden zijn in hun zucht om het Ma-terlicht te beheersen en overvloed te pakken door andere mensen of Moeder Natuur te exploiteren. Desondanks haat ik zulke mensen niet, maar omarm ze als mijn kinderen die zijn afgedwaald. Dus wil ik niet dat ze gestraft worden voor hun verkeerde daden. In plaats daarvan wil ik enkel graag dat ze worden gewekt, zodat ze zich uit die bewustzijnsstaat kunnen verwijderen die ervoor zorgt dat mensen egoïstisch worden.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben maar één wens, namelijk al het leven te verheffen tot ze het dualiteitsbewustzijn transcenderen en waarachtig het overvloedige leven van de Vader kunnen ontvangen door de materialisatie van de koestering en liefde van de Moeder. Dus is zelfs een orkaan niet Gods straf en het grootste potentieel om toekomstige orkanen in deze streek te vermijden is dat mensen het inzicht krijgen in de spirituele oorzaak en het effect dat onder deze heftige stormen zit.

Waarom orkanen een bepaald gebied treffen
Als grove analogie, stel je eens voor dat er een rubber laken over Florida en het Caraïbisch gebied ligt. Omdat mensen het Moederlicht verkeerd gebruiken, concentreert de verkeerd gekwalificeerde energie zich en vormt een loden last die natuurlijk het rubber laken uitrekt en een kuil in het laken creëert waar de concentratie van energie maar de grootste intensiteit bereikt. Stel je nu voor dat er vanuit het Oosten een bal komt aanrollen. Waar zal deze bal anders uitkomen dan op het diepste punt in het rubber laken?

De bal stelt natuurlijk een orkaan voor die vanaf de Atlantische Oceaan komt en die wordt aangetrokken door een specifiek pad dat wordt gebaseerd op waar de grootste concentratie verkeerd gekwalificeerde energie is. De orkaan wordt gevoed door de hitte op het materiële niveau, maar wordt natuurlijk veroorzaakt door de verkeerde gekwalificeerde energie. Hetzelfde trekt hetzelfde aan, dus zal de orkaan onvermijdelijk worden aangetrokken tot een streek op het land waar een hoge concentratie negatieve energie is.

Mijn geliefden, hoe hevig een orkaan ook is, het kan in feite een gunstig effect hebben met betrekking tot het vernietigen van de oude concentratie van verkeerd gekwalificeerde energie boven een stad. De rigide energie die zich heeft verzameld, wordt letterlijk uiteen geblazen en over een groter gebied verspreid. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat de energie wordt getransformeerd in zuivere energie, maar het betekent wel dat de concentratie van energie kan worden verspreid met het gevolg dat een streek een tijdje zuiverder kan blijven, tot de mensen – als zij hun levensstijl niet aanpassen – opnieuw een concentratie in het leven roepen die de volgende orkaan magnetiseert.

Zodoende zag je dat in het vorige orkaanseizoen de orkaan die bekend staat als Katrina inderdaad over Zuid Florida ging, maar er niet de maximale schade heeft aangericht, omdat het energieveld van deze streek nog niet was teruggekeerd naar de negativiteit die je er vond voor Andrew het een paar jaar geleden vernietigde. Daardoor ging de orkaan verder op zijn pad, pikte in feite wat negatieve energie in Miami op en nam die mee naar zijn uiteindelijke bestemming in het gebied van New Orleans.

Wat kan deze spiraal anders doorbreken om energie te verzamelen die tot een enorme orkaan leidt, dan onmiddellijk aan het proces te beginnen van verzamelen wat tot de volgende orkaan leidt? Enkel dat de mensen zich daar bewust van worden en de verantwoording voor hun stad op zich nemen! Maar het is niet nodig dat allen worden gewekt, want een paar mensen kunnen al het verschil maken, zoals wordt geïllustreerd in het verhaal van Sodom en Gomorra. Heeft Abraham niet bij God gepleit om de stad te sparen als er 50, 10 of zelfs één rechtschapen mens gevonden kon worden? Net zo kunnen een paar mensen die oprecht proberen hun bewustzijn te verhogen, uitstel kopen voor zelfs een grote stad, zodat meer mensen de kans krijgen om gewekt te worden. Om dit proces daadwerkelijk te vergemakkelijken, heb ik besloten een portie van mijn Licht in deze streek te verankeren. Gedeeltelijk om degenen te steunen die al zijn begonnen aan het verhogen van hun bewustzijn en gedeeltelijk om degenen te ondersteunen die hun bewustzijn al begonnen zijn te verhogen en gedeeltelijk om degenen lastig te vallen die nog steeds gericht zijn op het verheffen van het kleine ikje in plaats van al het leven te verheffen.

Het spirituele evenwicht voor jouw stad bewaren
Wat houdt het echt in om één van de rechtschapen mensen te worden? Welnu, het betekent niet dat je volmaakt wordt volgens een of andere menselijke maatstaf die wordt gebaseerd op het oordeel van het ego die afgaat op het uiterlijk. Noch betekent het dat je bij een bepaalde kerk hoort of bepaalde rituelen en praktijken in de buitenwereld beoefent. Een rechtschapen mens worden, betekent dat je bereid bent je eigen psyche te helen, je ego onder ogen te zien en de wonden en verdeeldheid in je psyche te boven te komen. Door van binnen heel te worden, zul je Eén met God worden en één met andere mensen die net zo denken. En dit is de echte rechtschapenheid die de open deur kan zijn om natuurlijke en door mensen gemaakte rampen te verminderen en op den duur de Gouden Eeuw te brengen.

Het is bemoedigend voor ons dat wij nu beginnen te zien hoe zich – onder de spirituele mensen overal ter wereld – een echte gemeenschap vormt op basis van heelheid en het gevoel van eenzijn in bedoelingen. Naarmate jullie verder groeien – en samen groeien naar eenzijn – kan deze gemeenschap zich als kringen in het water verspreiden. Want omdat andere mensen de technieken en hulpmiddelen beginnen te gebruiken om zichzelf te helen, zullen zij ook niet alleen voorbeelden worden, maar de open deur door wie wij licht kunnen uitbrengen dat anderen kan helen. Daardoor kan de beweging blijven groeien omdat vele van jullie het instrument worden om anderen te helen, en het zich als kringen in het water verspreidt met een bijna oneindig potentieel.

Dit mijn geliefden, is de ware vreugde in mijn hart, omdat ik observeer hoe degenen die open staan voor heling, worden getransformeerd door gewoon in de buurt van anderen te zijn die verder op het pad zijn en daardoor het instrument worden waardoor wij kunnen werken. Dit is de ware gemeenschap van de Heilige Geest, waardoor de leden de waarheid van Jezus’ oproep beseffen dat degenen die de grootsten onder de mensen zijn, proberen de dienaar van allen te zijn. Ze zoeken eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, namelijk de heelheid die jou bevrijdt van de onophoudelijke en zinloze aandrang om het egozelf te verheffen in vergelijking tot anderen.

Ik prijs jullie voor de heling die jullie hebben ondergaan en ik wil graag dat jullie om de innerlijke visie vragen van hoe jullie individueel en collectief een spirituele helingsmissie kunnen vormen die alle grenzen overschrijdt en niet alleen mensen lid te maken van een organisatie in de buitenwereld, maar in plaats daarvan proberen iedereen op het innerlijke pad van eenwording te brengen.

Mijn geliefden, omdat ik deze woorden heb gesproken op deze plaats in het fysieke octaaf, zijn de woorden kelken geworden om mijn Moedervlam te verankeren boven een groot deel van deze stad. In de komende maanden en jaren zul je zien hoe het licht begint aan een transformatieproces dat kan worden versterkt door mensen die rozenkransen opzeggen en zelfs andere gebeden doen. Maar als wij een meer georganiseerde inspanning op gang willen brengen in deze stad, dan zouden de veranderingen die tot stand zouden komen natuurlijk magnifiek zijn en als fundament fungeren om daarna andere gebieden van deze natie te zuiveren. Want als we een sterk fundament kunnen leggen om het hart en de stuitchakra te zuiveren, dan krijgen we het potentieel om veel verder te gaan door de visie van Saint Germain voor de Gouden Eeuw te manifesteren. Zodoende verzegel ik jullie nu en ik verzegel deze stad in de liefde van de Goddelijke Moeder en ik zeg: “Het is af; het is manifest!”