Ik verzegel jullie in de Liefde van de Moeder

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 28 mei 2006

Mijn geliefde harten, ik ben ook gekomen om jullie in mijn Moederliefde te verzegelen, die de Omegapolariteit van de Alphapolariteit van Maitreya oplevert. Ik heb de dankbaarheid van God de Vader en de Moeder van God al aan jullie betoond voor jullie dienstbaarheid en voor jullie Eenzijn op deze conferentie. Maar ik wil jullie vertellen dat wij, de geascendeerde meesters, nieuwe hoop hebben gekregen door jullie bereidheid om in Eenzijn bijeen te komen. Er is natuurlijk niets anders wat de aarde kan veranderen dan een kritieke massa mensen die beslist naar de lering van Jezus te luisteren door de andere wang toe te keren en de diepte van die lering waarachtig te begrijpen. Daardoor weigerend mee te doen aan de dualistische spelletjes van het ego die broeder tegen broeder opzetten in een doelloze strijd die nooit eindigt.

En daardoor hebben jullie bewezen dat jullie verder willen kijken dan die strijd. En ik wil dat je dat concept onthoudt om boven de strijd – de uiterlijke verschillen – te gaan staan door te reiken naar die Geest van Eenzijn, de Geest van Waarheid, door het Eenzijn te zoeken, door te proberen juist in de ogen van God te zijn in plaats van de mensen.

Want mijn geliefden, heeft Jezus niet gezegd: “Wat levert het iemand op als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest?” Dus wat levert het jullie op als de hele wereld denkt dat jij gelijk hebt, maar jij geen gelijk van God krijgt en jouw Bewuste Jij dan niet herboren kan worden. Want je bent niet bereid om dat oude identiteitsgevoel te laten sterven, om de geest op te geven van dat identiteitsgevoel, zodat je weer op kunt staan nadat je die sterfelijke identiteit aan het kruis hebt laten sterven, zoals Jezus heeft beschreven.

Dus geef ik jullie elk een portie van mijn moederliefde. Het is een hoeveelheid die is aangepast aan je bereidheid verder te kijken dan de uiterlijke verschijnselen. En dus geef ik jullie niet meer dan jullie aankunnen. Maar ik geef jullie genoeg om je een beetje op te porren hogerop te komen bij de volgende stap naar het gevoel van Eenzijn. Waardoor je het gevoel overwint van verdeeldheid en conflicten die enkel uit jouw ego en de krachten op deze wereld kunnen voortkomen – die lang geleden hebben besloten niet naar God terug te keren en je mee willen sleuren naar hun eigen gecreëerde hel, zelfs de hel op aarde die je op heel veel plaatsen ziet waar het Moederlicht verkeerd wordt gebruikt, zoals het hier in de Verenigde Staten, waar ik binnenkort heen ga, in de stuitchakra verkeerd wordt gebruikt.

Dus ontvang die portie liefde, als je wilt, en draag haar met jou mee wanneer jullie deze geheiligde plaats verlaten. Gebruik haar om contact te maken met het Eenzijn, zodat jullie niet ten prooi vallen aan de verleidingen die jullie zeker tegenkomen als jullie je weer bezig gaan houden met de dualistische spelletjes van je ego. Denk eraan hoe Jezus in de woestijn heeft gevast om het gevoel van Eenzijn met God in zijn innerlijk te krijgen. En hebben jullie ook niet gevast op deze plaats die, hoewel niet in de woestijn, een plaats is die los van de wereld en het bewustzijn van de wereld staat.

Dus wees je ervan bewust dat je als je vertrekt, de duivel er in een of andere vermomming zal zijn om je in verzoeking te brengen om je weer met dat dualiteitsbewustzijn en de ego-spelletjes bezig te houden, of ze nu van jouw eigen ego afkomen of van andere mensen die je om je heen ziet, die zich bedreigd kunnen voelen wanneer zij het licht voelen dat jij hebt en met jou meedraagt. En dan zullen ze proberen je naar beneden te halen en dat licht te stelen voor egoïstische doeleinden. Dus ik zeg jullie, bewaak het licht, bewaak de liefde en bovenal bewaak het gevoel van Eenzijn dat de open deur is om zowel het licht als de liefde in jullie wezen te laten stromen.

Wees daarom verzegeld in de oneindige dankbaarheid van mij vandaag. Jullie zijn het waard, stuk voor stuk. En als jullie mij jouw gevoel van waardeloosheid geven en mijn dankbaarheid accepteren voor jullie aanwezigheid op deze wereld, dan zul je voelen hoe het gevoel van waardeloosheid, kan wegsmelten en worden vervangen door het gevoel van dankbaarheid dat je leeft, dat jij de kans krijgt om deel uit te maken van dit magnifieke tapijt van licht dat zich op deze planeet aan het ontvouwen is achter de oppervlakkige verschijnselen die misschien allesbehalve spiritueel kunnen lijken.

Maar achter alles zit de Rivier van Leven, die zeker de mensheid naar een hoger niveau zal laten stijgen. En dan zul jij, wanneer je het gevoel van waardeloosheid loslaat en weer contact maakt met de Rivier van Leven, de dankbaarheid voelen dat je leeft, dat je op deze planeet bent, dat je de kans krijgt om de gebeurtenissen zich te zien ontvouwen en de kans te krijgen jouw Godvlam met al het leven te delen. Zodoende verzegel ik jullie – stuk voor stuk – in de oneindige dankbaarheid van de Goddelijke Moeder. Het wordt op dit moment in tijd en ruimte verzegeld. Daardoor wordt het gemanifesteerd.